Suy niệm Chúa Nhật 3 Phục sinh A

CHÚA NHẬT III PHỤC SINH

GIẢI THÍCH

Lc 24,13-35

24,13 Cũng ngày hôm ấy, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Em-mau, cách Giê-ru-sa-lem chừng mười một cây số. 14 Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. 15 Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giê-su tiến đến gần và cùng đi với họ. 16 Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra Người. 17 Người hỏi họ: "Các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy?" Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. 18 Một trong hai người tên là Cơ-lê-ô-pát trả lời: "Chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Giê-ru-sa-lem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay." 19 Đức Giê-su hỏi: "Chuyện gì vậy?" Họ thưa: "Chuyện ông Giê-su Na-da-rét. Người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. 20 Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp Người để Người bị án tử hình, và đã đóng đinh Người vào thập giá. 21 Phần chúng tôi, trước đây vẫn hy vọng rằng chính Người là Đấng sẽ cứu chuộc Ít-ra-en. Hơn nữa, những việc ấy xảy ra đến nay là ngày thứ ba rồi. 22 Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, 23 không thấy xác Người đâu cả, về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng Người vẫn sống. 24 Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ, và thấy sự việc y như các bà ấy nói; còn chính Người thì họ không thấy." 25 Bấy giờ Đức Giê-su nói với hai ông rằng: "Các anh chẳng hiểu gì cả ! Lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ ! 26 Nào Đấng Ki-tô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của Người sao? 27 Rồi bắt đầu từ ông Mô-sê và tất cả các ngôn sứ, Người giải thích cho hai ông những gì liên quan đến Người trong tất cả Sách Thánh. 28 Khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giê-su làm như còn phải đi xa hơn nữa. 29 Họ nài ép Người rằng: "Mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều, và ngày sắp tàn." Bấy giờ Người mới vào và ở lại với họ. 30 Khi đồng bàn với họ, Người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, và bẻ ra trao cho họ. 31 Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra Người, nhưng Người lại biến mất. 32 Họ mới bảo nhau: "Dọc đường, khi Người nói chuyện và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao?" 33 Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Giê-ru-sa-lem, gặp Nhóm Mười Một và các bạn hữu đang tụ họp tại đó. 34 Những người này bảo hai ông: "Chúa chỗi dậy thật rồi, và đã hiện ra với ông Si-môn." 35 Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi Người bẻ bánh.

 

Chiết tự GIẢI và Gợi ý

GIẢI là mổ xẻ, phơi bày.

Thịt xương cắ tách dao này làm luôn.

GIẢI (bày, mổ, dẫn đi) được ghép bởi ba chữ GIÁC (sừng, xương), ĐAO (con dao) và NGƯU (con bò, trâu). Được hiểu là dùng dao cắt tách xương thịt cả con bò to thành những phần nhỏ, phân loại từng phần. Người càng khéo, càng giỏi thì làm công việc phân tách, mổ xẻ này càng rõ, càng giúp người khác thấy rõ, dễ hiểu.

 

 

Chúng ta có được hai gợi ý đẹp qua chiết tự:

+GIẢI là bày: là trưng ra cho người khác thấy cái đẹp, cái hay mà không có người am hiểu nói ra người khác khó thấy khó hiểu, khó nhận ra. “Vô tri bất mộ” là thế, viên kim cương giá trị và đẹp chỉ được nhận ra do những thợ-kim-hoàn, với những người không biết thì kim-cương cũng chẳng hơn gì viên sỏi.

+GIẢI là mổ: là phanh phui ra cái bên trong ra cho bên ngoài có thể thấy, như mổ lợn là chặt lớp thịt bụng để có thể thấy bộ đồ lòng bên trong; cũng vậy người giỏi, khéo sẽ giúp cho người khác hiểu được ẩn đàng sau hiện tượng. Kẻ yếu kém thì mổ sẽ nát con heo, mổ xẻ vấn đề thì thêm rối rắm, ‘cắt nghĩa cổ đùi’ thiếu lý chứng, không thuyết phục.

+GIẢI là dẫn đi: là biết đích đến để có thể dẫn ngưới khác đến đích. Dù giải tội phạm thì người áp giải cũng phải rõ phải dẫn đối tượng đến đâu và để làm gì.

 

Gợi ý GIẢI THÍCH từ Bài Tin Mừng:

Đức Giêsu Người Đồng Hành, ‘Ngài luôn có đó’:

24,13 Cũng ngày hôm ấy, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Em-mau, cách Giê-ru-sa-lem chừng mười một cây số. 14 Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. 15 Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giê-su tiến đến gần và cùng đi với họ. 16 Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra Người. 17 Người hỏi họ: "Các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy?" Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. 18 Một trong hai người tên là Cơ-lê-ô-pát trả lời: "Chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Giê-ru-sa-lem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay." 19 Đức Giê-su hỏi: "Chuyện gì vậy?" Họ thưa: "Chuyện ông Giê-su Na-da-rét. Người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. 20 Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp Người để Người bị án tử hình, và đã đóng đinh Người vào thập giá. 21 Phần chúng tôi, trước đây vẫn hy vọng rằng chính Người là Đấng sẽ cứu chuộc Ít-ra-en. Hơn nữa, những việc ấy xảy ra đến nay là ngày thứ ba rồi. 22 Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, 23 không thấy xác Người đâu cả, về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng Người vẫn sống. 24 Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ, và thấy sự việc y như các bà ấy nói; còn chính Người thì họ không thấy." 25 Bấy giờ Đức Giê-su nói với hai ông rằng: "Các anh chẳng hiểu gì cả ! Lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ! 26 Nào Đấng Ki-tô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của Người sao? 27 Rồi bắt đầu từ ông Mô-sê và tất cả các ngôn sứ, Người giải thích cho hai ông những gì liên quan đến Người trong tất cả Sách Thánh. 28 Khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giê-su làm như còn phải đi xa hơn nữa. 29 Họ nài ép Người rằng: "Mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều, và ngày sắp tàn." Bấy giờ Người mới vào và ở lại với họ. 30 Khi đồng bàn với họ, Người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, và bẻ ra trao cho họ. 31 Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra Người, nhưng Người lại biến mất.

