Suy niệm Chúa nhật 19 TN A

CHÚA NHẬT 19 THƯỜNG NIÊN

SÓNG

Mt 14,22-33

14,22 Đức Giê-su liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán dân chúng. 23 Giải tán họ xong, Người lên núi một mình mà cầu nguyện. Tối đến Người vẫn ở đó một mình. 24 Còn chiếc thuyền thì đã ra xa bờ đến cả mấy cây số, bị sóng đánh vì ngược gió. 25 Vào khoảng canh tư, Người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ. 26 Thấy Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau: "Ma đấy!", và sợ hãi la lên. 27 Đức Giê-su liền bảo các ông: "Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!" 28 Ông Phê-rô liền thưa với Người: "Thưa Ngài, nếu quả là Ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài." 29 Đức Giê-su bảo ông: "Cứ đến!" Ông Phê-rô từ thuyền bước xuống, đi trên mặt nước, và đến với Đức Giê-su. 30 Nhưng thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và khi bắt đầu chìm, ông la lên: "Thưa Ngài, xin cứu con với!" 31 Đức Giê-su liền đưa tay nắm lấy ông và nói: "Người đâu mà kém tin vậy! Sao lại hoài nghi?" 32 Khi thầy trò đã lên thuyền, thì gió lặng ngay. 33 Những kẻ ở trong thuyền bái lạy Người và nói: "Quả thật Ngài là Con Thiên Chúa!"

 

Chiết tự LÃNG và Gợi ý

LÃNG là phóng túng, sóng dồn.

Sứ cuồng của nước, âm lương tạo thành.

LÃNG/LANG (sóng, phóng túng) được ghép bởi hai chữ THỶ (nước) và LƯƠNG (tốt lành, đúng). Được hiểu là sức trào cuộn thì rất mạnh, như sự buông thả phóng túng không phải dễ dàng kiềm chế. Theo lối hài thanh nên đọc mượn theo âm ‘lương’ thành ‘lang/lãng’.

 

 

Chúng ta có được gợi ý qua chiết tự:

-LÃNG/LANG là sóng (nước). Như: hải lãng  sóng biển, phong bình lãng tĩnh  gió yên sóng lặng. Chỉ sự vật do chuyển động lên xuống như sóng nước. Như: mạch lãng  sóng lúa.

 -LÃNG/LANG là phóng túng, buông thả. Như: lãng tử  kẻ chơi bời lêu lổng.

 

Gợi ý SÓNG từ Bài Tin Mừng:

Sóng gió đời thường, khiến con người chống chọi đôi lúc hụt hơi

14,22 Đức Giê-su liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán dân chúng. 23 Giải tán họ xong, Người lên núi một mình mà cầu nguyện. Tối đến Người vẫn ở đó một mình. 24 Còn chiếc thuyền thì đã ra xa bờ đến cả mấy cây số, bị sóng đánh vì ngược gió. 25 Vào khoảng canh tư, Người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ.

Theo trình thuật thì các môn đệ đã rời bờ trước cả canh một từ 19 giờ đến 21 giờ (tức giờ Tuất) thế mà đến canh tư là từ 1 giờ đến 3 giờ sáng (tức giờ Sửu) các ông mới đi được vài cây số (tạm cho là sáu cây số, trong khi biển hồ rộng 12 cây số). Điều này cho thấy nếu không có Chúa đồng hành thì sóng gió sẽ làm cho con người nhọc mết và không có khả năng tiến xa, đôi khi còn bị nhấn chìm trong biển cả (mà quan niệm của Do-thái biển là sào huyệt của sự dữ).

 

Sóng gió nội tâm còn kinh khủng và thường con người gục ngã nếu không có ơn Chúa nâng đỡ.

25 Vào khoảng canh tư, Người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ. 26 Thấy Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau: "Ma đấy!", và sợ hãi la lên. 27 Đức Giê-su liền bảo các ông: "Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!" 28 Ông Phê-rô liền thưa với Người: "Thưa Ngài, nếu quả là Ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài." 29 Đức Giê-su bảo ông: "Cứ đến!" Ông Phê-rô từ thuyền bước xuống, đi trên mặt nước, và đến với Đức Giê-su. 30 Nhưng thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và khi bắt đầu chìm, ông la lên: "Thưa Ngài, xin cứu con với!" 31 Đức Giê-su liền đưa tay nắm lấy ông và nói: "Người đâu mà kém tin vậy! Sao lại hoài nghi?" 32 Khi thầy trò đã lên thuyền, thì gió lặng ngay. 33 Những kẻ ở trong thuyền bái lạy Người và nói: "Quả thật Ngài là Con Thiên Chúa!"

Hình ảnh Ông Phêrô bị chìm, là một điều khẳng định: sóng gió nội tâm còn kinh khủng hơn nhiều. Người ta thắng được vạn quân dễ hơn là thắng được chính bản thân là vậy. Cũng với sóng gió bên ngoài khi Ông bước xuống nước rời thuyền và khi Ông chìm nó vẫn như nhau, vậy Ông bị chìm là vì sóng gió bên trong Ông nổi lên; đó là sự sợ hãi, mất tin tưởng vào Chúa. Chính Ông và các anh em Ông cùng chiếc thuyền của các Ông vẫn bất ổn cho đến khi chính Chúa Giêsu “lên thuyền”. Điều đó chứng tỏ con người muốn bình yên cần phải có Chúa trong đời mình.

