HÃY THA THỨ NHƯ CHÚA THA THỨ-(SONG NGỮ)

 

HÃY THA THỨ NHƯ CHÚA THA THỨ-CHÚA NHẬT 24 NĂM A

 

Khi dạy về đời sống cộng đoàn, Đức Giê-su đã kể dụ ngôn về ‘Tên Mắc Nợ Không Biết Tha Thứ’; Người nói: "Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi, vì ngươi đã van xin Ta, thì đến lượt ngươi, ngươi không thương xót đồng bạn, như chính Ta đã thương xót ngươi sao?" (Mt 18:32-33).

Trong đời sống, chúng ta nợ nhau ít (100 quan tiền) và dễ đền trả; nhưng chúng ta nợ Chúa rất nhiều (10 ngàn yến vàng) và Người đã tha thứ cho chúng ta. Vậy chúng ta phải tha thứ cho nhau như Chúa đã tha thứ cho chúng ta; nếu không sẽ bị hành hạ ‘cho đến khi trả hết nợ.’ (Mt 18:34).

Về việc ‘tha thứ như Chúa đã tha thứ’, tác giả sách Huấn Ca đã dạy: “Hãy bỏ qua điều sai trái cho kẻ khác thì khi cầu khẩn, tội bạn sẽ được tha” (Hc 28:2).

Khi khuyên tín hữu Rô-ma sống bác ái với người yếu đức tin, Th.Phao-lô nói: “Chúng ta sống là sống cho Chúa….” (Rm 14:8). Vậy, tín hữu Rô-ma sống bác ái và tha thứ cho nhau phải vì Chúa.

Lạy Chúa Giê-su, xin giúp con tha thứ cho anh chị em con vì yêu Ngài. Amen.

 

FORGIVE AS THE LORD FORGIVES US -24 th SUNDAY - YEAR A

 

When delivering His teachings on the community life, Jesus told the parable of ‘The Unforgiving Servant’; He said, ‘You wicked servant! I forgave you your entire debt because you begged me to. Should you not have had pity on your fellow servant, as I had pity on you?’ (Mt 18:32-33).

During our lives, we have owed others a much smaller debt and it is easy to pay. In contrast,  we have owed God a huge amount, and He forgives us; so let’s forgive each others as God forgave us; unless we would be tortured untill we ‘would pay back the whole debt’(Mt 18:34).

Regarding ‘forgiving as the Lord forgave us’, the Author of Sirach said, “Forgive your neighbour the wrong done to you; then when you pray, your own sins will be forgiven.” (Sir 28:2).  

When encouraging the Romans to show charity towards anyone who is weak in faith, St. Paul said, “If we live, we live for the Lord….” (Rm 14:8). It was for God that the Romans showed charity and forgave each other.

Dear Jesus, help me forgive my brothers and sisters with Your love. Amen.

 

J.M.Rao Van Dang PP

 

Bài viết liên quan:

CÁC BÀI SUY NIỆM LỄ THÁNH GIOAN TẨY GIẢ
DẪN VÀO THÁNH LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN 12
BÀI GIẢNG ĐỨC CHA PHERO KHẢM - LỄ THÁNH GIOAN TẨY GIẢ
BÀI GIẢNG LỄ THIẾU NHI - CN LỄ THÁNH GIOAN TẨY GIẢ
CHẦU THÁNH THỂ CN LỄ THÁNH GIOAN TẨY GIẢ
CHẦU THÁNH THỂ CN 11 TN B
SUY NIỆM CN LỄ THÁNH GIOAN TẨY GIẢ
DẪN VÀO THÁNH LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN 12 TN B
SCĐ CHÚA NHỰT XII THƯỜNG NIÊN - Năm B
CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 11 TN B
Page 1 of 137 (1363 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
135
136
137
Next
Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 598
Tất cả: 50,144,768