Suy niệm Chúa nhật 20 TN A

CHÚA NHẬT 20 THƯỜNG NIÊN

ĂN

Mt 15,21-28

15,21 Ra khỏi đó, Đức Giê-su lui về miền Tia và Xi-đôn, 22 thì này có một người đàn bà Ca-na-an, ở miền ấy đi ra, kêu lên rằng: "Lạy Ngài là con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi! Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm!" 23 Nhưng Người không đáp lại một lời.  Các môn đệ lại gần xin với Người rằng: "Xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi!" 24 Người đáp: "Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Ít-ra-en mà thôi." 25 Bà ấy đến bái lạy mà thưa Người rằng: "Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi!" 26 Người đáp: "Không nên lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con." 27 Bà ấy nói: "Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống." 28 Bấy giờ Đức Giê-su đáp: "Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao thì sẽ được vậy." Từ giờ đó, con gái bà được khỏi.

Chiết tự PHẠN và Gợi ý

PHẠN là nhai nuốt, cơm ăn.

Hài-thanh, ăn uống rất cần nuôi thân.

PHẠN (ăn, cơm) được ghép bởi hai chữ THỰC (thức ăn) và PHẢN (trái lại). Được hiểu là ăn là tiếp nhận lương thực, thức ăn để nuôi sống và âm Phản là âm đọc.

 

Chúng ta có được gợi ý qua chiết tự:

-PHẠN là Cơm. Như: bạch mễ phạn  cơm gạo trắng. Bữa ăn chính định kì trong ngày.

-PHẠN là ăn, cho ăn. Ăn là một hành động tiếp nhận thức ăn nhưng sẽ là tốt hay xấu là do cách thức và mục đích người ta thực hiện.

 

Gợi ý ĂN từ Bài Tin Mừng:

Đời sống nào cũng cần có lương thực, và bậc làm cha mẹ phải có bổn phận lo cho con cái mình có đầy đủ thức ăn, được điều tốt nhất có thể.

15,21 Ra khỏi đó, Đức Giê-su lui về miền Tia và Xi-đôn, 22 thì này có một người đàn bà Ca-na-an, ở miền ấy đi ra, kêu lên rằng: "Lạy Ngài là con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi! Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm!" 23 Nhưng Người không đáp lại một lời. Các môn đệ lại gần xin với Người rằng: "Xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi!" 24 Người đáp: "Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Ít-ra-en mà thôi." 25 Bà ấy đến bái lạy mà thưa Người rằng: "Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi!" 26 Người đáp: "Không nên lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con."

Chúa Giêsu đặt mình vào vai trò của người cha người mẹ, là luôn lo cho con cái được no cơm ấm áo. Việc bác ái là việc tốt nhưng việc bổn phận thì quan trọng hơn. Chúa dạy chúng ta bác ái nhưng không được quên việc bổn phận; không được nhân danh việc bác ái mà chểnh mảng việc bổn phận! Bổn phận của Chúa Giêsu lúc bấy giờ là ‘chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Ít-ra-en mà thôi’; bổn phận của người đàn bà Ca-na-an là tìm mọi cách để con gái của bà được cứu chữa; và bổn phận của mỗi Kitô-hữu chúng ta là gì, nếu không phải là ‘lắng nghe và thực hành lời Chúa’. Chúa Giêsu và người đàn bà Ca-na-an, đã quyết chu toàn việc bổn phận, còn bạn và tôi thì sao!

 

Nhờ đức tin và sự khiêm tốn, người đàn bà Ca-na-an đã được Chúa thương giúp bà chu toàn việc bổn phận.

27 Bà ấy nói: "Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống." 28 Bấy giờ Đức Giê-su đáp: "Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao thì sẽ được vậy." Từ giờ đó, con gái bà được khỏi.

Qua câu van xin của bà, chúng ta nhận ra một sự khiêm tốn và tin tưởng vào Chúa Giêsu qua mạnh nơi bà. Vì khiêm tốn là biết rõ thân phận của mình nên bà không ganh tỵ, hơn thua… đòi cho được quyền lợi như bao người khác; mà nói: ‘Chúa không công bằng, tại sao chữa cho bao nhiêu người mà không chữa cho con gái của tôi’. Thì thật là: “Miếng ăn là miếng tồi tàn; Mất ăn một miếng lộn gan lên đầu” (cao dao). Cũng mong để được ăn nhưng không phải là tranh giành, mà xin được ăn phần còn dư thừa bỏ đi, không mất phần của ai cả. Đây là xin lòng bác ái ‘cho ai cũng là cho, cho em, em cảm ơn’. Việc bác ái đúng nghĩa và hữu ích là những việc giúp cho người khác sống xứng đáng nhân phẩm và hỗ trợ họ chu toàn bổn phận.

Nhân danh bác ái nuông chiều con cái là làm hư chúng.

Nhân danh bác ái làm ngơ với sự ác là thỏa hiệp, dung túng.

Nhân danh bác ái im lặng trước bất công là trọng tội.

Xin Chúa chúc lành cho mỗi chúng ta, luôn biết khiêm tốn và tin tưởng tuyệt đối vào Chúa, để được Chúa cứu rỗi và nâng đỡ cuộc đời ta. 

Ước chi được như vậy.

 Lm. JB. Trần Đinh Tử.

 

 

CHÚA NHẬT 20 THƯỜNG NIÊN

 

Ông Bà Anh Chị Em thân mến.