 

Xin Chúa chúc lành cho mỗi chúng ta, luôn biết tin tưởng và đón Chúa đến trong cuộc đời mình. 

Ước chi được như vậy.

 Lm. JB. Trần Đinh Tử.

 

CHÚA NHẬT 19 THƯỜNG NIÊN

Ông Bà Anh Chị Em thân mến.

Lời mời gọi của Chúa Nhật hôm nay là: “HÃY ĐÓN CHÚA LÊN THUYỀN ĐỜI CỦA TA”. Trong tâm tình khiêm tốn và tín thác chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện:

 

Giải tán họ xong, Người lên núi một mình mà cầu nguyện. Tối đến Người vẫn ở đó một mình. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, luôn nhiệt thành tìm kết hợp với Chúa bằng đời sống cầu nguyện, như trung thành dự lễ Chúa Nhật, siêng lãnh các bí tích và làm việc đạo đức. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

Còn chiếc thuyền thì đã ra xa bờ đến cả mấy cây số, bị sóng đánh vì ngược gió. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, luôn biết tin thờ Chúa cho phải đạo. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Vào khoảng canh tư, Người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ. Thấy Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau: "Ma đấy!", và sợ hãi la lên. Đức Giê-su liền bảo các ông: "Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!" Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, biết rằng Chúa Giêsu Phục Sinh là Đấng Hằng hữu là Thiên Chúa hằng yêu thương mọi người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Đức Giê-su bảo ông: "Cứ đến!" Ông Phê-rô từ thuyền bước xuống, đi trên mặt nước, và đến với Đức Giê-su. Nhưng thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và khi bắt đầu chìm, ông la lên: "Thưa Ngài, xin cứu con với!" Khi thầy trò đã lên thuyền, thì gió lặng ngay. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong giáo xứ chúng ta, luôn biết sống và kể cho anh chị em mình biết Thiên Chúa Ba Ngôi hằng yêu thương và cứu độ mọi người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

 Lạy Thiên Chúa tình yêu là Cha chúng con, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Fatima và Thánh Cả Giuse, cùng các thánh xin Chúa thương chúc lành cho mỗi chúng con luôn biết tin tưởng và đón Chúa đến trong cuộc đời mình. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.

Bài viết liên quan:

Suy niệm Chúa nhật 1 Mùa Chay B
Suy niệm Chúa nhật 6 TN B
Suy niệm Chúa nhật 5 TN B
Suy niệm Chúa nhật 4 TN B
Suy niệm Chúa nhật 3 TN B
Suy niệm Chúa nhật 2 TN B
Suy niệm Chúa Nhật lễ Chúa Hiển linh
Trong năm mới, con người thường xin với Thiên Chúa điều gì?
Suy niệm Chúa nhật Lễ Thánh Gia
Suy niệm CN 4 MV B & Chúa Giáng sinh
Page 1 of 25 (241 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
23
24
25
Next
Bài viết mới
 • Sám hối - Hoán cải

  Chỉ có “sám” mà không có “hối” thì tội vẫn còn nguyên. Không có sự ăn năn hối cải thì không bao giờ có quyết tâm thay đổi.

 • Suy niệm Chúa nhật 1 Mùa Chay B

  Gợi ý THÚ VẬT từ Bài Tin Mừng: Hãy có sống hòa hợp như Chúa Giêsu để vượt thắng thử thách nhờ sự trợ giúp của muôn vật.

 • 7 lý do để xưng tội

  Những người thường xuyên xưng tội với ước muốn tiến bộ sẽ thấy những bước dài trong đời sống tâm linh”.Đây là 7 lý do để thường xuyên xưng ...

 • Nỗi lo vị thành niên sống với giới tính ảo

  Tình trạng lệch lạc giới tính hay sống với giới tính ảo ở thanh thiếu niên hiện nay không còn là chuyện hiếm và rất được xã hội quan tâm.

 • Có đâu vui cho bằng mái nhà

  Ai cũng nôn nao về đến nhà, tất cả cũng chỉ vì mái nhà là gia đình, mái nhà là mái ấm hạnh phúc; mái nhà là chiếc nôi đầu đời của chúng ...

 • Phần thưởng của bậc sống độc thân

  Nếu làm một linh mục, tôi sẽ không được chết trong tay bất kỳ ai. Tôi sẽ chết như những người độc thân khác! Trong cách chết đó, cũng có một ...

 • Sứ Điệp Tân Niên

  Năm mới khởi đầu, những cái khởi sự mới cũng đang cần bắt đầu: Canh tân, chấn chỉnh, quyết tâm,… Đây là 10 sứ điệp cần thiết cho chúng ta ...

 • Chuyện kiêng cữ ( dịp Tết)

  Ai có thể biết giờ nào tốt? Vậy giờ chết và giờ sinh thì sao? Ai biết chắc? Nếu thực sự biết giờ nào tốt, sao không ráng chờ đến đúng giờ phút ...

 • Mẹ ơi thế giới mênh mông nhưng con phải quay về

  TTO - "Mẹ ơi thế giới mênh mông, mênh mông không bằng nhà mình. Dù cho phú quý vinh quang, vinh quang không bằng có Mẹ…", vừa nghe hết lời ...

 • Bụi tro lãng mạn

  Năm nay, 2018, những người Công giáo băn khoăn rằng Ngày Tình Yêu đúng vào Thứ Tư Lễ Tro. Vậy ngày lễ tình yêu có tương hợp với việc khởi đầu ...

Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 590
Tất cả: 47,674,789