Chúa luôn có đó bên cuộc đời chúng ta. Chúa luôn tôn trọng tự do của mỗi chúng ta như một người trưởng thành, Chúa không để chúng ta cảm thấy mình bị áp đặt nhưng luôn như người đồng hành, gợi ý chứ không áp dặt, chia sẻ chứ không làm thế. Chúa luôn dùng những gì rất tự nhiên và bình thường để nói về những gì cao siêu, huyền nhiệm. Chúa dùng cái quen thuộc như ‘bẻ bánh’ để nói về một sự thật không thể phủ nhận.

Loan Báo Tin Mừng Phục Sinh là kể lại cho người khác ‘cảm nhận của mình khi gặp Chúa’:

32 Họ mới bảo nhau: "Dọc đường, khi Người nói chuyện và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao?" 33 Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Giê-ru-sa-lem, gặp Nhóm Mười Một và các bạn hữu đang tụ họp tại đó. 34 Những người này bảo hai ông: "Chúa chỗi dậy thật rồi, và đã hiện ra với ông Si-môn." 35 Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi Người bẻ bánh.

Biết một điều tốt mà không chia sẻ là tự chôn vùi uy tín và khả năng của mình. Biết bao tốt đẹp không được phát triển và kế thừa chỉ bởi suy nghĩ tiêu cực ‘giữ miếng cuối để thủ’, ‘gia truyền, không dạy nghề cho con gái’; phải chăng lối suy nghĩ thế gian ấy cũng đã và đang ảnh hưởng đến tâm thức Loan Báo Tin Mừng Phục Sinh, không muốn cho người khác được vào thiên đàng như những kinh-sư, luật-sĩ Pha-ri-siêu thời Chúa Giêsu. Trái lại, các môn-đệ đích thực của Chúa thì ‘chúng tôi không thể không nói những điều mắt thấy tai nghe’ và phải vâng lời Thiên-Chúa hơn vâng lời loài người!

 

Xin Chúa chúc lành cho mỗi chúng ta, luôn biết khiêm tốn học hỏi Thánh Kinh để có thể nhận ra Chúa hằng hữu và hiện hữu. 

Ước chi được như vậy.

 Lm. JB. Trần Đinh Tử.

 

CHÚA NHẬT 3 PHỤC SINH

 

Ông Bà Anh Chị Em thân mến.

Lời mời gọi của Chúa Nhật hôm nay là:HÃY SỐNG VÀ TIN VÀO TIN MỪNG PHỤC SINH”. Trong tâm tình khiêm tốn và tín thác chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện:

 

Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giê-su tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra Người. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, luôn biết và đón nhận sự hiện diện của Chúa bên cuộc đời chúng ta. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

Bấy giờ Đức Giê-su nói với hai ông rằng: "Các anh chẳng hiểu gì cả! Lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ! Nào Đấng Ki-tô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của Người sao? Rồi bắt đầu từ ông Mô-sê và tất cả các ngôn sứ, Người giải thích cho hai ông những gì liên quan đến Người trong tất cả Sách Thánh. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, luôn biết tìm hiểu Thánh Kinh để hiểu và đón nhận ý Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giê-su làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép Người rằng: "Mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều, và ngày sắp tàn."Bấy giờ Người mới vào và ở lại với họ. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, biết mời Chúa vào cuộc đời của mình. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Những người này bảo hai ông: "Chúa chỗi dậy thật rồi, và đã hiện ra với ông Si-môn." Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi Người bẻ bánh. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong giáo xứ chúng ta, biết sốt sẵn tham dự các giờ đạo đức, đặc biệt là Thánh Lễ, để đón nhận sự hiện hữu của Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

 Lạy Thiên Chúa tình yêu là Cha chúng con, Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Fatima và Thánh Cả Giuse, cùng các thánh xin Chúa thương chúc lành cho mỗi chúng con luôn biết khiêm tốn học hỏi Thánh Kinh để có thể nhận ra Chúa hằng hữu và hiện hữu. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.

Bài viết liên quan:

Suy niệm Chúa Nhật lễ Thánh Gioan Tẩy Giả
Suy niệm Chúa nhật 11 Thường niên B
Suy niệm Chúa Nhật 10 thường niên B
Suy niệm Chúa Nhật lễ Mình Máu Thánh Chúa
Suy niệm Chúa nhật lễ Chúa Ba Ngôi
Suy Niệm Chúa Nhật Chúa Thánh Thần hiện xuống
Suy niệm Chúa nhật Chúa Giêsu lên trời
Suy niệm Chúa nhật 6 Phục sinh B
Suy niệm Chúa Nhật 5 Phục sinh 5B
Suy niệm Chúa Nhật 4 Phục sinh B
Page 1 of 27 (261 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
25
26
27
Next
Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 735
Tất cả: 50,249,829