Thứ Bảy 23/09/2017 – Thứ bảy tuần 24 thường niên. – Dụ Ngôn Người Gieo Giống.

Dụ Ngôn Người Gieo Giống.

23/09 – Thứ bảy tuần 24 thường niên.

"Hạt rơi trong đất tốt, là những người giữ lấy lời và nhờ kiên nhẫn, họ sinh được hoa trái".

 

Lời Chúa: Lc 8, 4-15

Khi ấy, có đông dân chúng tụ họp lại, và người ta từ các thị trấn đến cùng Chúa Giêsu. Người dùng dụ ngôn mà nói rằng: "Người gieo hạt giống ra đi gieo hạt giống mình. Và đang khi gieo, có hạt rơi xuống bên vệ đường, bị người ta chà đạp và chim trời đến ăn đi. Hạt khác rơi trên đá sỏi, vừa mọc lên liền héo đi, vì không có đất ẩm. Hạt khác rơi vào bụi gai, và gai góc cùng mọc lên, bóp nghẹt nó. Hạt khác rơi vào đất tốt, đã mọc lên và kết quả gấp trăm".

Khi nói những lời đó, Người kêu lên rằng: "Ai có tai để nghe thì hãy nghe!". Bấy giờ các môn đệ hỏi Người dụ ngôn đó ý nghĩa thế nào. Người nói rằng: "Phần các con, thì cho các con biết những mầu nhiệm Nước Thiên Chúa; đối với người khác, thì dùng dụ ngôn, để chúng xem mà không thấy, nghe mà không hiểu. Dụ ngôn đó có nghĩa thế này: Hạt giống là lời Thiên Chúa. Những hạt rơi bên vệ đường, tức là những người đã nghe, nhưng rồi quỷ tới và cướp lời khỏi lòng họ, kẻo họ tin mà được cứu độ. Những hạt rơi trên đá sỏi là những người, khi nghe thì vui vẻ đón nhận lời Chúa, nhưng họ không đâm rễ, họ chỉ tin tưởng nhất thời, và khi đến giờ thử thách, thì tháo lui. Hạt rơi vào bụi gai, là những người đã nghe, nhưng khi đi đường, những mối lo nghĩ, sự giàu có và thú vui của đời sống bóp nghẹt và họ không sinh hoa kết quả. Còn như hạt rơi trong đất tốt, là những người nghe lời với tấm lòng tốt lành và thiện hảo, họ giữ lấy và nhờ kiên nhẫn, họ sinh được hoa trái".

 

* Đọc GIỜ KINH PHỤNG VỤ  link CGKPV

 

* Các BÀI ĐỌC TRONG THÁNH LỄ

 

SUY NIỆM 1: Dụ Ngôn Người Gieo Giống

Dụ ngôn, theo tiếng Hy Lạp có nghĩa là so sánh, là thí dụ. Trong Tin Mừng, là những câu truyện Chúa Giêsu đưa ra dựa trên những hình ảnh quen thuộc trong đời sống hằng ngày của người nghe, để giúp họ hiểu ý nghĩa những sự thật có liên quan đến niềm tin mà Ngài muốn trình bày.

Tin Mừng hôm nay thuật lại cho chúng ta dụ ngôn về người gieo giống.

Trước hết, cần lưu ý đến sự khác biệt giữa dụ ngôn và những lời giải thích dụ ngôn. Khi kể dụ ngôn, Chúa Giêsu xem ra nhấn mạnh đến sự hiệu nghiệm của hạt giống hay đúng hơn sự thành công của người gieo giống: có hạt rơi bên vệ đường, có hạt rơi trên đá, có hạt rơi vào bụi gai, nhưng cũng có hạt rơi trên đất tốt và sinh hoa kết quả gấp trăm. Còn khi giải thích dụ ngôn cho các môn đệ, Chúa Giêsu như muốn nhấn mạnh đến thái độ cộng tác của con người để làm cho Lời Chúa được sinh hoa kết quả. Thật ra, hai khía cạnh này không đối nghịch nhau, nhưng được tổng hợp để diễn tả thực tại phong phú của mầu nhiệm Nước Thiên Chúa. Nước Thiên Chúa chắc chắn được phát triển, nhưng phần cộng tác của con người trong việc phát triển Nước Chúa cũng không thể bỏ qua được.

Hạt giống Lời Chúa là yếu tố chính của dụ ngôn. Hạt giống này tự nó có sức trổ sinh hoa trái, nhưng khi được gieo vãi thì gặp những hoàn cảnh đối nghịch tùy vào thái độ chấp nhận cộng tác của con người lãnh nhận Lời Chúa. Người gieo giống ở đây là chính Thiên Chúa, Ngài gieo vãi khắp nơi, trao ban nhưng không ơn cứu rỗi cho mọi người. Thiên Chúa có sáng kiến trước, nhưng con người cũng cần cộng tác vào: hai yếu tố này không thể bỏ qua được.

Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta canh tân đời sống, cộng tác với ơn Chúa ban để trở thành những mảnh đất tốt đón nhận và làm phát triển hạt giống Lời Chúa. Xin Chúa củng cố chúng ta trong niềm xác tín đó.

(Trích trong ‘Mỗi Ngày Một Tin Vui’)

 

SUY NIỆM 2: Mảnh Ðất Tốt

Mỗi người đồ đệ cần phải cộng tác vào việc làm cho Nước Chúa được ngự đến, và trước hết là nơi chính bản thân mình. Chúa Giêsu giảng giải điều này cho các môn đệ qua dụ ngôn về người gieo giống được Giáo Hội nhắc lại trong ngày hôm nay.

Chúng ta có thể lưu ý đến một chút khác biệt giữa dụ ngôn và những lời giải thích về dụ ngôn. Khi kể về dụ ngôn Chúa Giêsu xem ra như nhấn mạnh tới sự hiệu nghiệm của hạt giống hay đúng hơn sự thành công của người gieo giống chắc chắn thu được thành quả. Có hạt rơi bên vệ đường, có hạt rơi trên đá, có hạt rơi trong bụi gai, nhưng có những hạt rơi trên đất tốt và trổ sinh hoa trái gấp trăm. Còn khi giải thích dụ ngôn cho các môn đệ thì xem ra như Chúa Giêsu muốn nhấn mạnh đến thái độ cộng tác của con người để làm cho Lời Chúa sinh hoa trái tốt. Thật ra hai khía cạnh này không đối nghịch nhau mà ngược lại cả hai cùng được tổng hợp để diễn tả thực tại phong phú của mầu nhiệm Nước Thiên Chúa. Nước Thiên Chúa chắc chắn được phát triển nhưng phần cộng tác của con người trong việc phát triển Nước Chúa cũng không thể nào bỏ qua được.

Chính hạt giống Lời Chúa là yếu tố chính của dụ ngôn, hạt giống Lời Chúa này tự nó có sức mạnh để trổ sinh hoa trái, nhưng khi được gieo vãi, được rao giảng cho mọi người thì liền gặp phải hoàn cảnh đối nghịch, gai góc, đá sỏi tùy thuộc vào thái độ chấp nhận cộng tác của người lãnh nhận Lời Chúa. Người gieo giống ở đây được hiểu là chính Thiên Chúa. Ngài gieo vãi khắp nơi, trao ban nhưng không cho tất cả mọi người ơn cứu rỗi.

Thiên Chúa đã có sáng kiến ứng trước cho con người nhưng phần con người thì cũng cần cộng tác đáp lại. Hai yếu tố không thể bỏ qua được. Thiên Chúa không áp đặt nhưng kính trọng tự do của con người. Những trở ngại không cho hạt giống Lời Chúa sinh hoa trái là thái độ hời hợt, xu thời, không kiên trì, lo lắng tích trữ giàu sang vật chất, say mê đi tìm thú vui.

Mỗi người chúng ta cần canh tân đời sống cộng tác với ơn Chúa ban, cố gắng sao để trở thành mảnh đất tốt đón nhận hạt giống Lời Chúa. Một tâm hồn cao thượng, quảng đại và kiên trì giữa những gian nan thử thách của cuộc đời, đó là điều Thiên Chúa hằng mong ước gặp được nơi mọi người đồ đệ của Ngài, nơi mỗi người chúng ta hôm nay.

Lạy Chúa,

Xin ban cho con được trở nên mảnh đất tốt hàng ngày đón nhận và suy niệm Lời Chúa cũng như sống thực hành những gì Chúa truyền dạy.

Lạy Chúa, xin hãy phán, này tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe.

(Trích trong ‘Mỗi Ngày Một Tin Vui’)

 

SUY NIỆM 3: Sinh hoa kết quả nhờ kiên trì

“Người gieo giống ra đi gieo hạt giống của mình, trong khi người ấy gieo, thì có hạt rơi xuống vệ đường, người ta giẫm lên và chim trời ăn mất. Hạt khác rơi trên đá, và khi mọc lên, lại héo đi vì thiếu ẩm ướt. Có hạt rơi vào giữa bụi gai, gai cũng mọc lên làm nó chết nghẹt. Có hạt lại rơi nhằm đất tốt, và khi mọc lên, nó sinh hoa kết quả gấp trăm. Nói xong, Người hô lên rằng: “Ai có tai nghe thì nghe”

