Suy niệm Chúa nhật 5 PS A

CHÚA NHẬT V PHỤC SINH

ĐẠO

Ga 14,1-12

14,1 Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. 2 Trong nhà Cha Thầy, có nhiều chỗ ở; nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em. 3 Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó. 4 Và Thầy đi đâu, thì anh em biết đường rồi." 5 Ông Tô-ma nói với Đức Giê-su: "Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết được đường?" 6 Đức Giê-su đáp: "Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. 7 Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, anh em biết Người và đã thấy Người." 8 Ông Phi-líp-phê nói: "Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện." 9 Đức Giê-su trả lời: "Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Phi-líp-phê, anh chưa biết Thầy ư? Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Sao anh lại nói: ' Xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha '? 10 Anh không tin rằng Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy sao? Các lời Thầy nói với anh em, Thầy không tự mình nói ra. Nhưng Chúa Cha, Đấng luôn ở trong Thầy, chính Người làm những việc của mình. 11 Anh em hãy tin Thầy: Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy; bằng không thì hãy tin vì công việc Thầy làm. 12 Thật, Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy, thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm. Người đó còn làm những việc lớn hơn nữa, bởi vì Thầy đến cùng Chúa Cha.

Chiết tự ĐẠO và Gợi ý

ĐẠO là lẽ phải, đường đi.

Chạy theo thủ lãnh ắt là chẳng sai.

ĐẠO (lẽ phải, đường đi) được ghép bởi hai chữ SƯỚC (chạy, chợt đi, chợt dừng), THỦ (đầu, thủ lĩnh). Được hiểu là khi đi theo lẽ phải, đi theo thủ lĩnh đích thực thì không sai. Các tôn giáo được gọi là đạo, những con đường hướng đến đích tốt gọi là chính đạo.

 

Chúng ta có được gợi ý qua chiết tự:

+ĐẠO là lẽ phải: “Cái lẽ nhất định ai cũng phải noi theo.” Đó chính là sự thật. Dù là ai khi đối diện với sự thật thì đều phải thuận phục. Người đời quen thói ‘chậm chối thì chết’ nhưng khi sự thật được phơi bày thì kẻ chối càng nhanh phải cùi đầu càng sâu!

+ĐẠO là con đường: con đường là quan trọng để dẫn đến đích, đường càng thẳng càng phẳng thì càng ngắn, có người hướng dẫn thì càng an tâm, người dẫn đường càng thông thạo thì càng chắc chắn.

Theo http://hanviet.org/ có tới 08 chữ được đọc là Đạo: 1. (导) đạo  2.(導) đạo 3. (盗) đạo 4. (盜) đạo 5. (稻) đạo 6. (蹈) đạo 7. (纛) đạo, độc 8. (道) đạo, đáo. Chúng ta đang chiết-tự chữ thứ 8.

 

Gợi ý CON ĐƯỜNG từ Bài Tin Mừng:

Chúa Giêsu là Người dẫn đường và là chính Con Đường

14,1 Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. 2 Trong nhà Cha Thầy, có nhiều chỗ ở; nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em. 3 Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó. 4 Và Thầy đi đâu, thì anh em biết đường rồi." 5 Ông Tô-ma nói với Đức Giê-su: "Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết được đường?" 6 Đức Giê-su đáp: "Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy.

Trong trăm vạn nẻo đường, con đường dẫn về quê trời là con đường quan trọng nhất, con đường mang tên Giêsu. Chúa Giêsu chính là con đường. Trong thực tế đi đúng đường là hay, nhưng còn phải đúng hướng mới là tốt. Chúa Giêsu vừa là con đường vừa là người dẫn đường, hãy theo sát Người để đi đúng đường và không lạc hướng. Một khi chúng ta xao xuyến, không tín thác vào Chúa, dù là Ki-tô-hữu, chúng ta cũng có thể đi trên con đường mang tên Giêsu nhưng lại đi ngược hướng: Chúa dạy yêu thương, ta lại sống ghen ghét; Chúa dạy tha thứ, ta lại sống hận thù…

 

Chúa Giêsu là Sự Thật đến từ Đức Chúa Cha

7 Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, anh em biết Người và đã thấy Người." 8 Ông Phi-líp-phê nói: "Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện." 9 Đức Giê-su trả lời: "Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Phi-líp-phê, anh chưa biết Thầy ư? Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Sao anh lại nói: 'Xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha'? 10 Anh không tin rằng Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy sao? Các lời Thầy nói với anh em, Thầy không tự mình nói ra. Nhưng Chúa Cha, Đấng luôn ở trong Thầy, chính Người làm những việc của mình. 11 Anh em hãy tin Thầy: Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy; bằng không thì hãy tin vì công việc Thầy làm. 12 Thật, Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy, thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm. Người đó còn làm những việc lớn hơn nữa, bởi vì Thầy đến cùng Chúa Cha.

Chúa Giêsu luôn tìm ý Chúa Cha để thực hiện. Ý Chúa Cha là lương thực của Chúa Giêsu. Chúa Cha ở trong Chúa Giêsu, và Chúa Giêsu với Chúa Cha là một. Chúa Giêsu là sự thật đến từ Đức Chúa Cha; qua Chúa Giêsu ta đến được với Đức Chúa Cha. Muốn hiệp thông cùng Chúa Giêsu điều kiện không thể thiếu là phải tôn trọng sự thật, sống sự thật.

