Suy niệm Chúa nhật Chúa Hiển Dung

CHÚA NHẬT CHÚA HIỂN DUNG

VÂNG NGHE LỜI

Mt 17,1-9

17,1 Sáu ngày sau, Đức Giê-su đem các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an là em ông Gia-cô-bê đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, tới một ngọn núi cao. 2 Rồi Người biến đổi hình dạng trước mặt các ông. Dung nhan Người chói lọi như mặt trời, và y phục Người trở nên trắng tinh như ánh sáng. 3 Và bỗng các ông thấy ông Mô-sê và ông Ê-li-a hiện ra đàm đạo với Người. 4 Bấy giờ ông Phê-rô thưa với Đức Giê-su rằng: "Lạy Ngài, chúng con ở đây, thật là hay! Nếu Ngài muốn, con xin dựng tại đây ba cái lều, một cho Ngài, một cho ông Mô-sê, và một cho ông Ê-li-a." 5 Ông còn đang nói, chợt có đám mây sáng ngời bao phủ các ông, và có tiếng từ đám mây phán rằng: "Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người. Các ngươi hãy vâng nghe lời Người!" 6 Nghe vậy, các môn đệ kinh hoàng, ngã sấp mặt xuống đất. 7 Bấy giờ Đức Giê-su lại gần, chạm vào các ông và bảo: "Chỗi dậy đi, đừng sợ!" 8 Các ông ngước mắt lên, không thấy ai nữa, chỉ còn một mình Đức Giê-su mà thôi. 9 Đang khi thầy trò từ trên núi xuống, Đức Giê-su truyền cho các ông rằng: "Đừng nói cho ai hay thị kiến ấy, cho đến khi Con Người từ cõi chết chỗi dậy."

 

Chiết tự THÍNH và Gợi ý

THÍNH là nghe hiểu thấu thông.

Nắm tròn mười thấy sinh tồn nhất tâm.

THÍNH (聴) (lắng nghe) gồm bộ Nhĩ 耳 (cái tai, nghe);  chữ Vương (vua, lãnh đạo), chữ Thập 十 (số mười, phiếm chỉ số nhiều), chữ Mục 目 (con mắt), chữ Nhất (một) và cuối cùng là chữ Tâm 心 (con tim), người ta phải nghe bằng tai, làm chủ được điều mình nghe, nhìn nhận nhiều lần bằng mắt và suy xét bằng một con tim không bị chi phối.

 

Chúng ta có được gợi ý qua chiết tự:

THÍNH là nghe, dùng tai để nghe, là lắng nghe một cách chăm chú. Như: thính giả người lắng nghe.

THÍNH là thuận theo, phục tòng. Như: thính giáo   vâng nghe lời dạy bảo.

 

Gợi ý VÂNG NGHE LỜI từ Bài Tin Mừng:

Chúa muốn người môn để phải dành giờ và đến nơi cao để chiêm ngưỡng Chúa.

17,1 Sáu ngày sau, Đức Giê-su đem các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an là em ông Gia-cô-bê đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, tới một ngọn núi cao. 2 Rồi Người biến đổi hình dạng trước mặt các ông. Dung nhan Người chói lọi như mặt trời, và y phục Người trở nên trắng tinh như ánh sáng. 3 Và bỗng các ông thấy ông Mô-sê và ông Ê-li-a hiện ra đàm đạo với Người. 4 Bấy giờ ông Phê-rô thưa với Đức Giê-su rằng: "Lạy Ngài, chúng con ở đây, thật là hay! Nếu Ngài muốn, con xin dựng tại đây ba cái lều, một cho Ngài, một cho ông Mô-sê, và một cho ông Ê-li-a."

Muốn nghe và nhận ra được ý muốn của Chúa, con người cần phải có ‘một cõi riêng tư dành riêng cho Chúa’ là lắng đọng tâm hồn, tránh những ồn ào thế gian và lên “núi cao” đó chính là cầu nguyện, trong cầu nguyện con người sẽ nhận rõ vinh quang của Chúa. Bởi muốn lắng nghe không thể thiếu sự chiêm ngắm.

Hãy lắng nghe và thực hiện ý Chúa con người sẽ thấy những điều vĩ đại hơn

5 Ông còn đang nói, chợt có đám mây sáng ngời bao phủ các ông, và có tiếng từ đám mây phán rằng: "Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người. Các ngươi hãy vâng nghe lời Người!" 6 Nghe vậy, các môn đệ kinh hoàng, ngã sấp mặt xuống đất. 7 Bấy giờ Đức Giê-su lại gần, chạm vào các ông và bảo: "Chỗi dậy đi, đừng sợ!" 8 Các ông ngước mắt lên, không thấy ai nữa, chỉ còn một mình Đức Giê-su mà thôi. 9 Đang khi thầy trò từ trên núi xuống, Đức Giê-su truyền cho các ông rằng: "Đừng nói cho ai hay thị kiến ấy, cho đến khi Con Người từ cõi chết chỗi dậy."

