Suy niệm Chúa nhật 26 TN A

CHÚA NHẬT 26 THƯỜNG NIÊN

HỐI HẬN

Mt 21,28-32

 

21,28 Các ông  nghĩ sao: Một người kia có hai con trai. Ông ta đến nói với người thứ nhất: "Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho." 29 Nó đáp: "Con không muốn đâu!" Nhưng sau đó, nó hối hận, nên lại đi. 30 Ông đến gặp người thứ hai, và cũng bảo như vậy. Nó đáp: "Thưa ngài, con đây!" nhưng rồi lại không đi. 31 Trong hai người con đó, ai đã thi hành ý muốn của người cha?" Họ trả lời: "Người thứ nhất." Đức Giê-su nói với họ: "Tôi bảo thật các ông: những người thu thuế và những cô gái điếm vào Nước Thiên Chúa trước các ông. 32 Vì ông Gio-an đã đến chỉ đường công chính cho các ông, mà các ông không tin ông ấy; còn những người thu thuế và những cô gái điếm lại tin. Phần các ông, khi đã thấy vậy rồi, các ông vẫn không chịu hối hận mà tin ông ấy."

 

Chiết tự HOÀN và Gợi ý

HOÀN là trở lại, vây quanh.

Quay về kính cẩn, nhận rằng tốt hơn.

HOÀN (trở lại, vây quanh) được ghép bởi hai chữ SƯỚC (chạy, chợt đi chợt ngừng) và QUỲNH (nhìn kính cẩn). Được hiểu là ngưng lại nhìn nhận quay lại thì tốt hơn.

 

Chúng ta có được gợi ý qua chiết tự:

-HOÀN là trở lại, về. Đã đi rồi trở lại gọi là hoàn. Như: hoàn gia  trở về nhà.

-HOÀN là khôi phục, hồi phục, làm trở lại như trước. Như: hoàn tục  quay về đời tục, 

-HOÀN là đáp lại, đối lại. Như: hoàn lễ  đáp lễ, dĩ nha hoàn nha, dĩ nhãn hoàn nhãn  “răng đền răng, mắt đền mắt”.

 

Gợi ý HỐI HẬN từ Bài Tin Mừng:

Hối-Hận là thể hiện tình yêu và lòng tôn trọng Chúa cùng tha nhân.

21,28 Các ông  nghĩ sao: Một người kia có hai con trai. Ông ta đến nói với người thứ nhất: "Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho." 29 Nó đáp: "Con không muốn đâu!" Nhưng sau đó, nó hối hận, nên lại đi. 30 Ông đến gặp người thứ hai, và cũng bảo như vậy. Nó đáp: "Thưa ngài, con đây!" nhưng rồi lại không đi.

“Nói đi rồi phải nói lại, nghĩ đi cũng nên nghĩ lại” là vậy. Thà khẳng khái, trực tính như người con thứ nhất nhưng biết hối hận, còn hơn quá màu mè như người con thứ hai nhưng chẳng nên tích sự gì. Chúa cần con người thiện chí và thực hiện chương trình của Chúa, chứ không là hứa suông. Chúa đã nhắc nhở: “không phải những ai nói: lạy Chúa, lạy Chúa mà vào được Nước Trời đâu, nhưng chỉ có những ai thực hiện ý Cha trên trời mới được vào Nước Trời” (Mt 7,21). 

 

Giá trị của Hối-Hận là đường dẫn vào thiên đàng.

31 Trong hai người con đó, ai đã thi hành ý muốn của người cha?" Họ trả lời: "Người thứ nhất." Đức Giê-su nói với họ: "Tôi bảo thật các ông: những người thu thuế và những cô gái điếm vào Nước Thiên Chúa trước các ông. 32 Vì ông Gio-an đã đến chỉ đường công chính cho các ông, mà các ông không tin ông ấy; còn những người thu thuế và những cô gái điếm lại tin. Phần các ông, khi đã thấy vậy rồi, các ông vẫn không chịu hối hận mà tin ông ấy."

