Các linh mục trong giáo Phận và địa chỉ các nhà thờ - các Dòng tu

 

GIÁO PHẬN LONG XUYÊN

 

DANH BẠ 2017

THÔNG TIN CÁ NHÂN

 

 

CÁC ĐỨC GIÁM MỤC

ù

ĐỨC GIÁM MỤC GIÁO PHẬN

+ Giuse TRẦN XUÂN TIẾU

(0296.3845.920 – 0913.709.720)

Email:tgmlongxuyen@gmail.com

 

20.08.1945: Sinh tại Phú Ốc, Nam Định.

10.08.1974: Chịu chức Linh mục tại Sàigòn.

29.06.1999: Tấn Phong Giám mục phó tại Long Xuyên.

02.09.2003:  Giám mục Chánh Toà

 

ĐỨC GIÁM MỤC PHÓ

+ Giuse TRẦN VĂN TOẢN

(0907.185.576)

Email: giusetoan@yahoo.com

 

07.04.1955: Sinh tại Tam Kỳ, Quảng Nam.

16.01.1992: Chịu chức Linh mục tại nhà thờ Chính Tòa Long Xuyên

29.05.2014: Tấn Phong Giám mục phụ tá tại Đài Đức Mẹ Tân Hiệp, giáo phận Long Xuyên.

 

ĐỨC GIÁM MỤC HƯU TRÍ

+ GB. BÙI TUẦN

(0296.3846.279 - 0913.972.399)

 

21.01.1928: Sinh tại Cam Lai, Tiền Hải, Thái Bình.

02.07.1955: Chịu chức Linh mục tại Hongkong

30.04.1975: Tấn Phong Giám mục phó tại Long Xuyên.

17.12.1997: Giám mục Chánh Toà

2003:            Nghỉ hưuTOÀ GIÁM MỤC

1.     TỔNG ĐẠI DIỆN: Lm. Luy G. Huỳnh Phước Lâm

(email: hplamlx@yahoo.com; 0296.3943.787 - 0915.117.720)

 

2.     QUẢN LÝ GIÁO PHẬN: Lm. Fx. Hoàng Đình Mai (hoangdinhmai@gmail.com; 0296.3842.606 - 0983.879.510)

 

3.     CHƯỞNG ẤN TGM: Lm. Phêrô Nguyễn Đức Thắng

(email: vptgmlx@gmail.com; 0915.850.000)

 

4.     PHÓ CHƯỞNG ẤN TGM: Lm. Phêrô Nguyễn Văn Kiệt

(email: petanhkiet@gmail.com; 0965.633.133)

 

ĐẠI CHỦNG VIỆN THÁNH QUÝ

 

 1. PHÓ GIÁM ĐỐC ĐCV: Lm. Giuse Trần Đình Thụy

(email: josdinhthuy@gmail.com; 0292.3911.211 - 0918.541.828)

 

 1. LINH HƯỚNG: Lm. Gioan Vũ Ngọc Khôi

(email: gavungockhoi@gmail.com; 0909. 241.688)

 

 1. PHỤ TRÁCH CHỦNG SINH: Lm. Đaminh Hoàng Quốc Việt

(email: daminhviet@gmail.com; 0939.737.070)

 

NHÀ TÊRÊXA AN CHÂU

 

 1. GIÁM ĐỐC: Lm. Vinc. Nguyễn Văn Thanh

(email vinhsonthanh@yahoo.com, 0917.693.000)

 

 1. Lm. Giuse Đặng Phước Thịnh

(email: josphuocthinh@gmail.com; 0906904559)

 

3/ Lm. Giuse Nguyễn Hữu Tường

email: lmthienan@yahoo.com , 0913722322

 


CÁC CHA GIÁO LONG XUYÊN

DẠY ĐẠI CHỦNG VIỆN CẦN THƠ

 

1.    Đức cha Giuse Trần Văn Toản         Truyền giáo học

2.    Cha Pl. Lê Thành Đạo                      Thần học tín lý

3.    Cha Pr. Nguyễn Tấn Khoa               Xã hội học

4.    Cha G. Vũ Ngọc Khôi                      Linh hướng

5.    Cha LG. Huỳnh Phước Lâm             Giáo Luật

6.    Cha Pr. Phạm Minh Tâm                  Phụng vụ

7.    Cha Mi. Lê Xuân Tân                       Thần học tín lý

8.    Cha Pr. Nguyễn Đức Thắng             Thần học luân lý

9.    Cha Gs. Trần Đình Thụy                  Triết học

10. Cha Gb. Nguyễn Văn Tuấn              Thần học luân lý

11. Cha Dom. Hoàng Quốc Việt            Triết học

 

BAN TƯ VẤN

 

1.      LG. Huỳnh Phước Lâm                    Tổng Đại diện

2.      Micae Lê Xuân Tân                          Đại diện Giám mục

3.      Giuse Trần Đình Thuỵ                     Phó Giám Đốc ĐCV Thánh Quý

 1. Fx. Hoàng Đình Mai                        Quản lý Giáo phận
 2. Phêrô Nguyễn Đức Thắng                Chưởng Ấn         
 3. Vinhsơn Lê Văn Bằng                      Hạt trưởng hạt Chợ Mới