Một khi đã nhận ra uy tín và vinh quang đích thực của Chúa thì con người sẽ vâng nghe lời, tức là thuận theo không chút nghi ngờ. Đây chính là điểm khác biệt giữa các tín hữu chúng ta hôm nay với các Thánh tông đồ xưa: con người giới hạn của chúng ta chưa cảm nhận được vinh quang của Chúa, nên chúng ta còn chút nghi ngờ; nhưng chúng ta lại thật có phước khi “vâng nghe lời” Chúa Giêsu để rồi sẽ được thấy vinh quang Chúa nhờ niềm tin, như Chúa Giêsu đã hứa: “Phúc thay những người không thấy mà tin!” (Ga 20,29). Nghe và nhìn chính là hai con đường giúp người ta nhận ra sự thật nhưng để sống sự thật (thực thi ý Chúa) thì cần phải có một trái tim để trung thành, đó là lòng yêu mến, như lời thánh Augustinô đã nói: “Chỗ nào có lòng yêu mến, thì không cảm thấy vất vả; mà giả như có vất vả đi nữa thì người ta cũng thích cái vất vả đó”.

 

Xin Chúa chúc lành cho mỗi chúng ta, luôn biết khiêm tốn ngoan ngoãn lằng nghe và thực hiện lệnh Chúa truyền, để được ơn cứu rỗi và giúp anh chị em trung thành theo Chúa. 

Ước chi được như vậy.

 Lm. JB. Trần Đinh Tử.

 

CHÚA NHẬT CHÚA HIỂN DUNG

Ông Bà Anh Chị Em thân mến.

Lời mời gọi của Chúa Nhật hôm nay là: “HÃY LẮNG NGHE VÀ THỰC HÀNH LỜI CHÚA”. Trong tâm tình khiêm tốn và tín thác chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện:

 

Sáu ngày sau, Đức Giê-su đem các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an là em ông Gia-cô-bê đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, tới một ngọn núi cao. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, luôn biết dành thời giờ và tìm gặp gỡ Chúa, như trung thành dự lễ Chúa Nhật, siêng lãnh các bí tích và họp nhau cầu nguyện. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

Rồi Người biến đổi hình dạng trước mặt các ông. Dung nhan Người chói lọi như mặt trời, và y phục Người trở nên trắng tinh như ánh sáng. Và bỗng các ông thấy ông Mô-sê và ông Ê-li-a hiện ra đàm đạo với Người. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, luôn khao khát Chúa để được chiêm ngắm vinh quang Chúa và được Chúa biến đổi. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Ông còn đang nói, chợt có đám mây sáng ngời bao phủ các ông, và có tiếng từ đám mây phán rằng: "Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người. Các ngươi hãy vâng nghe lời Người!" Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, biết rằng điều đẹp lòng Chúa Cha nhất là vâng nghe lời Chúa Giêsu. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Bấy giờ Đức Giê-su lại gần, chạm vào các ông và bảo: "Chỗi dậy đi, đừng sợ!" Đang khi thầy trò từ trên núi xuống, Đức Giê-su truyền cho các ông rằng: "Đừng nói cho ai hay thị kiến ấy, cho đến khi Con Người từ cõi chết chỗi dậy." Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong giáo xứ chúng ta, luôn biết sống và tin tưởng vào Chúa Giêsu Phục Sinh. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

 Lạy Thiên Chúa tình yêu là Cha chúng con, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Fatima và Thánh Cả Giuse, cùng các thánh xin Chúa thương chúc lành cho mỗi chúng con luôn biết khiêm tốn ngoan ngoãn lằng nghe và thực hiện lệnh Chúa truyền, để được ơn cứu rỗi và giúp anh chị em trung thành theo Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.

Bài viết liên quan:

Suy niệm Chúa Nhật 24 Thường niên B
Suy niệm Chúa Nhật 23 Thường niên B
Suy niệm Chúa Nhật 22 Thường niên B
Suy niệm Chúa Nhật 21 Thường niên Năm B
Suy niệm Chúa Nhật 20 Thường niên B
Suy niệm Chúa Nhật 19 Thường niên B
Suy niệm Chúa Nhật 18 Thường niên B
Suy niệm Chúa Nhật 17 Thường niên B
Suy niệm Chúa Nhật 16 Năm B
Suy niệm Chúa Nhật 15 Thường niên B
Page 1 of 28 (273 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
26
27
28
Next
Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 877
Tất cả: 52,070,708