Lời mời gọi của Chúa Nhật hôm nay là: “HÃY KHIÊM TỐN VÀ TIN TƯỞNG TUYỆT ĐỐI VÀO CHÚA”. Trong tâm tình khiêm tốn và tín thác chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện:

 

Ra khỏi đó, Đức Giê-su lui về miền Tia và Xi-đôn, thì này có một người đàn bà Ca-na-an, ở miền ấy đi ra, kêu lên rằng: "Lạy Ngài là con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi! Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm!" Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, luôn nhiệt thành tìm gặp Chúa trong mọi hoàn cảnh cuộc đời, để được Người cứu giúp. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

Nhưng Người không đáp lại một lời.  Các môn đệ lại gần xin với Người rằng: "Xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi!" Người đáp: "Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Ít-ra-en mà thôi." Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, luôn biết tin tưởng vào Chúa ngay cả khi ta tưởng Người im lặng. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

Bà ấy đến bái lạy mà thưa Người rằng: "Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi!" Người đáp: "Không nên lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con." Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, biết rằng Chúa luôn ban ơn theo lòng khiêm tốn và đức tin của chúng ta. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Bà ấy nói: "Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống." Bấy giờ Đức Giê-su đáp: "Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao thì sẽ được vậy." Từ giờ đó, con gái bà được khỏi. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong giáo xứ chúng ta, luôn biết sống khiên tốn và tin tưởng vào quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

 Lạy Thiên Chúa tình yêu là Cha chúng con, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Fatima và Thánh Cả Giuse, cùng các thánh xin Chúa thương chúc lành cho mỗi chúng con luôn luôn biết khiêm tốn và tin tưởng tuyệt đối vào Chúa, để được Chúa cứu rỗi và nâng đỡ cuộc đời đầy giới hạn của chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.

Bài viết liên quan:

Suy niệm Chúa Nhật 3 Mùa Vọng Năm C
Suy niệm Chúa Nhật 2 Mùa Vọng Năm C
Suy niệm Chúa Nhật 1 Mùa Vọng Năm C
Suy niệm Chúa Nhật 34 Thường niên Năm B
Suy niệm Chúa Nhật 33 Thường niên Năm B
Suy niệm Chúa nhật 32 Thường niên Năm B
Suy niệm Chúa Nhật 31 Thường niên Năm B
Suy niệm Chúa nhật 30 Thường niên Năm B
Suy niệm Chúa nhật 29 Thường niên B
Suy niệm Chúa Nhật 28 Thường niên B
Page 1 of 29 (286 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
27
28
29
Next
Bài viết mới
 • "Lúc đó, tôi nghĩ gì?"

  Nằm đó, đối diện với nền sân khấu, tôi thấy mình gần “mặt đất” hơn bao giờ hết. Tôi tự nhắc nhở mình về điều mà mình sắp lãnh nhận. Tôi ...

 • 200 năm Stille Nacht, heilige Nacht 1818-2018

  Bản nhạc thời danh này là bản nhạc thánh ca được hát trong đêm mừng lễ Chúa giáng sinh. Nhưng dần dần trong dòng thời gian bài hát được ưa chuộng ...

 • Suy niệm Chúa Nhật 3 Mùa Vọng Năm C

  Gợi ý từ Bài Tin Mừng: BẰNG là một tình trạng bình an nhất, làm cho con người sống đúng là người hơn, không khó chịu ray rứt.

 • Viết cho Mùa Hy Vọng

  Tôi luôn tin vào sức bật của mỗi con người, chỉ cần đánh bật niềm tin ấy, ý chí ấy, nghị lực ấy và họ – sẽ có khả năng tự đứng lên bằng đôi chân ...

 • Vượt trên chỉ trích và oán giận – Lời mời gọi cảm thông sâu sắc hơn

  Vượt lên cơn giận và căm phẫn, vượt lên sự chỉ trích chính đáng trước những gì là bất lương và bất công, chính là một sự cảm thông sâu sắc ...

 • Đón nhận trái tim Chúa Giêsu như Thánh Charles de Foucauld + GB. Bùi Tuần

  Anh Charles luôn mặc một chiếc áo dài trắng đơn sơ, có thêu trái tim Chúa Giêsu trước ngực. Anh luôn ở lại trong trái tim Chúa Giêsu với tâm ...

 • Hãy tin vào ông già Noel

  Mong chúng ta không bao giờ quá già, quá cầu kỳ, quá người lớn, quá mất trinh nguyên để không còn nhìn được “cánh cửa của căn phòng trẻ ...

 • Đừng giết ông già Noel quá sớm

  Phá vỡ các cấm kỵ, giết chết tính thơ ngây, dù nó ngây ngô như thế nào, thì đem được gì thêm cho tâm hồn? Rất nguy hiểm nếu cho ông già Noel ...

 • Người trẻ và cha xứ

  Chúng ta chỉ có một Cha trên trời và chúng ta là anh em với nhau. Nếu trong Hội Thánh có những mục tử, hoặc những người chưa tốt, thì không ...

 • Cái mác tu sĩ

  Từ khi tôi thấy lòng mình khao khát dâng đời mình cho Chúa, dường như tôi chưa mảy may nghĩ rằng mình sẽ làm gì vĩ đại sau này và tôi cũng chẳng ...

Thống kê Truy cập
Đang online: 801
Tất cả: 53,829,000