Các môn đệ hỏi Người dụ ngôn ấy có ý nghĩa gì. Người đáp: “Anh em thì được ơn hiểu biết các mầu njiệm Nước Thiên Chúa; còn đối với người khác, thì dùng dụ ngôn, để chúng xem mà không thấy, nghe mà không hiểu” (Lc. 8, 5-9)

Chức vụ Đức Kitô ở Galilê đến hồi kết thúc. Người muốn cho đông đảo dân chúng tụ họp chung quanh hiểu về mầu nhiệm nước trời bằng một dụ ngôn mang ý nghĩa vừa cụ thể vừa cao siêu. Dụ ngôn không có sức gắn liền với trí tuệ, tự nó không bao giờ minh hiển. Nó dự báo chân lý và phải nhờ đường lối của Thiên Chúa mới làm cho tâm hồn nắm bắt được chân lý và trở về với chân lý.

Pascal đã viết: trong tư tưởng của Chúa “Có đủ rõ ràng để soi cho những người được tuyển chọn, và khá tối tăm để giúp họ khiêm hạ. Có đủ tối tăm để làm kẻ thách thức mù quáng, và khá rõ ràng để kết án họ và làm cho họ không thể chối cãi”. Những dụ ngôn của Đức Giêsu chứa đựng vừa sáng vừa tối để họ không thể chiến thắng bằng sức riêng của mình, nhưng cũng để tôn trọng tự do của mỗi người. Đối với dụ ngôn người gieo giống trong Tin Mừng hôm nay cũng thế.

Người gieo ra đi gieo giống, cũng gặp nhiều tai họa: có hạt rơi trên vệ đường bị người và vật dày đạp và sau cùng bị chim trời đến ăn. Có hạt chết khô đét trên đá vì thiếu ẩm ướt. Có hạt bị chết nghẹt trong bụi gai không vươn lên được. Sau cùng rơi vào đất tốt sinh hoa kết quả.

Ai có tai thì hãy nghe.

Sứ điệp Tin Mừng trải qua bao nhiêu thời gian đã bị rơi vào những con tim tin ma thờ quấy, hay nông nổi nhất thời hay ham mê danh lợi thú. Chỉ có những con tim chân thành, khiêm tốn, kiên trì, cao thượng mới sinh hoa kết quả cho những mùa gặt phong phú. Lòng yêu mến của họ sẽ giúp họ nắm giữ và thực hành được lời Chúa, dầu gặp những thất bại, thử thách, đau khổ, chống đối, bắt bớ và phải chết, họ vẫn an tâm vững chí kiên trì cho đến tận cùng. Ngày qua ngày, khiêm tốn họ sống thực hiện những điều đã khám phá do Thiên Chúa ban ơn, họ dần dần đi vào cuộc sống thân mật của Thiên Chúa.

GF.

 

Suy niệm 4:

