Suy niệm Chúa nhật 26 TN A

CHÚA NHẬT 26 THƯỜNG NIÊN

HỐI HẬN

Mt 21,28-32

 

21,28 Các ông  nghĩ sao: Một người kia có hai con trai. Ông ta đến nói với người thứ nhất: "Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho." 29 Nó đáp: "Con không muốn đâu!" Nhưng sau đó, nó hối hận, nên lại đi. 30 Ông đến gặp người thứ hai, và cũng bảo như vậy. Nó đáp: "Thưa ngài, con đây!" nhưng rồi lại không đi. 31 Trong hai người con đó, ai đã thi hành ý muốn của người cha?" Họ trả lời: "Người thứ nhất." Đức Giê-su nói với họ: "Tôi bảo thật các ông: những người thu thuế và những cô gái điếm vào Nước Thiên Chúa trước các ông. 32 Vì ông Gio-an đã đến chỉ đường công chính cho các ông, mà các ông không tin ông ấy; còn những người thu thuế và những cô gái điếm lại tin. Phần các ông, khi đã thấy vậy rồi, các ông vẫn không chịu hối hận mà tin ông ấy."

 

Chiết tự HOÀN và Gợi ý

HOÀN là trở lại, vây quanh.

Quay về kính cẩn, nhận rằng tốt hơn.

HOÀN (trở lại, vây quanh) được ghép bởi hai chữ SƯỚC (chạy, chợt đi chợt ngừng) và QUỲNH (nhìn kính cẩn). Được hiểu là ngưng lại nhìn nhận quay lại thì tốt hơn.

 

Chúng ta có được gợi ý qua chiết tự:

-HOÀN là trở lại, về. Đã đi rồi trở lại gọi là hoàn. Như: hoàn gia  trở về nhà.

-HOÀN là khôi phục, hồi phục, làm trở lại như trước. Như: hoàn tục  quay về đời tục, 

-HOÀN là đáp lại, đối lại. Như: hoàn lễ  đáp lễ, dĩ nha hoàn nha, dĩ nhãn hoàn nhãn  “răng đền răng, mắt đền mắt”.

 

Gợi ý HỐI HẬN từ Bài Tin Mừng:

Hối-Hận là thể hiện tình yêu và lòng tôn trọng Chúa cùng tha nhân.

21,28 Các ông  nghĩ sao: Một người kia có hai con trai. Ông ta đến nói với người thứ nhất: "Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho." 29 Nó đáp: "Con không muốn đâu!" Nhưng sau đó, nó hối hận, nên lại đi. 30 Ông đến gặp người thứ hai, và cũng bảo như vậy. Nó đáp: "Thưa ngài, con đây!" nhưng rồi lại không đi.

“Nói đi rồi phải nói lại, nghĩ đi cũng nên nghĩ lại” là vậy. Thà khẳng khái, trực tính như người con thứ nhất nhưng biết hối hận, còn hơn quá màu mè như người con thứ hai nhưng chẳng nên tích sự gì. Chúa cần con người thiện chí và thực hiện chương trình của Chúa, chứ không là hứa suông. Chúa đã nhắc nhở: “không phải những ai nói: lạy Chúa, lạy Chúa mà vào được Nước Trời đâu, nhưng chỉ có những ai thực hiện ý Cha trên trời mới được vào Nước Trời” (Mt 7,21). 

 

Giá trị của Hối-Hận là đường dẫn vào thiên đàng.

31 Trong hai người con đó, ai đã thi hành ý muốn của người cha?" Họ trả lời: "Người thứ nhất." Đức Giê-su nói với họ: "Tôi bảo thật các ông: những người thu thuế và những cô gái điếm vào Nước Thiên Chúa trước các ông. 32 Vì ông Gio-an đã đến chỉ đường công chính cho các ông, mà các ông không tin ông ấy; còn những người thu thuế và những cô gái điếm lại tin. Phần các ông, khi đã thấy vậy rồi, các ông vẫn không chịu hối hận mà tin ông ấy."

Chấp nhận quay trở về đồng nghĩa là biết điều kia tốt hơn, nên ta chấp nhận bỏ ý riêng mình để thực hiện theo ý người có thế giá hơn mình. Hãy xin ơn đức tin để chúng ta có thể hối-hận triệt để hơn. Thiếu đức tin người ta sẽ không có khả năng khiêm tốn để trở về. Người con hoang đàng nhờ tin vào sự giàu sang của cha và nhất là tình thương của cha dành cho các đầy tớ… mà anh ta can đảm quay về. Cũng vậy ‘những người thu thuế và những cô gái điếm’ nhờ có đức tin mà ‘quay lại là bờ’. Đi theo ý riêng mình là một ngày một xa tình Chúa; quay trở về để theo đường của Chúa là đường dẫn vào thiên đàng.

 

Xin Chúa chúc lành cho mỗi chúng ta, luôn biết khiêm tốn chọn thực hiện ý Chúa chứ không cố chấp bảo vệ ý mình. 

Ước chi được như vậy.

 Lm. JB. Trần Đinh Tử.

 

CHÚA NHẬT 26 THƯỜNG NIÊN

 

Ông Bà Anh Chị Em thân mến.

