Truyền giáo theo gương Đức Maria

 TRUYỀN GIÁO THEO GƯƠNG ĐỨC MARIA

 

Giáo Phận chọn năm truyền giáo như là kết quả của lễ “Hiện Xuống Mới”. Với năm truyền giáo của Giáo Phận, chúng ta được mời gọi cầu nguyện cho việc tuyền giáo, và đó như là bổn phận của mỗi Kitô hữu chúng ta.

 

 

Cầu nguyện cho việc truyền giáo là một bổn phận. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở việc cầu nguyện mà không sống sứ mạng truyền giáo, chúng ta chưa chu toàn bổn phận là người Kitô hữu cách trọn vẹn và đúng nghĩa; chưa sống trọn vẹn ơn gọi là con Chúa trong đời sống hằng ngày của chúng ta.

 

Để có thể sống sứ mạng truyền giáo, chúng ta cần phải chiêm ngắn cuộc đời của Đức Mẹ như là một nhà truyền giáo, để qua đó, chúng ta hiểu thế nào là truyền giáo và phải truyền giáo thế nào, theo gương Đức Mẹ.

 

1. Truyền giáo là gì ?

 

“Truyền giáo” có nghĩa là truyền đạo, là giới thiệu Chúa cho những người chưa biết Chúa. Thế nhưng, ngày nay người ta thường sử dụng cụm từ “phúc âm hoá” để thay thế cho cụm từ “truyền giáo”. Vì “phúc âm hoá” có nghĩa là làm cho tinh thần của Phúc âm, làm cho tinh thần của Lời Chúa không những thấm nhập vào đời sống của những người chưa biết Chúa, mà còn thấm nhuần nơi đời sống những người đã biết Chúa.

 

2. Truyền giáo bằng cách nào ?

 

Có nhiều cách truyền giáo. Ở đây, xin mượn hình ảnh Đức Maria đi thăm viếng người chị họ là bà Êlisabét để đưa ra một cách thức truyền giáo trong hoàn cảnh hôm nay.

 

a. Đức Maria – nhà truyền giáo

 

Nếu hiểu truyền giáo là giới thiệu Chúa cho người khác, là làm cho tinh thần Phúc âm của Chúa thấm nhập và thấm nhuần vào đời sống của những người chưa biết Chúa cũng như những người đã biết Chúa, thì Đức Maria chính là người đầu tiên thi hành sứ mạng truyền giáo.

 

Quả vậy, ngay sau khi thưa lời “xin vâng”, Đức Mẹ đã đón nhận Ngôi Lời Thiên Chúa nhập thể trong cung lòng Mẹ. Khi đã có Chúa, Mẹ đã vội vã lên đường để đi thăm người chị họ là bà Ê-li-sa-bét đang mang thai. “Hồi ấy, bà Ma-ri-a vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa. Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào hỏi bà Ê-li-sa-bét” (Lc 1, 39 – 40). Mẹ đã ra đi như thể để giới thiệu Đấng Cứu Thế cho người chị họ của mình, để rồi khi vừa nghe lời chào của Đức Mẹ, thì “đứa con trong bụng của bà Ê-li-sa-bét nhảy lên, và bà được đầy tràn Thánh Thần” (Lc 1, 41). Rồi, Mẹ đã ở lại với bà Ê-li-sa-bét để phục vụ bà : “Bà Maria ở lại với bà Ê-li-sa-bét độ ba tháng, rồi trở về nhà mình” (Lc 1, 56).

 

Vậy, như một nhà truyền giáo, trước hết, Đức Maria đã đón nhận Chúa với một niềm tin tưởng phó thác trong sự vâng phục Thánh Ý Chúa cách trọn vẹn. Kế đến, khi đã có Chúa, Mẹ đã “vội vã lên đường”. Điều này cho thấy tính cấp bách của việc truyền giáo. Rồi, Mẹ ra đi không phải là ra đi cách vô định. Mẹ đã đi đến chính nơi có người đang cần sự hiện diện và phục vụ của Mẹ. Và, qua chính sự hiện diện và phục vụ, Mẹ đã giới thiệu Chúa cho người chị họ.

