Suy niệm Chúa nhật Chúa lên trời

CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH

HÃY LÀM

Mt 28,16-20

 

28,16 Mười một môn đệ đi tới miền Ga-li-lê, đến ngọn núi Đức Giê-su đã truyền cho các ông đến. 17 Khi thấy Người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. 18 Đức Giê-su đến gần, nói với các ông: "Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. 19 Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, 20 dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế."

 

Chiết tự THI và Gợi ý

THI là bày, giúp, thi hành.

Thi hành cũng vậy, người làm tròn vuông.

THI (làm, bày, giúp) được ghép bởi ba chữ PHƯƠNG (hình vuông, nơi) NHÂN (người) và DÃ (cũng vậy). Được hiểu là một người làm một việc gì đó thì cũng phải hoàn thành cách trọn vẹn. Không thể gọi là thi hành mà là không mong muốn hoàn thành. Nếu có ước muôn không hoàn thành mà vẫn làm là kẻ dối trá, đó là lừa chứ không phải là làm.

 

Chúng ta có được gợi ý qua chiết tự:

+THI là làm: chúng ta thường dùng trong chữ ‘thi hành’. Đi làm mà không muốn hoàn thành thì một là kẻ thiểu năng hai là kẻ lừa đảo.

+THI là bày: chúng ta thường dùng trong chữ ‘thi thố’. Đưa ra trình bày một điều gì mà thiếu rõ ràng, thiếu chuẩn bị kỹ lưỡng là thiếu tôn trọng người nghe, người xem…

+THI là giúp: chúng ta thường dùng trong chữ ‘thí chủ’. Giúp người khác mà không tận tình, thiếu tôn trong như những phật-tử cung kính giúp đỡ quý sư thì không đáng được gọi là ‘thí chủ’ (người giúp đỡ).

 

Gợi ý HÃY LÀM từ Bài Tin Mừng:

Muốn làm những điều Chúa muốn phải đến gặp Chúa và làm theo lệnh của Chúa.

28,16 Mười một môn đệ đi tới miền Ga-li-lê, đến ngọn núi Đức Giê-su đã truyền cho các ông đến. 17 Khi thấy Người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. 18 Đức Giê-su đến gần, nói với các ông: "Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất.

Người ta chỉ có thể gặp được nhau khi đến đúng điểm hẹn, và đúng giờ đã được ấn định. Chúa đã hẹn và các môn đệ đã gặp được Chúa khi đến đến đúng điểm hẹn, và đúng giờ đã được ấn định. Ngày nay Chúa cũng luôn hẹn chúng ta nơi Nhà-Tạm trong Bí Tích Thánh Thể, trong các thánh lễ, các bí tích và các giờ đạo đức chúng hoặc riêng… Hãy khiêm tốn quỳ xuống, để chúng ta có thể chiêm ngưỡng và dễ dàng nhận ra sự hiện hữu vĩ đại của Chúa. Góc nhìn phù hợp nhất cho con người nhìn ngắm Chúa là hướng nhìn lên Chúa.

 

Hãy làm mọi việc trong danh Thiên Chúa Ba Ngôi, để đáng được hưởng phúc Chúa ở cùng.

 19 Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, 20 dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế."

Chỉ có tình yêu thương là tồn tại lâu dài, chỉ có các tôn giáo chân chính mới tồn tại theo thời gian, nhưng chỉ trong Danh Chúa Ba Ngôi mới thật sự trường tồn vì có ơn cứu rỗi. Thực tế lịch sử chứng minh, mọi tổ chức để chỉ có một thời, nhân danh con người thì được một đời, các tôn giáo chân chính thì tồn tại bao thời, nhân danh Chúa Ba Ngôi thì được sự sống muôn đời.

 

Xin Chúa chúc lành cho mỗi chúng ta, luôn biết khiêm tốn ngoan ngoãn thực hiện lệnh Chúa truyền, để được ơn cứu rỗi và giúp anh chị em nhận biết Chúa. 

Ước chi được như vậy.

 Lm. JB. Trần Đinh Tử.

 

CHÚA NHẬT 7 PHỤC SINH

Ông Bà Anh Chị Em thân mến.

Lời mời gọi của Chúa Nhật mừng CHÚA GIÊSU VỀ TRỜI hôm nay là: “HÃY HĂNG SAY RA ĐI LOAN BÁO TIN MỪNG NHÂN DANH CHÚA BA NGÔI”. Trong tâm tình khiêm tốn và tín thác chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện:

 

Mười một môn đệ đi tới miền Ga-li-lê, đến ngọn núi Đức Giê-su đã truyền cho các ông đến. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, luôn nhiệt thành tìm gặp Chúa nơi điểm Chúa hẹn, như trung thành dự lễ Chúa Nhật, siêng lãnh các bí tích và họp nhau cầu nguyện. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

Khi thấy Người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, luôn biết tin thờ Chúa cho phải đạo. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Đức Giê-su đến gần, nói với các ông: Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, biết rằng Chúa Giêsu Phục Sinh là Đấng Hằng hữu là Thiên Chúa hằng yêu thương mọi người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Đức Giê-su dạy: Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong giáo xứ chúng ta, luôn biết sống và kể cho anh chị em mình biết Thiên Chúa Ba Ngôi hằng yêu thương và cứu độ mọi người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

 Lạy Thiên Chúa tình yêu là Cha chúng con, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Fatima và Thánh Cả Giuse, cùng các thánh xin Chúa thương chúc lành cho mỗi chúng con luôn biết khiêm tốn ngoan ngoãn thực hiện lệnh Chúa truyền, để được ơn cứu rỗi và giúp anh chị em nhận biết Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.

Bài viết liên quan:

Suy niệm Chúa nhật lễ Chúa Ba Ngôi
Suy Niệm Chúa Nhật Chúa Thánh Thần hiện xuống
Suy niệm Chúa nhật Chúa Giêsu lên trời
Suy niệm Chúa nhật 6 Phục sinh B
Suy niệm Chúa Nhật 5 Phục sinh 5B
Suy niệm Chúa Nhật 4 Phục sinh B
Suy niệm Chúa nhật 3 Phục sinh B
Suy niệm Chúa nhật 2 Phục sinh B
Một lời và một đời đáng suy ngẫm và học hỏi…
Suy niệm Chúa nhật lễ Chúa Phục sinh
Page 1 of 26 (257 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
24
25
26
Next
Bài viết mới
Thống kê Truy cập
Đang online: 620
Tất cả: 49,683,231