Đức Kitô hào phóng gieo vãi lời của Thiên Chúa khắp nơi. 
Ngài như người gieo hạt giống, tung gieo trong gió, 
có vẻ như chẳng để ý đến chuyện có hạt rơi vào đất cằn khô, 
và một số hạt không bao giờ sinh huê lợi. 
Các Kitô hữu sơ khai đã đọc dụ ngôn này và thấy nơi đó một lời nhắn nhủ. 
Họ thấy mình chính là người đã nhận được hạt giống lời Chúa. 
Nhưng không phải hạt giống nào cũng thành cây lúa trĩu hạt. 
Có những hạt giống bị thui chột bởi những lý do bên ngoài và bên trong. 
Làm sao để mọi hạt giống được gieo trong tim ta, đều sinh hoa trái? 
Câu hỏi của Giáo hội sơ khai cũng là câu hỏi của Giáo hội bây giờ. 
Thửa đất là trái tim con người xưa nay vẫn thế. 
Hạt giống Lời Chúa hôm xưa và hôm nay cũng vẫn là một. 
Cả bốn hạng người trong dụ ngôn đều đã nghe (cc. 12. 13. 14. 15), 
nghĩa là đều đã đón nhận Lời Chúa vào trái tim, vào trung tâm đời mình. 
Nhưng có Lời bị đánh cắp. 
Quỷ đến và lấy Lời đã gieo ra khỏi trái tim người nghe 
vì sợ họ tin mà được cứu độ (c. 12). 
Quỷ giống như chim trời đến ăn mất hạt giống rơi xuống vệ đường (c. 5). 
Tại quỷ hay tại trái tim con người như đất vệ đường quá cứng? 
Hạt giống nằm chơ vơ, trở thành mồi ngon cho bao tấn công đe dọa. 
Nhưng có Lời không mọc rễ. 
Nghe Lời và vui vẻ đón nhận vẫn chưa đủ. 
Hạt giống cần có nhiều đất để mọc rễ nuôi sống cây. 
Đất nhiều sỏi đá chỉ cho một lòng tin nhất thời, khi mọi sự dễ dàng, 
nhưng không đủ sức đứng vững khi thử thách ập tới. 
Đã và đang có những Kitô hữu quỵ ngã trước những thách đố cam go, 
vì Lời Chúa chưa bao giờ mọc rễ trong tim họ. 
Thử thách của đời Kitô hữu làm lộ ra tình trạng “không rễ” của ta, 
và đòi ta tránh gặp gỡ Lời Chúa một cách hời hợt, nông cạn. 
Nhưng có Lời bị chết ngộp. 
Ngộp vì những thứ trói buộc của cuộc đời phù vân này, 
những lo âu trăn trở, những thèm muốn khoái lạc, giàu sang. 
Cây lúa có mọc lên cũng bị chết ngộp bởi bụi gai ở ngay nơi tim tôi. 
Cuối cùng có Lời được nắm giữ. 
Dù thửa đất tốt là trái tim cao thượng và quảng đại, 
Nhưng nắm giữ Lời Chúa cũng đòi một nỗ lực không ngừng. 
Bất chấp những tấn công từ bên ngoài, hay thèm muốn bên trong, 
cần có thái độ kiên trì để vượt qua những khủng hoảng không tránh khỏi. 
Xin được trân trọng nghe Lời Chúa trong thánh đường và trong cuộc sống. 
Xin được khiêm tốn nghe Lời Chúa qua các bậc thầy và qua trẻ thơ. 
Ước gì Lời Chúa giúp ta làm cho đất của tim mình xốp hơn và mềm lại, 
bớt đá sỏi, thêm đất màu, bớt bụi gai, thêm ẩm ướt. 

Cầu nguyện :

Lạy Chúa, 
xin chiếu tỏa trên con ánh sáng của Chúa 
và dạy con bước đi 
ngay trong đêm tối cũng như giữa ban ngày. 
Xin truyền cho con sức mạnh của Người. 
Ước gì những cánh tay rã rời vì thất bại của con 
tìm lại được sức trẻ 
để gieo trồng hàng ngàn cây xanh 
cho một thế giới mới 
Ước gì mồ hôi con 
pha lẫn mồ hôi của Chúa trong Vườn Cây Dầu. 
Ước gì máu con 
hòa lẫn với Máu Chúa trên Núi Sọ 
để tưới gội cho mảnh đất đã bị khô cằn 
vì bất công và ích kỷ. 
Chúc tụng Chúa là Cha, 
đã dẫn con đi đến cùng, 
đến tận Emmaus, nơi Chúa hiển dung 
với tràn trề bình an và niềm vui. 
(ĐHY Roger Etchegaray) 

 

(Lm. Ant. Nguyễn Cao Siêu SJ.)

Bài viết liên quan:

+ Chúa Nhật 21/01/2018 – Chúa Nhật tuần 3 Thường Niên năm B. – Chúa gọi 4 cộng tác viên tin mừng.
Thứ Bảy 20/01/2018 – Thứ Bảy tuần 2 thường niên. – Thân nhân của Chúa !!!.
Thứ Sáu 19/01/2018 – Thứ Sáu tuần 2 thường niên. – Chúa gọi Nhóm Mười Hai.
Thứ Năm 18/01/2018 – Thứ Năm tuần 2 thường niên. Tuần lễ cầu cho sự hiệp nhất các Kitô hữu. – Chúa Giêsu là ai??.
Thứ Tư 17/01/2018 – Thứ Tư tuần 2 thường niên – Thánh Antôn viện phụ. Lễ nhớ. – Cần làm việc lành.
Thứ Ba 16/01/2018 – Thứ Ba tuần 2 thường niên. – Cốt lõi của Lề Luật.
Thứ Hai 15/01/2018 – Thứ Hai tuần 2 thường niên. – Cốt lõi của đạo chính là tình thương.
+ Chúa Nhật 14/01/2018 – Chúa Nhật tuần 2 Thường Niên năm B. – Biến đổi khi gặp Chúa.
Thứ Bảy 13/01/2018 – Thứ Bảy tuần 1 thường niên. – Thày thuốc cho người đau yếu.
Thứ Sáu 12/01/2018 – Thứ Sáu tuần 1 thường niên. – Bệnh tật tâm hồn và bệnh tật thể xác.
Page 1 of 121 (1209 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
119
120
121
Next
Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 642
Tất cả: 47,115,094