 

b. Truyền giáo theo gương Đức Maria

 

Là những người con Chúa, một cách chắc chắn, qua Bí tích Rửa tội, chúng ta có bổn phận phải truyền giáo, có bổn phận làm cho tinh thần Phúc âm của Chúa thấm nhuần trong đời sống của những người đã biết Chúa và những người chưa biết Chúa. Vậy thiết nghĩ, cách tốt nhất là chúng ta hãy noi gương Đức Mẹ để sống sứ mạng truyền giáo và phúc âm hoá của chúng ta.

 

– Có Chúa nơi mình

 

Để có thể giới thiệu Chúa cho người khác, trước tiên, chúng ta phải có Chúa, phải sống kinh nghiệm về Chúa. Đây là điều kiện không thể thiếu nơi một người con Chúa trong sứ mạng truyền giáo. Muốn vậy, chúng ta cần phải đón nhận Chúa qua tất cả những biến cố hằng ngày, nhất là chúng ta phải luôn khao khát Chúa bằng sự chìm sâu trong cầu nguyện với một niềm tin tưởng phó thác, cậy trông và yêu mến. Quả vậy, làm sao chúng ta có thể giúp cho người khác tin Chúa khi chúng ta chưa có niềm tin đủ mạnh “bằng hạt cải” ; làm sao chúng ta có thể giúp cho người khác sống niềm trông cậy và mến yêu khi chúng ta còn thiếu niềm cậy trông và yêu mến Chúa.

 

Ngoài ra, một đời sống có Chúa của chúng ta còn phải được thể hiện bằng một đời sống công bằng và bác ái đối với mọi người. Chính đời sống công bằng và bác ái thể hiện rõ nét niềm tin tưởng cậy trông và mến Chúa của chúng ta.

 

– Vội vã lên đường

 

Sau khi đã có Chúa, bắt chước Đức Maria, chúng ta phải sẵn sàng lên đường để đem Chúa đến cho những người chung quang chúng ta – những người đã biết Chúa và những người chưa biết Chúa. Với những người đã biết Chúa, chúng ta đem Chúa đến cho họ là chúng ta khơi lại trong họ ngọn lửa tin tưởng, cậy trông và yêu mến Chúa ; với những người chưa biết Chúa thì chúng ta giới thiệu Chúa cho họ và làm cho họ cảm nhận được có sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời họ bằng chính đời sống đạo của chúng ta.

 

– Hiện diện – phục vụ

 

Một đời sống hiện diện và phục vụ là không thể thiếu trong việc sống sứ mạng truyền giáo. Và sự hiện diện và phục vụ đó phải là theo như Chúa muốn cho nhu cầu của những nơi, những người chúng ta hiện diện và phục vụ.

 

Thật thế, chỉ qua sự hiện diện và phục vụ của chúng ta, Thiên Chúa mới có thể nhập thế để sống giữa con người hôm nay. Noi gương Đức Mẹ, chúng ta hãy hiện diện và phục vụ con người trong sự khiêm hạ với lòng hăng say và tận tâm. Tất cà là vì hạnh phúc và phần rỗi của tha nhân.

 

Tóm lại, sống năm truyền giáo của Giáo phận, đây phải là một nhắc nhớ cho chúng ta hãy cầu nguyện thật nhiều cho công việc truyền giáo và những nhà truyền giáo. Hơn nữa, chúng ta cũng phải ý thức về sứ mạng truyền giáo của chúng ta, để mỗi ngày, bằng chính đời sống đạo của mình, qua những hy sinh, những việc đạo đức, chúng ta giới thiệu Chúa cho tất cả những ai chúng ta gặp gỡ hằng ngày – những người đã biết Chúa hoặc chưa biết Chúa.

