Suy niệm Chúa nhật 21 TN A

CHÚA NHẬT 21 THƯỜNG NIÊN

Mt 16,13-20

16,13 Khi Đức Giê-su đến vùng kế cận thành Xê-da-rê Phi-líp-phê, Người hỏi các môn đệ rằng: "Người ta nói Con Người là ai?" 14 Các ông thưa: "Kẻ thì nói là ông Gio-an Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, có người lại cho là ông Giê-rê-mi-a hay một trong các vị ngôn sứ." 15 Đức Giê-su lại hỏi: "Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?" 16 Ông Si-môn Phê-rô thưa: "Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống." 17 Đức Giê-su nói với ông: "Này anh Si-môn con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời. 18 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết: anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. 19 Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời: dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy." 20 Rồi Người cấm ngặt các môn đệ không được nói cho ai biết Người là Đấng Ki-tô.

 

Chiết tự THỊ và Gợi ý

THỊ là đúng, chẳng sai lầm.

Mặt trời chiếu tỏ giấu làm sao đây.

THỊ (sự đúng, chính là, khen) được ghép bởi hai chữ NHẬT (mặt trời, ngày) và CHÁNH (đúng, ngay ngắn). Được hiểu là một sự chính xác, không thể chối cãi. Hình ảnh mặt trời đã chiếu thẳng vào thì không còn chi giấu giếm được, người ta hay nói ‘không có gì giấu được dưới ánh sáng mặt trời!’ là vậy.

 

Chúng ta có được gợi ý qua chiết tự:

-THỊ là sự đúng, điều phải; là chính sách, kế hoạch, sự tình. Như: quốc thị  chính sách quốc gia. Những gì ‘ích nước lợi nhà’ sẽ làm nên quốc sách và người dân sẽ tự nguyện ủng hộ. Khi nhân danh chính sách quốc gia làm lợi cho phe nhóm, thiếu ‘chính’ thì dưới ánh mắt trời chẳng ai cho là đúng vậy.

-THỊ là khen, tán thành. Như: thị cổ phi kim  khen xưa chê nay. Nhìn nhận sự đúng đắn nơi sự vật nên tán thành, khen ngợi.

 

Gợi ý LÀ từ Bài Tin Mừng:

Muốn giới thiệu Chúa cho người khác người môn đệ của Chúa phải biết họ đang ‘nói’ Chúa là đấng nào.

16,13 Khi Đức Giê-su đến vùng kế cận thành Xê-da-rê Phi-líp-phê, Người hỏi các môn đệ rằng: "Người ta nói Con Người là ai?" 14 Các ông thưa: "Kẻ thì nói là ông Gio-an Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, có người lại cho là ông Giê-rê-mi-a hay một trong các vị ngôn sứ."

Người đời nhìn nhận Chúa Giêsu là nhân nhân vật đặc biệt, có nhiều khả năng xuất chúng. Để giải thích sự trội vượt ấy họ tự cho là một nhân vật từ tiền kiếp tái lâm, một trong những ngôn sứ thời xưa sống lại; bởi là con người đương thời bình thường chẳng ai có thể hiểu rõ chuyện quá khứ và biết được chuyện tương lai như vậy. Họ nghĩ đúng, nhưng chưa trúng vì Chúa Giêsu không phải là một tiên tri sống lại, mà hơn cả tiên tri vì Ngài là Con Thiên Chúa! Mỗi Kitô-hữu phải giới thiệu và làm chứng cho họ nhận ra Chúa đúng như Người LÀ: "Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống.".

 

Muốn sống trọn niềm tin của mình người môn đệ của Chúa phải biết rõ Chúa muốn chúng ta là ai, làm gì.

15 Đức Giê-su lại hỏi: "Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?" 16 Ông Si-môn Phê-rô thưa: "Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống." 17 Đức Giê-su nói với ông: "Này anh Si-môn con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời. 18 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết: anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. 19 Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời: dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy." 20 Rồi Người cấm ngặt các môn đệ không được nói cho ai biết Người là Đấng Ki-tô.

Chúa muốn Phê-rô LÀ ‘Tảng-Đá’, LÀ nền để xây Hội Thánh. Chúa cũng có một ước mơ cho mỗi Kitô-hữu chúng ta, bạn và tôi đã nhận ra ý muốn của Thiên Chúa cho mình chưa. Điều Chúa muốn ‘ta LÀ viên đá trong bàn tay Thiên Chúa’ để góp phần xây dựng Hội Thánh như Thánh Phêrô đã dạy: “Hãy để Thiên Chúa dùng anh em như những viên đá sống động mà xây nên ngôi Đền Thờ thiêng liêng, và hãy để Thiên Chúa đặt anh em làm hàng tư tế thánh, dâng những lễ tế thiêng liêng đẹp lòng Người, nhờ Đức Giêsu Kitô”(1Pr 2,5). Còn điều Chúa muốn chúng ta LÀM là hãy sống những gì Chúa dạy.

 

Xin Chúa chúc lành cho mỗi chúng ta, luôn biết tin nhận Đức Giêsu là Đấng Cứu Thế để giới thiệu và giúp anh chị em nhận biết Chúa qua cách sống của mình. 

Ước chi được như vậy.

 Lm. JB. Trần Đinh Tử.

 

CHÚA NHẬT 21 THƯỜNG NIÊN

Ông Bà Anh Chị Em thân mến.

