Suy niệm Chúa nhật 27 TN A & Lễ Mẹ Mân Côi

LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI

Lc 1,26-38

 

26 Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, 27 gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a. 28 Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: "Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà." 29 Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. 30 Sứ thần liền nói: "Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. 31 Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su. 32 Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. 33 Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận." 34 Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần: "Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng!" 35 Sứ thần đáp: "Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. 36 Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng. 37 Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được." 38 Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói." Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

 

NỮ TỲ

(đứa hầu gái, kẻ ở, đầy tớ gái)

Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” Rồi sứ thần từ biệt ra đi (Lc 1,38).

 

TỲ là con ở, tôi hầu.

Nữ nhi thấp bé, khiêm câu xưng mình.

 

Chiết Tự TỲ

TỲ (đứa hầu gái, kẻ ở, đầy tớ gái) được ghép bởi hai chữ NỮ (con gái, người nữ), TY (nhỏ mọn, thấp, hèn). Được hiểu là người nữ ở vị trí thấp hèn, nhất là trong chế độ “trọng nam khinh nữ” thì nữ còn bị coi ngang với đồ vật, cũng chỉ sự khiêm tốn khi người nữ tự xưng với người khác, nhận mình là “nữ tỳ”.

 

 

Phân Tích Từ NHỎ

Từ chiết tự Hán Văn dưới ánh sáng Tin Mừng (đối chiếu từ ngữ *) chúng ta có được phân tích từ NHỎ của tiếng Việt như sau:

N: Người Nữ: Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, 27 gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a.(Lc 1,26-27)

H: Hạ Mình: Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” Rồi sứ thần từ biệt ra đi  (Lc 1,38)

O: Ôn Hòa: Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần: "Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng!" Sứ thần đáp: "Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. (Lc 1,34-35)

 

Một người nữ tự xưng mình là ‘nữ tỳ’ thật sự, là người ấy phải có sự khiêm hạ thẳm sâu trong sự ôn hòa, chứ không là đóng kịch, nhún nhường giả tạo để lấy lòng. Chúng ta yêu mến và tha thiết muốn học theo Mẹ Maria vì Mẹ có sự khiêm nhường chân thành. Mẹ trội vượt hơn hết các thánh và mọi người thế là vì Mẹ khiêm nhường: là tìm ý Chúa, đón nhận ý Chúa, và thực thi ý Chúa, nếu vì yếu đuối giới hạn chưa nhận ra ý Chúa thì Mẹ không làm theo ý riêng mà “suy đi nghĩ lại trong lòng" (Lc 2, 19b).

 

Đóng góp cho việc lần chuỗi Mân Côi

với tâm tình của một người tôi tớ khiêm hạ

và cùng Mẹ đến với Chúa:

 

Khi đề cập đến Chiết Tự Luận, chúng tôi hân hạnh nhận được đề nghị “hãy viết về đề tài Mân Côi để cổ vũ việc lần Chuỗi Mân Côi”.

Thú thật đã nhiều lần suy nghĩ và chấp bút, nhưng lại phải bỏ dở dang vì nhiều lý do nhưng một lý do chính là chưa tìm ra được từ có thể hàm chứa nhiều đặc tính của Mẹ. Nay với chữ TỲ trong câu nói làm nên “Đức Maria tính”: Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” Rồi sứ thần từ biệt ra đi (Lc 1,38).

Chúng tôi mạo muội đóng góp chút thiển ý cho việc chuỗi Mân Côi:

 

-“Kinh Mân Côi là cuốn Thánh Kinh thu gọn” nên lần chuỗi cần hiểu là “cùng Mẹ ta đến với Chúa”. Hai mươi mầu nhiệm chúng ta suy gẫm trong năm sự Vui, Sáng, Thương, Mừng và các  Kinh Lạy Cha, Kinh Sáng Danh và nửa đầu Kinh Kính Mừng là lời kinh được trích từ Thánh Kinh.

 

-Khoảng thời gian đọc một Kinh Lạy Cha, mười Kinh Kính Mừng và Kinh Sáng Danh... mà lòng chúng ta cảm nhận được và trí chúng ta biết được cần phải làm gì và tránh những gì từ gợi ý của mầu nhiệm chúng ta vừa suy gẫm thì mới là lần chuỗi đúng nghĩa. Ví dụ, khi gẫm “Năm sự vui thứ nhất thì ngắm: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai, ta hãy xin cho được ở khiêm nhường”, mà sau đó chúng ta nhận biết phải hoán cải, phải khiêm nhường như Mẹ ra sao, và phải xin lỗi, làm hòa vì đã kiêu ngạo xúc phạm đến anh chị em mình như thế nào? Thì chục kinh ấy hẳn mới có giá trị biến đổi, và đúng với mệnh lệnh “Hãy Sám Hối” của Mẹ Fatima.