 

Lạy Mẹ Maria, xưa Mẹ đã vội vã lên đường để đem Chúa đến cho bà Ê-li-sa-bét. Xin Mẹ giúp chúng con luôn ý thức được sứ mạng tuyền giáo của chúng con và sự cấp bách của của sứ mạng ấy, hầu mỗi ngày, bằng chính đời sống sống đạo của mình, chúng con cũng giới thiệu Chúa cho người khác và giúp họ nhận ra Chúa hiện diện trong cuộc đời của họ, và sống theo tinh thần Phúc âm của Chúa. Amen.

 

Hương Quê

 

Bài viết liên quan:

Khi các cánh đồng truyền giáo vào xuân
Linh Đạo Truyền Giáo
Dùng văn chương để loan báo Tin Mừng
Truyền giáo trong thế giới ảo
Gia đình, tác nhân chính yếu của sứ mạng Phúc âm hóa
Cảnh báo NẠN truyền giáo
Bài học về sự dậy men Tin Mừng tại Hàn Quốc
Loan báo Tin Mừng qua giáo dục
Cái Yêu trên vùng truyền giáo nghèo
Giáo xứ Giuse - Mừng bổn mạng Phòng khám Nhân đạo Kinh 7 và 26 năm thành lập phòng khám
Page 1 of 10 (92 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Lời Chúa mỗi ngày
Bài viết mới
 • Ba cấp độ của sứ vụ tông đồ Kitô

  Con là chiếc cung trong tay Người, Chúa ơi, xin hãy kéo con, nếu không con sẽ mục nát. Xin đừng kéo con quá mức, Chúa ơi, con sẽ gãy mất. ...

 • Sám hối - Hoán cải

  Chỉ có “sám” mà không có “hối” thì tội vẫn còn nguyên. Không có sự ăn năn hối cải thì không bao giờ có quyết tâm thay đổi.

 • Suy niệm Chúa nhật 1 Mùa Chay B

  Gợi ý THÚ VẬT từ Bài Tin Mừng: Hãy có sống hòa hợp như Chúa Giêsu để vượt thắng thử thách nhờ sự trợ giúp của muôn vật.

 • 7 lý do để xưng tội

  Những người thường xuyên xưng tội với ước muốn tiến bộ sẽ thấy những bước dài trong đời sống tâm linh”.Đây là 7 lý do để thường xuyên xưng tội ...

 • Nỗi lo vị thành niên sống với giới tính ảo

  Tình trạng lệch lạc giới tính hay sống với giới tính ảo ở thanh thiếu niên hiện nay không còn là chuyện hiếm và rất được xã hội quan tâm.

 • Có đâu vui cho bằng mái nhà

  Ai cũng nôn nao về đến nhà, tất cả cũng chỉ vì mái nhà là gia đình, mái nhà là mái ấm hạnh phúc; mái nhà là chiếc nôi đầu đời của chúng ta, là ...

 • Phần thưởng của bậc sống độc thân

  Nếu làm một linh mục, tôi sẽ không được chết trong tay bất kỳ ai. Tôi sẽ chết như những người độc thân khác! Trong cách chết đó, cũng có ...

 • Sứ Điệp Tân Niên

  Năm mới khởi đầu, những cái khởi sự mới cũng đang cần bắt đầu: Canh tân, chấn chỉnh, quyết tâm,… Đây là 10 sứ điệp cần thiết cho chúng ta trong ...

 • Chuyện kiêng cữ ( dịp Tết)

  Ai có thể biết giờ nào tốt? Vậy giờ chết và giờ sinh thì sao? Ai biết chắc? Nếu thực sự biết giờ nào tốt, sao không ráng chờ đến đúng giờ ...

 • Mẹ ơi thế giới mênh mông nhưng con phải quay về

  TTO - "Mẹ ơi thế giới mênh mông, mênh mông không bằng nhà mình. Dù cho phú quý vinh quang, vinh quang không bằng có Mẹ…", vừa nghe hết lời bài ...

Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 893
Tất cả: 47,700,077