7.      Phêrô Nguyễn Tấn Khoa                  Hạt trưởng hạt Châu Đốc

8.      Giuse Bùi Thanh Minh                     Q. Hạt trưởng hạt Long Xuyên

9.      Phêrô Bùi Duy Tân                          Hạt trưởng hạt Vĩnh Thạnh

10.   Đaminh Nguyễn Văn Lượng            Hạt trưởng hạt Vĩnh An

11.   Giuse Trương Trung Hưng              Hạt trưởng hạt Tân Hiệp

12.   Giuse Vũ Đức Thận                         Hạt trưởng hạt Tân Thạnh

13.   Phaolô Phạm Minh Trý                    Hạt trưởng hạt Rạch Giá

14.   Vinhsơn Nguyễn Minh Chu             Hạt trưởng hạt Hà Tiên


CÁC LINH MỤC HẠT TRƯỞNG

 

1- Phêrô Nguyễn Tấn Khoa                                                                        Hạt Châu Đốc

2- Giuse Bùi Thanh Minh                                                                       Hạt Long Xuyên

3- Vinhsơn Lê Văn Bằng                                                                             Hạt Chợ Mới

4- Đaminh Nguyễn Văn Lượng                                                                     Hạt Vĩnh An

5- Phêrô Bùi Duy Tân                                                                              Hạt Vĩnh Thạnh

6- Giuse Trương Trung Hưng                                                                      Hạt Tân Hiệp

7- Giuse Vũ Đức Thận                                                                               Hạt Tân Thạnh

8- Phaolô Phạm Minh Trý                                                                            Hạt Rạch Giá

9- Vinhsơn Nguyễn Minh Chu                                                                       Hạt Hà Tiên

 

HỘI ĐỒNG LINH MỤC

Gồm các thành viên

 

3 thành viên do chức vụ :

 1. Tổng Đại Diện: LG. Huỳnh Phước Lâm
 2. Đại Diện GM: Micae Lê Xuân Tân
 3. Chưởng Ấn : Phêrô Nguyễn Đức Thắng

3 thành viên được chỉ định :  

 1. FX. Hoàng Đình Mai:        Quản Lý Giáo Phận
 2. Giuse Trần Đình Thuỵ:      Phó Giám Đốc Đại Chủng Viện
 3. Phêrô  Phạm Minh Tâm:    Trưởng Ủy Ban Phượng Tự

 

27 thành viên của 9 Giáo hạt :

 

 

 1. Vinhsơn Lê Văn Bằng
 2. Antôn Nguyễn Văn Triển
 3. Phêrô Nguyễn Đức Dũng
 4. Phêrô Nguyễn Tấn Khoa
 5. Phêrô Nguyễn Văn Sơn
 6. Phêrô Chu Văn Tần
 7. Phêrô Nguyễn Văn Mễn
 8. Phaolô Trần Văn Khoa
 9. Giuse Bùi Thanh Minh
 10. Đaminh Nguyễn Văn Lượng
 11. Vincente Nguyễn Đình Kiên
 12. Giuse Âu Thanh Bình
 13. Phêrô Bùi Duy Tân
 14. Vincent Đinh Việt Hùng
 15. Giuse Nguyễn Công Chính
 16. Giuse Trương Trung Hưng
 17. Antôn Phạm Đình Chiến
 18. Vincent Vũ Thanh Tú
 19. Giuse Vũ Đức Thận
 20. Phaolô Nguyễn Đức Thiện
 21. Đaminh Đỗ Văn Thiêm
 22. Phaolô Phạm Minh Trý
 1. Phanxicô M. Hoàng Trọng Hà CRM.
 2. Đaminh Đỗ Quốc Túy
 3. Vinhsơn Nguyễn Minh Chu
 4. Gioakim Nguyễn Đức Cần
 5. Giuse Trần Trọng Trí

 

 

 

 

 

 

 

 

CÁC ỦY BAN

STT

ỦY BAN

PHỤ TRÁCH

HỌ

TÊN

1.       

GIA ĐÌNH

Giuse Bùi Văn

ĐANG

2.       

GIÁO DÂN

Gioan Kim Khẩu

Nguyễn Văn

 

HINH

3.       

MỤC VỤ THIẾU NHI

Vincent P. Phạm Thế

HÒA

4.       

LINH MỤC – CHỦNG SINH

Luy G. Huỳnh Phước

LÂM

5.       

GIỚI TRẺ – SINH VIÊN

Phêrô Phạm Minh

TÂM

6.       

PHỤNG TỰ– THÁNH NHẠC

Phêrô Phạm Minh

TÂM

7.       

NGHIÊN CỨU

Micae Lê Xuân

TÂN

8.       

LOAN BÁO TIN MỪNG

GB Nguyễn Văn

9.       

TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI

Phêrô Nguyễn Văn

KIỆT

10.    

GIÁO LÝ ĐỨC TIN

Vincent Nguyễn Văn

THANH

11.    

KIẾN THIẾT

Phêrô Vũ Quang

THÀNH

12.    

CÔNG LÝ HÒA BÌNH

Đaminh Đỗ Văn

THIÊM

13.    

TU SĨ

Giuse Trần Đình

THỤY

14.    

THÁNH KINH

Giuse Ngô Quang

TRUNG

15.    

DI DÂN

Đaminh Phạm Văn

16.    

CARITAS

Isidoro Bùi Văn

TĂNG

17.    