 

-Còn về việc đeo và lần chuỗi Mân Côi đã được ghi nhận 15 lời hứa Đức Mẹ ban cho những ai siêng năng lần chuỗi Mân Côi; và 59 lời hứa cho ai đeo chuỗi Mân Côi ở cổ, bỏ túi, bỏ xách tay, đeo ở thắt lưng như các thầy dòng… mà Đức Mẹ đã ban cho vị thần khải, chị Genevieve từ ngày 24- 31 tháng 5 năm 1982, nên hiểu như thế nào? Thưa thật đơn giản, đó là những ích lợi chính đáng và khả tín. Xin đơn cử: “Khỏi phải chết bất đắc kỳ tử, được lãnh các bí tích trước khi qua đời” (1 trong 59 lời hứa cho kẻ đeo chuỗi Mân Côi) và “Những ai tôn sùng kinh Mân Côi sẽ được chịu các phép bí tích trong giờ chết” (điều 7 trong 15 lời hứa cho ai siêng năng lần chuỗi Mân Côi)[1]. Một người yêu mến lần chuỗi thì thường họ có tràng chuỗi bên mình, giả như khi bị sự cố dọc đường như trúng gió, đột quỵ... khi được cấp cứu người ta sẽ biết và mời Linh-mục lo cho phần linh hồn.

 

-Việc lần chuỗi Mân Côi là một trong những cách thức thể hiện lòng yêu mến Đức Mẹ. Nên Giáo Hội đã khôn ngoan nhắc: “các tín hữu hãy nhớ rằng lòng tôn sùng chân chính không hệ tại tình cảm chóng qua và vô bổ, cũng không hệ tại một sự dễ tin phù phiếm, nhưng phát sinh từ một đức tin chân thật. Đức tin dẫn chúng ta đến chỗ nhìn nhận địa vị cao cả của Mẹ Thiên Chúa, và thúc đẩy chúng ta lấy tình con thảo yêu mến Mẹ chúng ta và noi gương các nhân đức của Mẹ” (GH 67). Miệng đọc lòng suy; đừng quá chú ý đến hình thức bên ngoài mà coi nhẹ tâm tình cần phải có.

 

-Lợi ích của chuỗi Mân Côi là vô vàn ơn phúc huyền diệu cho con người. Hãy đến cùng Mẹ mỗi khi cuộc đời ta gặp khó khăn; “xin hãy nhớ xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Ðức Mẹ, xin bầu chữa cứu giúp mà Ðức Mẹ từ bỏ chẳng nhận lời” (Kinh Hãy Nhớ). Điều này đã được Đức ông GB. Lê Xuân Hoa chính là Thi sĩ Xuân Ly Băng trình bày thật chí lý trong bài thơ “Sao không”:

“Sao em không lần chuỗi?

Những lúc trời gió mưa,

Khi đêm về tăm tối,

Khi lá rụng vườn trưa.

Sao em không lần chuỗi?

Khi trời mới rạng đông,

Khi sương mai ngọt bùi,

Tỏa ngát trên ruộng đồng.

Sao em không lần chuỗi?

Cảm tạ MẸ nhân lành

Ơn MẸ như mưa tưới,

Hồn em cánh đồng xanh.

Sao không lần chuỗi?

Sao không lần chuỗi?

Bước đường em đi tới,

Lần chuỗi nhé em ơi!

Sao em không lần chuỗi?

Mái tóc thề chấm vai,

Bâng khâng ngày dong duổi

Nhung nhớ bóng hình ai.

Sao em không lần chuỗi?

Khi lặng ngắm chiều buông,

Trong cô đơn ngậm ngùi,

Lệ đắng chảy vào hồn.

Sao em không lần chuỗi?

Cảm tạ MẸ nhân lành

Ơn MẸ như mưa tưới,

Hồn em cánh đòng xanh.

Sao không lần chuỗi?

Khi trái gió trở trời,

Em mong manh yếu đuối,

Đến cùng MẸ em ơi”.

