Suy niệm Chúa nhật 15 TN A

CHÚA NHẬT 15 THƯỜNG NIÊN

GIEO GIỐNG

Mt 13,1-9

1 Hôm ấy, Đức Giê-su từ trong nhà đi ra ngồi ở ven Biển Hồ. 2 Dân chúng tụ họp bên Người rất đông, nên Người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. 3 Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói: "Người gieo giống đi ra gieo giống. 4 Trong khi người ấy gieo, thì có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. 5 Có những hạt rơi trên nơi sỏi đá, chỗ đất không có nhiều; nó mọc ngay, vì đất không sâu; 6 nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy, và vì thiếu rễ nên bị chết khô. 7 Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. 8 Có những hạt lại rơi nhằm đất tốt, nên sinh hoa kết quả: hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục. 9 Ai có tai thì nghe."

 

Chiết tự TÁT/TẢN và Gợi ý

TÁT TẢN là rắc gieo ra.

Hài-thánh, nắm lấy tay mà tung ra.

TÁT/TẢN (gieo, tung ra, tản ra) được ghép bởi hai chữ THỦ (tay, cần nắm) và TÁN/TẢN (buông, giãn ra). Được hiểu là nắm vật gì đó trong tay mà ném ra tung tóe. Theo Lục-thư là hài-thanh nhưng nghĩa của TÁT có chứa TÁN, TẢN được tung cách hào phúng từ đôi tay (THỦ) vừa rộng rãi vừa bản lĩnh.

 

 

Chúng ta có được gợi ý qua chiết tự:

-TÁT, TẢN là rắc, rải, gieo, phân tán. Như: tát chủng 撒種 gieo hạt giống. Một sự tung vãi có chủ đích, gieo giống là mong cho hạt giống được mọc lên, rắc phân xuống là mong cho phân phát huy tác dụng cho cây tươi tốt. Gieo là mong được gặt. Đây là nghĩa của TÁT chúng ta bàn đến.

-TÁT, TẢN là tung ra, buông ra, tòe ra, vãi, đổ. Như: tát thủ bất quản 撒手不管 buông tay không quan tâm. Nghĩa thứ hai này mang tính tiêu cực, có thể áp dụng cho người gieo vô trách nhiệm, làm cho xong việc, thậm chí còn là hậu quả của sự bất cẩn.

 

Gợi ý GIEO GIỐNG từ Bài Tin Mừng:

Chúa Giêsu chính là Ngôi Lời của Thiên Chúa Cha.

 

1 Hôm ấy, Đức Giê-su từ trong nhà đi ra ngồi ở ven Biển Hồ. 2 Dân chúng tụ họp bên Người rất đông, nên Người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. 3 Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều.

Chúa Giêsu là Ngôi Lời của Thiên Chúa Cha. Chúa muốn sống giữa, cứu độ con người. Lời Chúa được gieo vào lòng người, vào lòng đời và mong cho chúng được mọc lên và sinh hoa kết trái. Lời thật là một ơn ban để con người thông cảm và cảm tạ Thiên Chúa. “Lời nói chẳng mất tiền mua, Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”là thế, hãy sử dụng lời sao cho sinh ích cho người nghe như Chúa Giêsu đã làm. Lời phải diễn tả được ý, như qua Lời là Chúa Giêsu người ta có thể hiểu và nhận ra Thiên Chúa Cha là tình yêu hằng hữu.

 

Hạt giống Lời của Thiên Chúa được gieo và được phát triển.

Người nói: "Người gieo giống đi ra gieo giống. 4 Trong khi người ấy gieo, thì có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. 5 Có những hạt rơi trên nơi sỏi đá, chỗ đất không có nhiều; nó mọc ngay, vì đất không sâu; 6 nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy, và vì thiếu rễ nên bị chết khô. 7 Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. 8 Có những hạt lại rơi nhằm đất tốt, nên sinh hoa kết quả: hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục. 9 Ai có tai thì nghe."