Chấp nhận quay trở về đồng nghĩa là biết điều kia tốt hơn, nên ta chấp nhận bỏ ý riêng mình để thực hiện theo ý người có thế giá hơn mình. Hãy xin ơn đức tin để chúng ta có thể hối-hận triệt để hơn. Thiếu đức tin người ta sẽ không có khả năng khiêm tốn để trở về. Người con hoang đàng nhờ tin vào sự giàu sang của cha và nhất là tình thương của cha dành cho các đầy tớ… mà anh ta can đảm quay về. Cũng vậy ‘những người thu thuế và những cô gái điếm’ nhờ có đức tin mà ‘quay lại là bờ’. Đi theo ý riêng mình là một ngày một xa tình Chúa; quay trở về để theo đường của Chúa là đường dẫn vào thiên đàng.

 

Xin Chúa chúc lành cho mỗi chúng ta, luôn biết khiêm tốn chọn thực hiện ý Chúa chứ không cố chấp bảo vệ ý mình. 

Ước chi được như vậy.

 Lm. JB. Trần Đinh Tử.

 

CHÚA NHẬT 26 THƯỜNG NIÊN

 

Ông Bà Anh Chị Em thân mến.

Lời mời gọi của Chúa Nhật mừng hôm nay là: “HÃY BIẾT HỐI HẬN MÀ LÀM THEO Ý CHÚA”. Trong tâm tình khiêm tốn và tín thác chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện:

 

Các ông  nghĩ sao: Một người kia có hai con trai. Ông ta đến nói với người thứ nhất: "Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho." Nó đáp: "Con không muốn đâu!" Nhưng sau đó, nó hối hận, nên lại đi. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, luôn chân thành và đặt ưu tiên cộng tác vào chương trình của Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

Ông đến gặp người thứ hai, và cũng bảo như vậy. Nó đáp: "Thưa ngài, con đây!" nhưng rồi lại không đi. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, luôn biết rằng điều Chúa muốn và sinh ích cho chúng ta là thực thi ý Chúa chứ không là những lời nói suông. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Trong hai người con đó, ai đã thi hành ý muốn của người cha?" Họ trả lời: "Người thứ nhất." Đức Giê-su nói với họ: "Tôi bảo thật các ông: những người thu thuế và những cô gái điếm vào Nước Thiên Chúa trước các ông”. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, biết rằng con người chỉ thật sự thuộc về Chúa và được cứu độ chỉ khi chấp nhận bỏ ý mình để làm theo ý Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Vì ông Gio-an đã đến chỉ đường công chính cho các ông, mà các ông không tin ông ấy; còn những người thu thuế và những cô gái điếm lại tin. Phần các ông, khi đã thấy vậy rồi, các ông vẫn không chịu hối hận mà tin ông ấy. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong giáo xứ chúng ta, luôn biết sống tin tưởng và trung thành thực thi ý Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

 Lạy Thiên Chúa tình yêu là Cha chúng con, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Fatima và Thánh Cả Giuse, cùng các thánh xin Chúa thương chúc lành cho mỗi chúng con luôn biết khiêm tốn chọn thực hiện ý Chúa chứ không cố chấp bảo vệ ý mình. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.

Bài viết liên quan:

Suy niệm Chúa Nhật 19 Thường niên B
Suy niệm Chúa Nhật 18 Thường niên B
Suy niệm Chúa Nhật 17 Thường niên B
Suy niệm Chúa Nhật 16 Năm B
Suy niệm Chúa Nhật 15 Thường niên B
Suy niệm Chúa nhật 14 Thường niên Năm B
Suy niệm Chúa nhật 13 Thường niên B
Suy niệm Chúa Nhật lễ Thánh Gioan Tẩy Giả
Suy niệm Chúa nhật 11 Thường niên B
Suy niệm Chúa Nhật 10 thường niên B
Page 1 of 27 (268 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
25
26
27
Next
Lời Chúa mỗi ngày
Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 1654
Tất cả: 51,308,928