Xin Chúa chúc lành cho mỗi chúng ta, luôn biết sống như Mẹ là có sự khiêm hạ thẳm sâu và chỉ tìm và thực thi theo ý Chúa mà thôi. Xin Mẹ Maria cầu bầu cùng Chúa cho mỗi người chúng ta, biết sống như Mẹ.

 

Ước chi được như vậy.

Lm. JB. Trần Đinh Tử.

 

 

Lễ ĐỨC MẸ MÂN CÔI (07-10)

 

Ông Bà Anh Chị Em thân mến.

“Xin vâng thực thi ý Chúa”, là nhân đức trội vượt của Mẹ Maria và là bài học cho mỗi người Ki-tô-hữu khi ngước trông và bước theo Mẹ. Trong tâm tình biết ơn và khiêm tốn chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện:

 

Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: "Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà." Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, luôn cảm nhận được Chúa luôn ở cùng, để có được niềm an vui trong cuộc sống. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

Sứ thần liền nói: "Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, luôn biết tìm thực hiện ý Chúa, để luôn là người con làm đẹp lòng Chúa như Mẹ Maria. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Sứ thần nói: Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, luôn tin tưởng vào quyền năng và tình yêu thương của Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói." Rồi sứ thần. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong giáo xứ chúng ta, biết sống tâm tình khiêm tốn tìm thực thi ý Chúa, nơi từng công việc bổn phận hằng ngày. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

 Lạy Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Fatima và Thánh Cả Giuse, cùng các thánh xin Chúa thương chúc lành để từng ngày của đời sống Ki-tô-hữu nơi chúng con họa lại tâm tình ‘xin vâng’ của Mẹ Maria: người “đẹp lòng Thiên Chúa”. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.

 

 

CHÚA NHẬT 27 THƯỜNG NIÊN

NỘP THUẾ

Mt 21,33-43

21,33 Các ông hãy  nghe một dụ ngôn khác: "Có gia chủ kia trồng được một vườn nho; chung quanh vườn, ông rào giậu; trong vườn, ông khoét bồn đạp nho, và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác, rồi trẩy đi xa. 34 Gần đến mùa hái nho, ông sai đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi. 35 Bọn tá điền bắt các đầy tớ ông: chúng đánh người này, giết người kia, ném đá người nọ. 36 Ông lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước: nhưng bọn tá điền cũng xử với họ y như vậy. 37 Sau cùng, ông sai chính con trai mình đến gặp chúng, vì nghĩ rằng: "Chúng sẽ nể con ta." 38 Nhưng bọn tá điền vừa thấy người con, thì bảo nhau: "Đứa thừa tự đây rồi! Nào ta giết quách nó đi, và đoạt lấy gia tài nó!" 39 Thế là chúng bắt lấy cậu, quăng ra bên ngoài vườn nho, và giết đi. 40 Vậy xin hỏi: Khi ông chủ vườn nho đến, ông sẽ làm gì bọn tá điền kia?" 41 Họ đáp: "Ác giả ác báo, ông sẽ tru diệt bọn chúng, và cho các tá điền khác canh tác vườn nho, để cứ đúng mùa, họ nộp hoa lợi cho ông." 42 Đức Giê-su bảo họ: "Các ông chưa bao giờ đọc câu này trong Kinh Thánh sao?  Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta. 43 Bởi đó, tôi nói cho các ông hay: Nước Thiên Chúa, Thiên Chúa sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho Nước ấy sinh hoa lợi.

 

Chiết tự TÔ và Gợi ý

là nộp thuế, đi thuê.

Mượn âm, thuế ruộng, dân quê thuê nhà.

TÔ (thuế, thuê) được ghép bởi hai chữ HÒA (lúa) và THẢ/THƯ (hơn nữa, hãy thử). Được hiểu là những gì liên hệ đến lúa, đến ruộng đồng, mà thời xưa người dân nghèo không có ruộng nên phải thuê và phải nộp thuế, đó là lẽ công bằng. Thuế trở thành bất-công khi thuế lấn quá phần quy định.

 

 

Chúng ta có được gợi ý qua chiết tự:

TÔ là thuế ruộng. Như: điền tô  thuế ruộng.

TÔ là thuế, tiền thu thuế, tiền thuê, tiền mướn. Như: phòng tô    tiền thuê nhà.

TÔ là cho thuê. Như: tô ốc  cho thuê nhà. Đi thuê, thuê. Như: tô nhất gian phòng tử  thuê một gian nhà.