Lời mời gọi của Chúa Nhật hôm nay là: HÃY SỐNG VÀ TUYÊN XƯNG ĐỨC GIÊSU LÀ CON THIÊN CHÚA”. Trong tâm tình khiêm tốn và tín thác chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện:

 

Đức Giê-su hỏi các môn đệ rằng: "Người ta nói Con Người là ai?" Các ông thưa: "Kẻ thì nói là ông Gio-an Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, có người lại cho là ông Giê-rê-mi-a hay một trong các vị ngôn sứ." Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, luôn biết lắng nghe những dư luận của tha nhân để có thể giới thiệu Chúa cho họ. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

Đức Giê-su lại hỏi: "Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?" Ông Si-môn Phê-rô thưa: "Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống." Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, luôn biết sống và tin nhận Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ chúng ta. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Đức Giê-su nói với ông: "Này anh Si-môn con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, biết rằng Chúa luôn ở bên và hướng dẫn, để khiêm tốn vâng theo. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời: dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy." Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong giáo xứ chúng ta, biết rằng Chúa luôn có chương trình tốt đẹp cho mỗi người, và muốn chúng ta cộng tác nhiệt tình. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

 Lạy Thiên Chúa tình yêu là Cha chúng con, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Fatima và Thánh Cả Giuse, cùng các thánh xin Chúa thương chúc lành cho mỗi chúng con luôn biết tin nhận Đức Giêsu là Đấng Cứu Thế, để giới thiệu và giúp anh chị em nhận biết Chúa qua cách sống của mình. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.

 

(dành cho lễ thiếu nhi nhân ngày khai giảng năm học mới)

“Hãy học cùng Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhường” Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mỗi người chúng con bước vào năm học mới biết khiêm tốn và kiên trì học tập theo gương Chúa Giêsu xưa để trở thành con ngoan trò giỏi, được Chúa chúc lành và mọi người thương mến. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

Bài viết liên quan:

Suy niệm Chúa Nhật 3 Mùa Vọng Năm C
Suy niệm Chúa Nhật 2 Mùa Vọng Năm C
Suy niệm Chúa Nhật 1 Mùa Vọng Năm C
Suy niệm Chúa Nhật 34 Thường niên Năm B
Suy niệm Chúa Nhật 33 Thường niên Năm B
Suy niệm Chúa nhật 32 Thường niên Năm B
Suy niệm Chúa Nhật 31 Thường niên Năm B
Suy niệm Chúa nhật 30 Thường niên Năm B
Suy niệm Chúa nhật 29 Thường niên B
Suy niệm Chúa Nhật 28 Thường niên B
Page 1 of 29 (286 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
27
28
29
Next
Bài viết mới
 • "Lúc đó, tôi nghĩ gì?"

  Nằm đó, đối diện với nền sân khấu, tôi thấy mình gần “mặt đất” hơn bao giờ hết. Tôi tự nhắc nhở mình về điều mà mình sắp lãnh nhận. Tôi ...

 • 200 năm Stille Nacht, heilige Nacht 1818-2018

  Bản nhạc thời danh này là bản nhạc thánh ca được hát trong đêm mừng lễ Chúa giáng sinh. Nhưng dần dần trong dòng thời gian bài hát được ưa chuộng ...

 • Suy niệm Chúa Nhật 3 Mùa Vọng Năm C

  Gợi ý từ Bài Tin Mừng: BẰNG là một tình trạng bình an nhất, làm cho con người sống đúng là người hơn, không khó chịu ray rứt.

 • Viết cho Mùa Hy Vọng

  Tôi luôn tin vào sức bật của mỗi con người, chỉ cần đánh bật niềm tin ấy, ý chí ấy, nghị lực ấy và họ – sẽ có khả năng tự đứng lên bằng đôi chân ...

 • Vượt trên chỉ trích và oán giận – Lời mời gọi cảm thông sâu sắc hơn

  Vượt lên cơn giận và căm phẫn, vượt lên sự chỉ trích chính đáng trước những gì là bất lương và bất công, chính là một sự cảm thông sâu sắc ...

 • Đón nhận trái tim Chúa Giêsu như Thánh Charles de Foucauld + GB. Bùi Tuần

  Anh Charles luôn mặc một chiếc áo dài trắng đơn sơ, có thêu trái tim Chúa Giêsu trước ngực. Anh luôn ở lại trong trái tim Chúa Giêsu với tâm ...

 • Hãy tin vào ông già Noel

  Mong chúng ta không bao giờ quá già, quá cầu kỳ, quá người lớn, quá mất trinh nguyên để không còn nhìn được “cánh cửa của căn phòng trẻ ...

 • Đừng giết ông già Noel quá sớm

  Phá vỡ các cấm kỵ, giết chết tính thơ ngây, dù nó ngây ngô như thế nào, thì đem được gì thêm cho tâm hồn? Rất nguy hiểm nếu cho ông già Noel ...

 • Người trẻ và cha xứ

  Chúng ta chỉ có một Cha trên trời và chúng ta là anh em với nhau. Nếu trong Hội Thánh có những mục tử, hoặc những người chưa tốt, thì không ...

 • Cái mác tu sĩ

  Từ khi tôi thấy lòng mình khao khát dâng đời mình cho Chúa, dường như tôi chưa mảy may nghĩ rằng mình sẽ làm gì vĩ đại sau này và tôi cũng chẳng ...

Thống kê Truy cập
Đang online: 841
Tất cả: 53,829,954