VĂN HÓA

 

 

 

LINH HƯỚNG CÁC HỘI ĐOÀN ĐẠO ĐỨC

STT

ĐOÀN THỂ

PHỤ TRÁCH

HỌ

TÊN

1.       

Khôi Bình

Vinhsơn Lê Văn

BẰNG

2.       

Cursillo

Gioan Kim Khẩu

Nguyễn Văn

HINH

3.       

Tác Viên Tin Mừng

Đaminh Hoàng Cao

KHẢI

4.       

Huynh Đoàn Đaminh

Giuse Phan Chí

MINH

5.       

Mân Côi

Giuse Đặng Văn

RAO

6.       

Gia Đình Tận Hiến Đồng Công

Phêrô Bùi Duy

TÂN

Chăm Sóc Bệnh Nhân

7.       

Legio Mariae

Phaolô Phạm Minh

TRÝ

 

 

 

CÁC LINH MỤC ĐỊA PHẬN

 

STT

TÊN THÁNH – TÊN HỌ

ĐỊA CHỈ NHÀ THỜ

1.       

Vinh Sơn Vũ Đức Ái

1978/2014

aivuduc@yahoo.com

Núi Sập, Bắc Sơn,

TT. Núi Sập, Thoại Sơn, AG.

0296.3879.599; 0122.661.4591

2.       

Giuse Đỗ Xuân An (Hưu)

1926/1953

Tv. Nguồn Sống, Cần Xây,

Bình Đức, TP. LX, AG. 0296.3856.191

3.       

Giuse Vũ Hoàng Anh (Hưu)

1945/2000

lm6anh@yahoo.com

Nhà riêng Cần Thơ

 - 0988.210.678

4.       

Inhaxio Võ Văn Ánh

1945/1976

 Vô Nhiễm, 1a, ấp Tân Hà A,

Tân Hiệp B, Tân Hiệp, KG.

0297.3854.651 – 0168.217.00297

5.       

Đaminh Phạm Khắc Bạo

1958/1997

chaphambao@gmail.com

Kim Long, D2,  Thạnh Lợi,

Vĩnh Thạnh, TP. CT.

0292.2215.940 - 0982.710.219

6.       

Giuse Nguyễn Hải Bằng

1971/2002

nguyenhaibang2210@gmail.com

 Đất Hứa, Ấp Thạnh Lợi, Hoà Điền,

Kiên Lương, KG.

0297.3753.763 – 0129.279.2242

7.       

Vinhsơn Lê Văn Bằng

1953/1992

lebangagg@gmail.com

Hội An (Gh), An Phú, Hội An,

Chợ Mới, AG.

0296.3884.037 - 0919.136.500

8.       

Giuse Âu Thanh Bình

1954/1994

aubinh54@gmail.com

Bình An, Rivera, Đông Thái, Tân Hiệp, Kiên Giang

01225.856.295  -  0989.616.174

9.       

Giuse Nguyễn Thanh Bình

1973/2004

josthanhthanh@gmail.com

nvm@niemvuimoi.org

Ninh Cù, Đông Hoà,

Thạnh Đông B, Tân Hiệp, KG.

0913.196.169

10.    

Giuse Nguyễn Thanh Bình

1970/2008

giusenguyenthanhbinh@yahoo.com

Bình Thái, kinh F1

Vĩnh An, Vĩnh Thạnh, CT

0909.074.666

11.    

Giuse Đỗ Trọng Bình

1976/2012

dobinh1506@yahoo.com

Hội An (Gh), An Phú, Hội An,

Chợ Mới, AG.

0296.3884.037; 0166.365.7880

12.    

Vinhsơn Nguyễn Văn Cảnh

1975/2004

viccanh75@yahoo.com

 Rạch Đùng, Bình Trị,

Kiên Lương, KG.

0297.3854.651 - 0913.693.408

13.    

Gioakim Nguyễn Đức Cần

1957/1997

nguyenduccan2002@yahoo.com

Đức Mẹ Vô Nhiễm, TT. Hòn Đất,

H. Hòn Đất, KG.

0918.594.204

14.    

Giuse Bùi Trung Châu (hưu)

1939/1968

buitrungchau99@yahoo.com

Nhà riêng Năng Gù,

Châu Thành, AG.

0913.972.063

15.    

Antôn Phạm Đình Chiến

1953/1992

antchienlx@gmail.com

Tân Thành, 4b,

Tân An, Tân Hiệp, KG.

- 0976.458.008

16.    

Phêrô  Bùi Minh Chiến

1979/2016

Prbuiminhchien79@gmail.com

Châu Đốc, 120 Lê Lợi,

P. Châu Phú B, TP. Châu Đốc, AG.

01224865989

17.    

Giuse Nguyễn Đức Chính

1944/1974

chinhnguyen25@yahoo.com.vn

 Lạng Sơn, 3a,

Tân Hiệp A, Tân Hiệp, KG.

0297.3832.308 - 0915.857.285

18.    

Giuse Nguyễn Công Chính

1971/2008

nguyencongchinhcvtq@yahoo.com

Trinh Vương, B1,

Thạnh Thắng, Vĩnh Thạnh, TP. CT.

0946.679.703

19.    

Vinhsơn Nguyễn Minh Chu

1950/1976

nguyenminhchu@gmail.com

chuvi50@yahoo.com

Kiên Lương, 01 Trương Công Định,

Kiên Lương, KG.

0297.3755.898 - VPGX: 0297.3853.015 - 0913.190.085

20.    