 

Gợi ý NỘP THUẾ từ Bài Tin Mừng:

Nộp thuế là lẽ công bằng và là bổn phận, chúng ta có quyền thuê và có bổn phận phải nộp thuế theo hợp đồng.

21,33 Các ông hãy  nghe một dụ ngôn khác: "Có gia chủ kia trồng được một vườn nho; chung quanh vườn, ông rào giậu; trong vườn, ông khoét bồn đạp nho, và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác, rồi trẩy đi xa. 34 Gần đến mùa hái nho, ông sai đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi. 35 Bọn tá điền bắt các đầy tớ ông: chúng đánh người này, giết người kia, ném đá người nọ. 36 Ông lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước: nhưng bọn tá điền cũng xử với họ y như vậy. 37 Sau cùng, ông sai chính con trai mình đến gặp chúng, vì nghĩ rằng: "Chúng sẽ nể con ta." 38 Nhưng bọn tá điền vừa thấy người con, thì bảo nhau: "Đứa thừa tự đây rồi! Nào ta giết quách nó đi, và đoạt lấy gia tài nó!" 39 Thế là chúng bắt lấy cậu, quăng ra bên ngoài vườn nho, và giết đi.

Thái độ của chủ vườn nho là tâm tình của Thiên Chúa tình yêu, Người yêu quý vườn nho, qua việc rào giậu xây tháp canh… mà sẵn sàng giao cho người khác trông coi vì tin tưởng những người đó. Chúa dựng nên con người chúng ta và tín nhiệm chúng ta, cho chúng ta tự quyết, và làm chủ cuộc đời mình, là để chúng ta phát huy những khả năng Chúa đã đặt để nơi mỗi chúng ta, và cũng có bổn phận phải trả lẽ với Chúa về những gì chúng ta đã không làm tốt hoặc làm hư cuộc đời chúng ta…hay những gì chúng ta đã được ủy thác.

 

Hãy là những con người trung tín và đáng được tín nhiệm, kẻo mất quyền thuê và được thuê.

 40 Vậy xin hỏi: Khi ông chủ vườn nho đến, ông sẽ làm gì bọn tá điền kia?" 41 Họ đáp: "Ác giả ác báo, ông sẽ tru diệt bọn chúng, và cho các tá điền khác canh tác vườn nho, để cứ đúng mùa, họ nộp hoa lợi cho ông." 42 Đức Giê-su bảo họ: "Các ông chưa bao giờ đọc câu này trong Kinh Thánh sao?  Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta. 43 Bởi đó, tôi nói cho các ông hay: Nước Thiên Chúa, Thiên Chúa sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho Nước ấy sinh hoa lợi.

Tội bất trung bất tín sẽ làm cho chúng ta mất quyền làm người, mất tự do đích thực, như tù-nhân mất quyền tự do, bị nhà tù khống chế, bị người khác điều khiển. Tự ban đầu không ai là tù-nhân. Con người trở thành tù-nhân, con người mất tự do (mât quyền công dân) khi bất trung, từ bỏ hoặc chống lại chính nghĩa. Người bất trung thì mất quyền được người khác tín nhiệm và không được trao phó những chuyện quan trọng.

 

Xin Chúa chúc lành cho mỗi chúng ta, luôn biết trung tín trong mọi sự để đáng được Chúa tín nhiệm và mọi người tin yêu. 

Ước chi được như vậy.

 Lm. JB. Trần Đinh Tử.

 

 

CHÚA NHẬT 27 THƯỜNG NIÊN

Ông Bà Anh Chị Em thân mến.

Lời mời gọi của Chúa Nhật hôm nay là: “HÃY LÀ NHỮNG TÁ ĐIỀN TRUNG TÍN”. Trong tâm tình khiêm tốn và tín thác chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện:

 

Các ông hãy  nghe một dụ ngôn khác: "Có gia chủ kia trồng được một vườn nho; chung quanh vườn, ông rào giậu; trong vườn, ông khoét bồn đạp nho, và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác, rồi trẩy đi xa. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, luôn nhiệt thành cộng tác vào chương trình của Chúa, và biết rằng Chúa luôn tin tưởng mỗi người chúng ta. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