Một câu hỏi thường dược đặt ra: người gieo giống có lường trước không mà lại gieo phí phạm vào những nơi hạt giống khó có cơ hội phát triển như: vệ đường, sỏi đá, bụi gai. Suy gẫm kỹ chúng ta nhận ra sự hào phóng và đầy hy vọng nơi người gieo giống. Đó chính là tâm tình phải có mà Chúa muốn nơi mỗi người chúng ta. Hãy gieo yêu thương đừng loại trừ phân biệt. Hạt giống tự nó có sức sống nơi mình, khi đủ điều kiến nó sẽ phát triển. Đất vật chất còn có thể thay đổi ‘bãi bể nương dâu’ huống dầu lòng người, sao không hy vọng với ơn biến đổi!

Hãy cứ hăng hái tung gieo:

“Gieo thành thật, gặt được niềm tin.

Gieo lòng tốt, gặt về thân tình.

Gieo kiên nhẫn, sẽ gặt quang vinh.

Gieo tha thứ, sẽ gặt được an bình.

Gieo dối trá, sẽ ra ngờ vực.

Gieo ích kỷ, sẽ chỉ cô đơn.

Gieo kiêu hãnh, sẽ lãnh đau thương.

Gieo đố kỵ, là ky cóp muộn phiền.

Gieo cay đắng, sẽ tăng hủy diệt.

Gieo biếng lười, ra người buông trôi.

Gieo lo lắng, tay trắng âu lo.

Gieo tội lỗi, suốt đời gặt tội lỗi”.

(Lời ca khúc “Gieo và Gặt”-Thông Vi Vu)

 

Chính Thánh Phaolô đã dạy: “Ai gieo giống nào thì sẽ gặt giống ấy. Ai theo tính xác thịt mà gieo điều xấu thì sẽ gặt được hậu quả của tính xác thịt là sự hư nát. Còn ai theo Thần Khí mà gieo điều tốt thì sẽ gặt được kết quả của Thần Khí là sự sống đời đời. Khi làm điều thiện, chúng ta đừng nản chí, vì đến mùa chúng ta sẽ được gặt, nếu không sờn lòng” (Gl 6,7-9).

 

Xin Chúa chúc lành cho mỗi chúng ta, luôn biết siêng năng đón nhận và cộng tác giúp cho lời Chúa phát triển cùng cộng tác với Chúa gieo rắc lời Chúa cho muôn dân. Ước chi được như vậy.

 Lm. JB. Trần Đinh Tử.

 

CHÚA NHẬT 15 THƯỜNG NIÊN

Ông Bà Anh Chị Em thân mến.

Lời mời gọi của Chúa Nhật hôm nay là: “ĐÓN NHẬN LỜI CHÚA VÀ SINH HOA TRÁI”. Trong tâm tình khiêm tốn và tín thác chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện:

 

Hôm ấy, Đức Giê-su từ trong nhà đi ra ngồi ở ven Biển Hồ. Dân chúng tụ họp bên Người rất đông, nên Người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, luôn nhiệt thành tìm gặp gỡ Chúa, như trung thành dự lễ Chúa Nhật và họp nhau cầu nguyện. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói: "Người gieo giống đi ra gieo giống. Trong khi người ấy gieo, thì có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, luôn siêng năng đọc Thánh Kinh và hai say đem ra thực hành, đừng tực dối mình cho rằng nghe là đã đủ. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Có những hạt rơi trên nơi sỏi đá, chỗ đất không có nhiều; nó mọc ngay, vì đất không sâu; nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy, và vì thiếu rễ nên bị chết khô. Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, biết tạo điều kiện cho lời Chúa phát triển mạnh khi chúng ta kiên trì và siêng năng loại bỏ những cản trở là những tật xấu. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Có những hạt lại rơi nhằm đất tốt, nên sinh hoa kết quả: hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục. Ai có tai thì nghe." Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong giáo xứ chúng ta, luôn biết sống như những mảnh đất tốt, để lời Chúa được đơm hoa kết quả như lòng Chúa mong muốn. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

 Lạy Thiên Chúa tình yêu là Cha chúng con, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Fatima và Thánh Cả Giuse, cùng các thánh xin Chúa thương chúc lành cho mỗi chúng con luôn biết siêng năng đón nhận và cộng tác giúp cho lời Chúa phát triển cùng cộng tác với Chúa gieo rắc lời Chúa cho muôn dân. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.