Laurensô Vũ Đình Chung

1973/2006

lrvuchung73@yahoo.com

Kim An, G1,

Thạnh An, Vĩnh Thạnh, TP. CT.

0915.855.978

21.    

Giuse Bùi Đình Chư

1949/1989

 Vinh Sơn, A2, Tân Phát B,

Tân Hòa, Tân Hiệp, KG.

0297.3720.0297 - 0984.409.143

22.    

Antôn Nguyễn Minh Chương

1964/2001

atnminhchuong@yahoo.com

 Giuse, Đông Hoà,

Thạnh Đông B, Tân Hiệp, KG.

0297.8650.247 - 0918.066.109

23.    

Giuse Trần Thành Công

1973/2010

josconglx@gmail.com

Mẫu Tâm, B2, Thạnh Lợi,

Vĩnh Thạnh, TP. CT.

0941.449019

24.    

Phêrô Lã Văn Cường

1956/1993

plavancuong@gmail.com

 Long Thạnh, Ấp C2, Thạnh Lợi,

Vĩnh Thạnh, TP. CT.

0292.3856.078 - 0907.820.902

25.    

Đaminh Nguyễn Mạnh Cường

1968/2001

dominiquecuong68@yahoo.com

Khiết Tâm, D2,

Thạnh Lợi, Vĩnh Thạnh, TP. CT.

0938.139.396

26.    

Giuse Nguyễn Văn Diễm

1954/1989

nvdiem@gmail.com

ĐCV Hà Nội

 

27.    

Giuse Nguyễn Trí Diễm

1970/2010

nguyentri7a@gmail.com

 Kitô Vua, 1b,

Tân Hà B, Tân Hoà, Tân Hiệp, KG.

- 0989.145.125

28.    

Đaminh Nguyễn Đức Dũng

1976/2012

domducdung@yahoo.com

Hiếu Thuận, H1

Thạnh An, Vĩnh Thạnh. Cần Thơ

0916.811.346

29.    

Phêrô Nguyễn Đức Dũng

1973/2004

lm.nguyenducdung@gmail.com

 Rạch Sâu, Bình Quới,

Bình Phước Xuân, Chợ Mới, AG.

0296.3588.122 - 0913.885.073

30.    

Luy G. Mai Hùng Dũng

1951/1990

Lmmaidung1951@gmail.com

Năng Gù, Bình An 2,

An Hoà, Châu Thành, AG.

0296.3837.253– 0919.992.169

31.    

Phêrô Nguyễn Thanh Dũng

1971/2003

lmthanhdung_lx@yahoo.com

Vĩnh Nhuận, Vĩnh Nhuận,

Châu Thành, AG.

0915.815.011

32.    

Vinhsơn Vũ Tiến Dũng

1973/2011

vctiendung@yahoo.com

Mông Triệu, 2a,

Tân Hiệp A, Tân Hiệp, KG.

0974.133.044

33.    

GB. Nguyễn Uy Dũng

1971/2004

jb_uydung@yahoo.com

Ba Bần, Tân Thành,

Vĩnh Thành, Châu Thành, AG.

0296.3891367 – 0909.950.508

34.    

Augustinô Phạm Văn Dũng

1949/1975

autinhpham@gmail.com

Hòn Chông, Bình An,

Kiên Lương, KG.

0297.3854.321 - 0918.811.125

35.    

Giuse Nguyễn Hữu Duy

1948/1977

jos_huuduy@yahoo.com

 Hợp Châu, 5b,

Tân An, Tân Hiệp, KG.

0297.3832.241 - 0909.272.427

36.    

Giuse Lưu Phước Đại

1980/2016

suthatgiaithoat@gmail.com

Kiên Lương, 01 Trương Công Định,

Kiên Lương, KG.

0989364000

37.    

Phêrô Trương Công Đam

1955/1994

truongcongdam1955@icloud.com

 Thái Hoà, Ấp Đông Thái,

TT. Tân Hiệp, Tân Hiệp. KG.

0297.3834.094 – 0934.571.444

38.    

Giuse Bùi Văn Đang

1951/1981

buivandang50@gmail.com

 Thánh Gia, Thầy Ký

TT. Thạnh An, Vĩnh Thạnh, TP. CT.

0918.375.494

39.    

Phaolô Lê Thành Đạo

1951/1977

thanhdao.le18@gmail.com

Bò Ót, P. Thuận An,

Q. Thốt Nốt, TP. CT.

0292.3851.974 - 0909.205.512

40.    

Px. Trịnh Quốc Đạt

1979/2017

quocviet211079@gmail.com

Bò Ót, P. Thuận An,

Q. Thốt Nốt, TP. CT.

0945167873

41.    

Antôn Đàm Thiện Đạt

1973/2014

antondat@yahoo.com

Châu Đốc, 120 Lê Lợi,

P. Châu Phú B, TP. Châu Đốc, AG.

0915.602.556

42.    

Gioakim Nguyễn Minh Đăng

1975/2008

gioakimdang@yahoo.com.vn

Kinh Tràm, Ấp Cây Huệ, Xã Hoà An,

Giồng Riềng, Kiên Giang

0913.002.230

43.    

Phaolô Nguyễn Minh Đăng

1979/ 2016

densangag@yahoo.com

Đông Hòa, Ấp 9 Xáng, Đông Hòa An Minh, Kiên Giang

0909117109

44.    