Gần đến mùa hái nho, ông sai đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, luôn cố gắng để có thể làm tốt nhất những gì Chúa trao phó cho mỗi người chúng ta. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Vậy xin hỏi: Khi ông chủ vườn nho đến, ông sẽ làm gì bọn tá điền bất trung kia?" Họ đáp: "Ác giả ác báo, ông sẽ tru diệt bọn chúng, và cho các tá điền khác canh tác vườn nho, để cứ đúng mùa, họ nộp hoa lợi cho ông." Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, biết rằng tội bất trung là nguy cơ làm chúng ta mất hạnh phúc Nước Trời, để mỗi người chúng ta tập sống tín trung. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Đức Giê-su bảo họ: "Các ông chưa bao giờ đọc câu này trong Kinh Thánh sao?  Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong giáo xứ chúng ta, luôn biết có Chúa là chúng ta có tất cả để mỗi người biết sống tín thác và tìm thực thi ý Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

 Lạy Thiên Chúa tình yêu là Cha chúng con, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Fatima và Thánh Cả Giuse, cùng các thánh xin Chúa thương chúc lành cho mỗi chúng con luôn biết trung tín trong mọi sự để đáng được Chúa tín nhiệm và mọi người tin yêu. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.

Bài viết liên quan:

Suy niệm Chúa Nhật 33 Thường niên Năm B
Suy niệm Chúa nhật 32 Thường niên Năm B
Suy niệm Chúa Nhật 31 Thường niên Năm B
Suy niệm Chúa nhật 30 Thường niên Năm B
Suy niệm Chúa nhật 29 Thường niên B
Suy niệm Chúa Nhật 28 Thường niên B
Suy niệm Chúa nhật 27 Thường niên Năm B
Suy niệm Chúa Nhật 26 Thường niên năm B
Suy niệm Chúa nhật 25 Thường niên Năm B
Suy niệm Chúa Nhật 24 Thường niên B
Page 1 of 29 (282 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
27
28
29
Next
Bài viết mới
 • Đừng đi tu để học hành!

  Nếu đi tu để học thôi thì họ mang tiếng là lợi dụng nhà dòng để tiến thân trên con đường học vấn. Họ lấy việc học làm mục đích chính của ...

 • Suy niệm Chúa Nhật 33 Thường niên Năm B

  Gợi ý CHỈ từ Bài Tin Mừng:Chỉ có cách tốt nhất là chuẩn bị đón ngày tận thế vì ngày tận thế là có thật bởi đó là quy luật, và chính Chúa truyền ...

 • Cách chúng ta phản ứng lại khi bị chỉ trích và phản đối

  Tôi có thể yêu thương kẻ thù không? Tôi có thể chúc lành cho người nguyền rủa tôi không? Tôi có thể ước mong điều tốt cho người muốn điều ...

 • Cấp bách phải nên một trong Chúa Kitô

  Tại sao lại quá đỗi lo lắng khi mất đi, và quá đỗi vui mừng khi tìm được một đồng xu vốn chẳng có giá trị bao nhiêu? Câu trả lời nằm ở tính biểu ...

 • Biện pháp tránh thai và tòa cáo giải

  Đừng làm ‘chuyện ấy’, nhưng nếu làm thì hãy dùng biện pháp tránh thai”, vì mang thai ở tuổi thiếu niên là sự nhục nhã. Họ nói rằng cách ...

 • Sống với ơn lo liệu của Chúa Thánh Thần

  Lo liệu tốt nhất là hãy bám vào Chúa, để nhờ Chúa mà tập trung vào bổn phận chính yếu của mình, và biết bám vào những ai mà Chúa muốn.

 • Linh mục & Mùa Trai Tịnh

  Mùa Trai Tịnh của giáo dân, đỉnh điểm là mùa Chay. Còn với hàng giáo sĩ và một số dòng tu khác thì Mùa Trai Tịnh được chọn vào đầu, giữa ...

 • Tháng 11 – gẫm suy về cái chết

  Tháng 11 đưa ta vào một cuộc biến đổi, để cho lá vàng cũ kỹ rụng đi, chuẩn bị cho những chiếc lá mới sẽ tỏ lộ. Ta cũng sẽ “qua đi” theo dòng ...

 • Lòng kiên nhẫn đã cạn

  Kinh thánh bảo chúng ta là không bao giờ được mệt mỏi, nản lòng khi làm những chuyện đúng đắn. Tất nhiên, chúng ta gần như không có đủ sức ...

 • Cúi đầu và ngước đầu

  Dù kiêu ngạo có thể là xấu, nhưng đôi khi kiêu hãnh và kiêu căng lại không phải là vấn đề. Đúng hơn, thì chúng ta phải đấu tranh với một tinh ...

Thống kê Truy cập
Đang online: 759
Tất cả: 53,302,594