 

Xin Chúa chúc lành cho mỗi chúng ta, luôn biết tôn trọng sự thật mà tiến bước trên con đường mang tên Giêsu để được sống.  

Ước chi được như vậy.

 Lm. JB. Trần Đinh Tử.

 

CHÚA NHẬT 5 PHỤC SINH

 

 

Ông Bà Anh Chị Em thân mến.

Lời mời gọi của Chúa Nhật hôm nay là:HÃY TÔN TRỌNG SỰ THẬT MÀ TIẾN BƯỚC TRÊN CON ĐƯỜNG MANG TÊN GIÊSU ĐỂ ĐƯỢC SỐNG”. Trong tâm tình khiêm tốn và tín thác chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện:

 

Đức Giê-su nói: Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy, có nhiều chỗ ở; nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, luôn tin tưởng vào Chúa và luôn biết hướng về quê trời. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

Đức Giê-su đáp: "Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, luôn biết tôn trọng sự thật mà tiến bước trên con đường mang tên Giêsu để được sống. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Anh không tin rằng Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy sao? Các lời Thầy nói với anh em, Thầy không tự mình nói ra. Nhưng Chúa Cha, Đấng luôn ở trong Thầy, chính Người làm những việc của mình. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, biết rằng giá trị đích thực của con người là làm theo thánh ý Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Thật, Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy, thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm. Người đó còn làm những việc lớn hơn nữa, bởi vì Thầy đến cùng Chúa Cha. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong giáo xứ chúng ta, biết rằng có Chúa là có tất cả, Chúa sẽ thực hiện những điều vĩ đại nơi những ai tin tưởng vào Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

 Lạy Thiên Chúa tình yêu là Cha chúng con, Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Fatima và Thánh Cả Giuse, cùng các thánh xin Chúa thương chúc lành cho mỗi chúng con để luôn biết tôn trọng sự thật mà tiến bước trên con đường mang tên Giêsu để được sống. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.

Bài viết liên quan:

Suy niệm Chúa nhật 25 TN A
Suy niệm Chúa nhật 24 TN A
Suy niệm Chúa nhật 23 TN A
Suy niệm Chúa nhật 22 TN A
Suy niệm Chúa nhật 21 TN A
Suy niệm Chúa nhật 20 TN A
Suy niệm Chúa nhật 19 TN A
Suy niệm Chúa nhật Chúa Hiển Dung
Suy niệm Chúa nhật 17 TN A
Suy niệm Chúa nhật 16 TN A
Page 1 of 22 (216 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
20
21
22
Next
Bài viết mới
 • Sống với chỉ trích

  Thật không dễ để đương đầu với cảm giác bị chán ghét, bị cho là đạo đức giả. Đứng trước chỉ trích và phê phán, làm cách nào chúng ta kiên ...

 • Hành trình kiếm tìm

  Có đôi khi, nhiều người thường tự vấn rằng không biết chắc chắn rằng mình có ơn gọi hay có thể sống mãi trong nhà Dòng hay không? Bởi vì có nhiều ...

 • Suy niệm Chúa nhật 25 TN A

  Gợi ý TIỀN LƯƠNG từ Bài Tin Mừng: Chúa muốn mỗi chúng ta được cộng tác vào công trình của Chúa là nên thánh, theo khả năng và hoàn cảnh ...

 • Bực mình với đời sống thiêng liêng

  Văn sĩ Mỹ Stanley Elkin có lần gợi ý “con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người có tính bực mình vào nước trời.” Và đúng thiệt.

 • Tỷ phú Mỹ từ thiện 8 tỷ USD: Sinh ra tay trắng, cuối đời trắng tay

  Tỷ phú Chuck Feeney là người đầu tiên ở Mỹ bỏ ra số tiền lớn là tài sản của mình để làm từ thiện. Ông chính thức rỗng túi, đi ở thuê vào ...

 • Cách ứng xử trong cuộc sống: Thẳng nhưng phải khéo

  Học cách ứng xử trong cuộc sống và trong giao tiếp là bài học dành cho nhiều đối tượng. Trong đó “thẳng thắn” và “khéo léo” là hai tính cách ...

 • Các bạn trẻ có nên xăm mình không?

  “Luân lý quyết định xem là liệu chuyện con sắp làm có tốt hay xấu. Hay nói khác đi, luân lý chính là nguyên tắc hay quy luật giúp con phân ...

 • Nỗi cô đơn tinh thần

  Nơi chốn chúng ta cô đơn nhất là ở phần tinh thần của tâm hồn, chính xác đó là nơi chúng ta cảm nhận mãnh liệt nhất tất cả mọi sự và là nơi chúng ...

 • Bệnh nghiện tình dục

  Tôi muốn chấm dứt với người cũ vì còn yêu vợ con, nhưng lại cũng muốn gặp người cũ chỉ để thỏa mãn tình dục. Tôi đang suy nghĩ về điều này ...

 • Bí quyết dạy con kiểm soát tốt hành vi mà không cần đánh mắng

  Thiếu kỹ năng kiểm soát cảm xúc sẽ dẫn đến nhiều vấn đề nghiêm trọng khi trẻ lớn lên. Dưới đây là 9 cách để bố mẹ giúp kiềm chế hiệu quả những ...

Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 1104
Tất cả: 44,779,076