Fx. Nguyễn Trường Hải Đăng

1977/2008

francishdang@gmail.com

 Hưng Văn, Xóm 2, KP. 3,

An Thới, Phú Quốc, KG.

0297.3999.919 - 0919.635.508

45.    

Phêrô Phan Thanh Điềm

1952/1992

phanthanhdiempv@gmail.com

 Phú Vĩnh, Phú Hưng,

Phú Vĩnh, Tx. Tân Châu, AG.

0296.3538.463 - 0983.538.463

46.    

Phaolô Nguyễn Ngô Đình

1976/2012

ngodinhlongxuyen@gmail.com

Hưng Văn, Xóm 2, KP. 3,

An Thới, Phú Quốc, KG.

0297.3999.919; 01635008525

47.    

Giuse Lê Xuân Đỉnh

1974/2012

gslxdinhdcv@gmail.com

Hiệp Tâm, Tân Hoà B,

Tân Hòa, Tân Hiệp, KG.

02973.720.024- 0932.903.032

48.    

Giuse Trương Tiến Định (hưu)

1940/1968

Nhà Riêng, Vĩnh Phước,

Vĩnh Bình, Châu Thành, AG.

0168.218.8092

49.    

Phêrô Nguyễn Thanh Hải

1977/2014

ngthanhhai04@gmail.com

Lấp Vò, Bình Quới, Hòa An

Chợ Mới, AG.

0296.3881.370 - 0919.072.873

50.    

Phêrô Lê Trọng Hải

1947/1991

 

 Tri Tôn, Khóm 6, TT. Tri Tôn, Tri Tôn, AG.

0296.3874.639 - 0903.129.692

51.    

Phaolô Đinh Đức Hạnh

1971/2005

phaolohanhthuchoa@yahoo.com.vn

Hải Châu, 7B, Ấp Thạnh Lợi

Thạnh Đông A, Tân Hiệp, KG.

0919.571.625

52.    

Px. Nguyễn Ngọc Hạnh

1982/2017

Fahanh11@yahoo.com

Mỹ Luông, Mỹ Hoà,

TT. Mỹ Luông, Chợ Mới, AG.

0932004350

53.    

Phêrô Phạm Văn Hào

1962/2000

prhao63@gmail.com

 

- 0913.124.651

54.    

Hiêrônimô Đỗ Văn Hiến

1953/1990

dohienlx@gmail.com

Vạn Đồn, B1,

Thạnh Thắng, Vĩnh Thạnh, TP. CT.

0918.384.901

55.    

Bênêđictô Bùi Đức Hiền

1954/1992

buihienntns@gmail.com

Thánh Tâm, B2, Thạnh Lợi,

Vĩnh Thạnh, TP. CT.

0292.3643.616 - 0168.839.9135

56.   Nghỉ

Phêrô Nguyễn Phước Hiền

1971/2000

phuochien2000@gmail.com

Hòa Lợi, Vĩnh Lợi,

Châu Thành, AG.

0296.3661.140 - 0914.477.488

57.    

Giuse Hoàng Thượng Hiền (Hưu)

1928/1958

gshoanghien@yahoo.com

gshoanghien0211@gmail.com

Nhà Hưu Cần Xây, Bình Đức 4,

Bình Đức, TP. LX, AG.

0296.3958.138 – 0169 304 4842

58.    

Phaolô Nguyễn Thế Hiển

1969/2004

paulthehien@gmail.com

Cái Đôi, An Lương,
Hoà Bình, Chợ Mới, AG.

0976 850 505 - 0907.850.505

0945.850.505

59.    

Đaminh Trần Hoàng Hiệp

1978/2014

dominictran001@yahoo.com.vn

Đồng Tâm 3b,

Tân An, Tân Hiệp, KG.

0907.996.508

60.    

Carôlô Nguyễn Thanh Hiếu

1976/2012

nthieuag2005@yahoo.com

Bình Sơn, 105 Thuận Hoà,

Bình Sơn, Hòn Đất, KG.

0945.399.911

61.    

Vincente Bùi Tuấn Hiếu

1971/2004

vctuanhieu@gmail.com

 Ông Chưởng, Long Phú 1,

Long Điền B, Chợ Mới, AG.

0296.3883.614 - 0946.779.716

62.    

GioanKim Nguyễn Văn Hinh

1950/1977

fatherhinhnguyen@aol.com

 Mong Thọ, Phước Lợi,

Mong Thọ B, Châu Thành, KG.

0297.3625.980 - 0169.366.6423

63.    

Vinhsơn Phaolô Phạm Thế Hòa

1953/1992

vthehoa@gmail.com

Antôn, 1a, Tân Hà,

Tân Hiệp B, Tân Hiệp, KG.

0918.870.847

64.    

Phêrô Trần Hòa

1951/1993

pettranhoa@gmail.com

 Martinô, Ấp E1, Thạnh An,

Vĩnh Thạnh, TP. CT.

01626830377 ; 01266993243

65.    

Micae Trần Trường Hoà

1979/2010

mic.truonghoa@yahoo.com

 Cồn Phước, Ấp Mỹ Lợi,

Mỹ An, Chợ Mới, AG.

0908.575.245

66.    

Phêrô Lê Đức Hoàng

1978/2012

pet_hoang@yahoo.com

TGM LX 80/1 Bùi Văn Danh,

Mỹ Xuyên, TP. LX, AG.