Lời mời gọi của Chúa Nhật mừng hôm nay là: “HÃY BIẾT HỐI HẬN MÀ LÀM THEO Ý CHÚA”. Trong tâm tình khiêm tốn và tín thác chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện:

 

Các ông  nghĩ sao: Một người kia có hai con trai. Ông ta đến nói với người thứ nhất: "Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho." Nó đáp: "Con không muốn đâu!" Nhưng sau đó, nó hối hận, nên lại đi. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, luôn chân thành và đặt ưu tiên cộng tác vào chương trình của Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

Ông đến gặp người thứ hai, và cũng bảo như vậy. Nó đáp: "Thưa ngài, con đây!" nhưng rồi lại không đi. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, luôn biết rằng điều Chúa muốn và sinh ích cho chúng ta là thực thi ý Chúa chứ không là những lời nói suông. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Trong hai người con đó, ai đã thi hành ý muốn của người cha?" Họ trả lời: "Người thứ nhất." Đức Giê-su nói với họ: "Tôi bảo thật các ông: những người thu thuế và những cô gái điếm vào Nước Thiên Chúa trước các ông”. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, biết rằng con người chỉ thật sự thuộc về Chúa và được cứu độ chỉ khi chấp nhận bỏ ý mình để làm theo ý Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Vì ông Gio-an đã đến chỉ đường công chính cho các ông, mà các ông không tin ông ấy; còn những người thu thuế và những cô gái điếm lại tin. Phần các ông, khi đã thấy vậy rồi, các ông vẫn không chịu hối hận mà tin ông ấy. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong giáo xứ chúng ta, luôn biết sống tin tưởng và trung thành thực thi ý Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

 Lạy Thiên Chúa tình yêu là Cha chúng con, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Fatima và Thánh Cả Giuse, cùng các thánh xin Chúa thương chúc lành cho mỗi chúng con luôn biết khiêm tốn chọn thực hiện ý Chúa chứ không cố chấp bảo vệ ý mình. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.

Bài viết liên quan:

Suy niệm Chúa Nhật 33 Thường niên Năm B
Suy niệm Chúa nhật 32 Thường niên Năm B
Suy niệm Chúa Nhật 31 Thường niên Năm B
Suy niệm Chúa nhật 30 Thường niên Năm B
Suy niệm Chúa nhật 29 Thường niên B
Suy niệm Chúa Nhật 28 Thường niên B
Suy niệm Chúa nhật 27 Thường niên Năm B
Suy niệm Chúa Nhật 26 Thường niên năm B
Suy niệm Chúa nhật 25 Thường niên Năm B
Suy niệm Chúa Nhật 24 Thường niên B
Page 1 of 29 (282 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
27
28
29
Next
Bài viết mới
 • Đừng đi tu để học hành!

  Nếu đi tu để học thôi thì họ mang tiếng là lợi dụng nhà dòng để tiến thân trên con đường học vấn. Họ lấy việc học làm mục đích chính của ...

 • Suy niệm Chúa Nhật 33 Thường niên Năm B

  Gợi ý CHỈ từ Bài Tin Mừng:Chỉ có cách tốt nhất là chuẩn bị đón ngày tận thế vì ngày tận thế là có thật bởi đó là quy luật, và chính Chúa truyền ...

 • Cách chúng ta phản ứng lại khi bị chỉ trích và phản đối

  Tôi có thể yêu thương kẻ thù không? Tôi có thể chúc lành cho người nguyền rủa tôi không? Tôi có thể ước mong điều tốt cho người muốn điều ...

 • Cấp bách phải nên một trong Chúa Kitô

  Tại sao lại quá đỗi lo lắng khi mất đi, và quá đỗi vui mừng khi tìm được một đồng xu vốn chẳng có giá trị bao nhiêu? Câu trả lời nằm ở tính biểu ...

 • Biện pháp tránh thai và tòa cáo giải

  Đừng làm ‘chuyện ấy’, nhưng nếu làm thì hãy dùng biện pháp tránh thai”, vì mang thai ở tuổi thiếu niên là sự nhục nhã. Họ nói rằng cách ...

 • Sống với ơn lo liệu của Chúa Thánh Thần

  Lo liệu tốt nhất là hãy bám vào Chúa, để nhờ Chúa mà tập trung vào bổn phận chính yếu của mình, và biết bám vào những ai mà Chúa muốn.

 • Linh mục & Mùa Trai Tịnh

  Mùa Trai Tịnh của giáo dân, đỉnh điểm là mùa Chay. Còn với hàng giáo sĩ và một số dòng tu khác thì Mùa Trai Tịnh được chọn vào đầu, giữa ...

 • Tháng 11 – gẫm suy về cái chết

  Tháng 11 đưa ta vào một cuộc biến đổi, để cho lá vàng cũ kỹ rụng đi, chuẩn bị cho những chiếc lá mới sẽ tỏ lộ. Ta cũng sẽ “qua đi” theo dòng ...

 • Lòng kiên nhẫn đã cạn

  Kinh thánh bảo chúng ta là không bao giờ được mệt mỏi, nản lòng khi làm những chuyện đúng đắn. Tất nhiên, chúng ta gần như không có đủ sức ...

 • Cúi đầu và ngước đầu

  Dù kiêu ngạo có thể là xấu, nhưng đôi khi kiêu hãnh và kiêu căng lại không phải là vấn đề. Đúng hơn, thì chúng ta phải đấu tranh với một tinh ...

Thống kê Truy cập
Đang online: 767
Tất cả: 53,302,530