Bài viết liên quan:

Suy niệm Chúa nhật 25 TN A
Suy niệm Chúa nhật 24 TN A
Suy niệm Chúa nhật 23 TN A
Suy niệm Chúa nhật 22 TN A
Suy niệm Chúa nhật 21 TN A
Suy niệm Chúa nhật 20 TN A
Suy niệm Chúa nhật 19 TN A
Suy niệm Chúa nhật Chúa Hiển Dung
Suy niệm Chúa nhật 17 TN A
Suy niệm Chúa nhật 16 TN A
Page 1 of 22 (216 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
20
21
22
Next
Bài viết mới
 • Sống với chỉ trích

  Thật không dễ để đương đầu với cảm giác bị chán ghét, bị cho là đạo đức giả. Đứng trước chỉ trích và phê phán, làm cách nào chúng ta kiên ...

 • Hành trình kiếm tìm

  Có đôi khi, nhiều người thường tự vấn rằng không biết chắc chắn rằng mình có ơn gọi hay có thể sống mãi trong nhà Dòng hay không? Bởi vì có nhiều ...

 • Suy niệm Chúa nhật 25 TN A

  Gợi ý TIỀN LƯƠNG từ Bài Tin Mừng: Chúa muốn mỗi chúng ta được cộng tác vào công trình của Chúa là nên thánh, theo khả năng và hoàn cảnh ...

 • Bực mình với đời sống thiêng liêng

  Văn sĩ Mỹ Stanley Elkin có lần gợi ý “con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người có tính bực mình vào nước trời.” Và đúng thiệt.

 • Tỷ phú Mỹ từ thiện 8 tỷ USD: Sinh ra tay trắng, cuối đời trắng tay

  Tỷ phú Chuck Feeney là người đầu tiên ở Mỹ bỏ ra số tiền lớn là tài sản của mình để làm từ thiện. Ông chính thức rỗng túi, đi ở thuê vào ...

 • Cách ứng xử trong cuộc sống: Thẳng nhưng phải khéo

  Học cách ứng xử trong cuộc sống và trong giao tiếp là bài học dành cho nhiều đối tượng. Trong đó “thẳng thắn” và “khéo léo” là hai tính cách ...

 • Các bạn trẻ có nên xăm mình không?

  “Luân lý quyết định xem là liệu chuyện con sắp làm có tốt hay xấu. Hay nói khác đi, luân lý chính là nguyên tắc hay quy luật giúp con phân ...

 • Nỗi cô đơn tinh thần

  Nơi chốn chúng ta cô đơn nhất là ở phần tinh thần của tâm hồn, chính xác đó là nơi chúng ta cảm nhận mãnh liệt nhất tất cả mọi sự và là nơi chúng ...

 • Bệnh nghiện tình dục

  Tôi muốn chấm dứt với người cũ vì còn yêu vợ con, nhưng lại cũng muốn gặp người cũ chỉ để thỏa mãn tình dục. Tôi đang suy nghĩ về điều này ...

 • Bí quyết dạy con kiểm soát tốt hành vi mà không cần đánh mắng

  Thiếu kỹ năng kiểm soát cảm xúc sẽ dẫn đến nhiều vấn đề nghiêm trọng khi trẻ lớn lên. Dưới đây là 9 cách để bố mẹ giúp kiềm chế hiệu quả những ...

Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 1094
Tất cả: 44,779,000