 0917.804.940

67.    

Giuse Hà Trung Hoàng

1953/1991

lmjoshoang@gmail.com

Môi Khôi, Láng Sen,

Thạnh Quới, Vĩnh Thạnh, TP. CT.

0292.3858.109 - 0919.209.732

68.    

Giuse Phạm Xuân Hoàng

1964/2000

gshoang64@yahoo.com

 Trinh Vương, Tân Phát A,
Tân Hiệp B, Tân Hiệp, KG.

0297.3506.773- 0919.082.615

69.    

Phêrô Cao Văn Hoành

1973/2008

caohoanhpa@gmail.com

Cản Đá, Vĩnh Thọ,

Vĩnh Bình, Châu Thành, AG.

 0986.876.849

70.    

Phêrô Vũ Đức Học

1957/2003

vdhoc57@gmail.com

Bắc Xuyên, E1, Thạnh An,

Vĩnh Thạnh, TP. CT.

0292.3856.295  - 0918.431.434

71.    

GB. Nguyễn Thế Hùng

1975/2012

gbnguyenthehung@gmail.com

Minh Châu, Minh Tân,

Minh Thuận, U Minh Thượng, KG.

0915.754.263

72.    

Vinhsơn Đinh Việt Hùng

1959/1997

dvhung1959@yahoo.com

 Ngọc Thạch, 3519 QL 80,

TT. Thạnh An, Vĩnh Thạnh, TP. CT.

0292.3856.538 – 0918.662.276

73.    

Giuse Đinh Mạnh Hùng

1972/2005

manhhungod@gmail.com

 Hà Tiên, P. Đông Hồ,

Tx. Hà Tiên, KG.

0297.3852.170 - 0939.624.699

74.    

Gioan Nguyễn Quang Huy

1950/1975

 Giuse, 2b, Tân An, Tân Hiệp, KG.

0946.101.836

75.    

Giuse Trương Trung Hưng

1950/1988

trunghung88@gmail.com

  Vinh Sơn, Tân Hoà A,

Tân Hiệp B, Tân Hiệp, KG.

0297.3832.058 - 0918.348.859

76.    

Phêrô Phạm Chấn Hưng

1952/2001

hungtanchu2013@yahoo.com

 Tân Chu, 5a,

Tân Hiệp A, Tân Hiệp, KG.

0297.3832.029 – 093.293.7022

77.    

Giuse Vũ Đức Hước

1945/1974

duchuoctl@gmail.com

Kim Hoà, G1,

Thạnh An, Vĩnh Thạnh, TP. CT.

0292.3856.901

78.    

Giuse Nguyễn Văn Hương

1957/1994

josnguyenhuong57@gmail.com

Đồng Phú, 2b, Tân An,

Tân Hiệp, KG. - 0939.754.118

79.    

Alphongsô Nguyễn Lê Kha

1977/2012

lekhavn@yahoo.com

Bình Tây, Bình Tây, Phú Bình,

Phú Tân, AG.

0949.763.933

80.    

Đaminh Hoàng Cao Khải

1954/1994

hckhailx@gmail.com

Ngọc Chúc , Ấp Ngọc Thạnh, xã Ngọc Chúc, Giồng Riềng, Kiên Giang.

0166.687.4810

81.    

Phêrô Lê Dương Hồng Khải

1978/2014

leduongkhai@yahoo.com

Rạch Giá, 25 Ng Trường Tộ,

Vĩnh Thanh, TP. RG, KG.

0297.3875.065; 0948.776.437

82.    

Gioan Baotixita Hồ Văn Khang

1963/2000

jbkhangag@gmail.com

 Khánh Bình, Ấp Satô,

Khánh Bình, An Phú, AG.

0296.3525.272 - 0919.726.377

83.    

Giuse Nguyễn Trọng Khanh

1945/1970

jostrongkhanh@hcm.vnn.vn

Tân Thành, 3b, Tân An,

Tân Hiệp, KG.

0297.3832.269 – 0166.917.8401

84.    

Vinhsơn Nguyễn Thế Khanh

1949/1974

vinckhanh@gmail.com

Minh Hòa, ấp Hòa Thạnh, xã Minh Hòa, Châu Thành, Rạch Sỏi.

- 0946.317.200

85.    

Luca Phạm Tuấn Khanh

1950/1976

 Rạch Sỏi, 90 Lê Quý Đôn, An Bình,

TP. RG, KG.

0297.3917.606 – 0123.443.9529

86.    

Vinhsơn Nguyễn Duy Khánh

1967/2003

 

Hiếu Sơn, H2, Thạnh An,

Vĩnh Thạnh, TP. CT.

0292.6533.755 – 0128.277.7149

87.    

Gioan Nguyễn Bỉnh Khiêm

1983/2017

cusibachvan@gmail.com

Ngọc Thạch, 3519 QL 80,

TT. Thạnh An, Vĩnh Thạnh, TP. CT.

0944764776

88.    

Pr. Nguyễn Trung Khiết

1980/2017

Thacrung2013@gmail.com

Rạch Giá, 25 Ng Trường Tộ,

Vĩnh Thanh, TP. RG, KG

0907604675

89.    

Phêrô Nguyễn Tấn Khoa

1950/1989

trungtamhanhhuongchaudoc@gmail.com

ntkag53@gmail.com

 Châu Đốc, 120 Lê Lợi,

P. Châu Phú B, TP. Châu Đốc, AG.

0296.3866.787 - 0913.708.201

VPGX: 0296.3869.239

90.    

Phaolô Trần Văn Khoa

1950/1990

vankhoant@gmail.com

Cần Xây, Bình Đức 4,

Bình Đức, TP. LX, AG.

0296.3853.568 - 0939.870.401

91.    

Gioakim Nguyễn Văn Khoan

1951/1976

matbaoliem96@hotmail.com

 Bình Sơn, 105 Thuận Hoà,

Bình Sơn, Hòn Đất, KG.

0297.3842.311 – 0988.190.813

92.    

Gioan Vũ Ngọc Khôi

1970/2004

gavungockhoi@gmail.com

ĐCV. Thánh Quý,

87/1 Võ Tánh, Cái Răng, TP. CT.

0909. 241.688

93.    

Antôn Nguyễn Đình Khuyến

1949/1976

antonkhuyen@hcm.vnn.vn

antonkhuyen@gmail.com

Hoà Giang, 219 Hoà Giang,
Hoà Điền, Kiên Lương, KG.

0297.3853.557 - 0983.842.314

94.    

Giuse Lê Minh Khương

1965/2005

josminhkhuong@gmail.com

Tân Hóa, kinh 6

Mong Thọ A, Châu Thành, Kiên Giang

0296.3877.670 - 0919.863.789

95.    

Antôn Phạm Trung Kiên (Hưu)

1929/1960

Nhà hưu dưỡng Đồng Công

TP. HCM.

96.    

Vincent Nguyễn Đình Kiên

1975/2008

vcdinhkien@yahoo.com

Thánh Tâm, F2, Thạnh An,

Vĩnh Thạnh, TP. CT.

0292.3643.123 - 0939.997.123

97.    

Phanxicô Nguyễn Trung Kiên

1980/2014

fx.kien@gmail.com

Bò Ót, P. Thuận An

Quận Thốt Nốt, TP. CT.

0917.447.580

98.    

Inhaxiô Mai Tấn Kiệt

1958/2001

ignmtkiet@gmail.com

Cù Lao Giêng, Tấn Bình,

Tấn Mỹ, Chợ Mới, AG.

0296.3880.120 – 0918.053.857

99.    

Phêrô Nguyễn Văn Kiệt

1968/2008

petanhkiet@gmail.com

TGM LX 80/1 Bùi Văn Danh,

Mỹ Xuyên, TP. LX, AG.

0965.633.133

100.  

Phêrô Lê Văn Kim (Hưu)

1939/1971

lekimcan05@yahoo.com

Ấp Lung Lớn, xã Kiên Bình

Huyện Kiên Lương, KG.

0918.789.037

101.  

Giuse Phạm Văn Kính

1973/2004

joskinh@gmail.com

Giuse, 7b,

Thạnh Đông A, Tân Hiệp, KG.

- 0918.107.554

102.  

Luy G. Huỳnh Phước Lâm

1955/1994

hplamlx@yahoo.com

TGM LX 80/1 Bùi Văn Danh,

Mỹ Xuyên, TP. LX, AG.

0296.3943.787 - 0915.117.720

103.  

Vinhsơn Nguyễn Thành Lâm

1979/2012

vclamthanh@yahoo.com

Chánh Tòa LX, 9 Nguyễn Huệ A
P. Mỹ Long, TP. LX, AG.

0918555353

104.  

Gioan B. Nguyễn Công Lệnh

1982/2016

gbconglenh@gmail.com

Tri Tôn, Khóm 6, TT. Tri Tôn,

Tri Tôn, AG.

0919565736

105.  

Giuse Bùi Ngọc Lịch (Hưu)

1955/1993

53/4 Tổ 10, KP 10, F. Tân Biên,

Biên Hoà, Đồng Nai. 0613.398.0618

106.  

Phêrô Trần Thanh Liêm

1965/2000

petliem147@gmail.com

Núi Sam, Vĩnh Tây,

Núi Sam, TP. Châu Đốc, AG.  

0909.050.207

107.  

Phaolô Vũ Bá Linh

1972/2011

laxanhc3@yahoo.com

Tân Mỹ, G2, Thạnh An,

Vĩnh Thạnh, TP. CT. 0292.385.6867; 0988.487.531

108.  

Phanxicô Châu Quang Lộc

1981/2014

chqloc@yahoo.com

Cần Xây, Bình Đức 4,

Bình Đức, TP. LX, AG.

0918.555.008

109.  

Giuse Trần Đình Lợi

1970/2010

giusedinhloi@gmail.com

Hà Tiên, P. Đông Hồ,

Tx. Hà Tiên, KG.

0906.701.910

110.  

Giuse Đaminh Cao Văn Luận

1972/2004

gscvl@yahoo.com

 Đông Hưng, Thứ 10,

An Minh, KG.

0297.3533.244 - 0919.762.175

111.  

Giuse Hoàng Văn Luyện

1954/1992

revluyen@gmail.com

Núi Sập, Bắc Sơn,

TT. Núi Sập, Thoại Sơn, AG.

0296.3879.599

112.  

Đaminh Nguyễn Văn Lượng

1950/1989

ngluonglx@gmail.com

An Sơn, Ấp E2, Thạnh Lợi,

Vĩnh Thạnh, TP. CT.

0123.453.3113

113.  

GB. Nguyễn Văn

1965/2000

jbnvljbnvl@gmail.com

Đông Hòa, Ấp 9 Xáng, Đông Hòa An Minh, Kiên Giang

0297.2249.830 - 0913139642

114.  

FX. Hoàng Đình Mai

1947/1975

hoangdinhmai@gmail.com

TGM LX 80/1 Bùi Văn Danh,

Mỹ Xuyên, TP. LX, AG.

 0296.3842.606 - 0983.879.510

115.  

Đaminh Nguyễn Văn Mạnh

1966/2000/2006

dommanh2000@gmail.com

Tân Long, 2a,

Tân Hiệp A, Tân Hiệp, KG.

0297.3710.410 - 0969.414.105

116.  

Tôma Nguyễn Văn Mân (hưu)

1947/1977

lmtomaagg@yahoo.com

Nhà Hưu Cần Xây, Bình Đức 4,

Bình Đức, TP. LX, AG.

0909.376.711

117.  

Phêrô Nguyễn Văn Mẫn

1940/1972

Nhà hưu Cần Xây

Bình Đức, TP. LX, AG. 0121.728.4999

118.  

Phêrô Nguyễn Văn Mễn

1944/1975

mennguyen296@gmail.com

Nhà hưu Cần Xây

Bình Đức, TP. LX, AG.

- 0913.784.998

119.  

Giuse Phan Chí Minh

1946/1975

chiminh47@vnn.vn

Đền Thánh Giuse An Bình,

Thạnh Tiến, Vĩnh Thạnh, TP. CT.

0292.3856.118 - 0918.213.888

120.  

Giuse Hoàng Ngọc Minh

1974/2003

josminhag@yahoo.com

An Châu, Hoà Phú IV,

TT. An Châu, Châu Thành, AG.

0913.795.957

121.  

Giuse Bùi Thanh Minh

1974/2003

buanhmynh@yahoo.com

Chánh Tòa LX, 9 Nguyễn Huệ A
P. Mỹ Long, TP. LX, AG.

0904.060.137

122.  

Giuse Vũ Thiện Mỹ

1979/2014

thienmyd2@yahoo.com.vn

Tân Bình (Tràm Chẹc), 247 Sở Tại,

Bàn Tân Định, Giồng Riềng, KG.

0939.788.629

123.  

F.X. Nguyễn Phương Nam

1957/1997

fxnam2001@yahoo.com

 Xẻo Dầu, Hòa An 

Giồng Riềng, KG.

0297.3823.168 - 0919.919.811

124.  

Giuse Nguyễn Minh Nam

1954/2000

GH Vô Nhiễm, Tân Hòa, Tân Hiệp, KG.

0908.098.860

125.  

Phêrô Hoàng Văn Ngần

1948/1977

petngan@gmail.com

 Ong Dèo, Ấp V, Vĩnh Hoà,

Hưng Bắc, Gò Quao, KG.

0919.763.101

126.  

Giuse Bùi Hữu Nghị

1978/2012

gsbuinghi@gmail.com

Trinh Vương, ấp Bờ Bao,

TT. Thạnh An, Vĩnh Thạnh, TP. CT.

0914.929.411

127.  

Giuse Vũ Khắc Nghiêm (Hưu)

1937/1966

 Đài Đức Mẹ

Tân Hiệp, KG.

0985793400

128.  

Vinhsơn Vũ Duy Nghiệm

1973/2005

vinsonduynghiem@gmail.com

Thánh Mẫu, F2, Thạnh An, Vĩnh Thạnh,

Cần Thơ

0919.073.960

129.  

Hiêrônimô Nguyễn Văn Ngọ

1956/2000

hierngo@yahoo.com

Tân Thuận, O1, Tân Hòa A,

Tân Hiệp B, Tân Hiệp, KG. 0297.3720.595  0973.122828

130.  

Giuse Phạm Minh Ngọc

1971/2004

josminhngoc07@yahoo.com

Phansinh, Kênh 10,

Thạnh Đông B, Tân Hiệp, KG.

0919.540.404

131.  

Giuse Đỗ Xuân Ngọc

1961/2004

josephxuanngoc@yahoo.com.vn

 Bình Giang (Gh), ấp K4,

xã Bình Giang, Hòn Đất, KG.

0917.127.704

132.  

Giuse Phạm Hồng Nhật

1951/1989

hongnhat051@gmail.com

 Hải Hưng, C1, Thạnh Thắng,

Vĩnh Thạnh, TP. CT. 0292.3856.166

0919.002.141 - 0165.669.6333

133.  

Đaminh Vũ Hồng Nho

1945/1972

daminhhongnho@gmail.com

Bình Cát, 509 kinh B1, Thạnh Thắng

TP. CT.

0918.880.750

134.  

Phaolô Hồ Văn Nhơn

1947/1974

phvnhonag@yahoo.com

Thị Đam, Bình Tây 1,

Phú Bình, Phú Tân, AG.

0296.3828.807 – 0979.944.541

135.  

Gioan Nguyễn Minh Nhựt

1977/2016

Lộ Đức, Bình An 1,

An Hoà, Châu Thành, AG.

0939025026

136.  

Giuse Đinh Công Oánh

1955/1999

chaoanh@gmail.com

Sóc Xoài, TT. