Học hỏi Phúc âm CN 23 TN A - Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J.

 

 

 

Lời Chúa:

15"Nếu người anh em của anh phạm tội, thì anh hãy đi và sửa lỗi người ấy, một mình anh với người ấy mà thôi. Nếu người ấy chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em của mình. 16Còn nếu người ấy không chịu nghe, thì hãy đem theo với anh một hay hai người nữa, để mọi sự được xác lập căn cứ vào lời của hai hoặc ba chứng nhân. 17Nếu người ấy không nghe họ, thì hãy nói với Hội Thánh. Nếu Hội Thánh mà người ấy cũng chẳng nghe, thì anh hãy kể người ấy như một người ngoại giáo hay một người thu thuế.

18"Thầy bảo thật anh em: bất cứ điều gì anh em cầm buộc dưới đất, cũng sẽ bị cầm buộc trên trời; bất cứ điều gì anh em tháo cởi dưới đất, cũng sẽ được tháo cởi trên trời”.

19"Thầy còn bảo thật anh em: nếu ở dưới đất, hai người trong anh em đồng lòng cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Ðấng ngự trên trời, sẽ ban cho họ. 20Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì Thầy ở đó, ở giữa họ".

 

Học hỏi:

 

1/ Đoạn Tin Mừng này nằm ở bối cảnh nào? Đoạn nào đi trước nó, đoạn nào đi sau nó?

 

2/ Ý chính của Mt 18?3/ Ý chính của Mt 18,15-17?

 

4/ Điều gì đánh động bạn khi đọc Mt 18,15-17?

 

5/ “Giáo hội” (ekklêsia) ở Mt 18,17 phải hiểu theo nghĩa nào? Có khác với “Giáo hội” ở Mt 16,18 không?

 

6/ Bạn có thể tìm thấy những câu tương tự với câu Mt 18,18 ở đâu?   (Mt 16,19b; Ga 20,23). Có gì khác biệt không?

 

7/ Ý nghĩa của cầm buộc và tháo cởi trong Mt 18,18?

 

8/ Bạn có tin Lời Chúa trong Mt 18,19 không?

 

9/ Bạn có tin Lời Chúa trong Mt 18,20 không?

 

Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J.

 

Bài viết liên quan:

Học hỏi Phúc âm CN 25 TN B, Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J.
Học hỏi Phúc âm CN 24 TN B, Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J.
Học hỏi Phúc âm CN 23 TN B, Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J.
Học hỏi Phúc âm CN 22 TN B, Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J.
Học hỏi Phúc âm CN 21 TN B, Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J.
Học hỏi Phúc âm CN 20 TN B, Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J.
Học hỏi Phúc âm CN 19 TN B, Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J.
Học hỏi Phúc âm CN 18 TN B, Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J.
Học hỏi Phúc âm CN 17 TN B, Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J.
Học hỏi Phúc âm CN 16 TN B, Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J.
Page 1 of 31 (304 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
29
30
31
Next
Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 901
Tất cả: 52,071,600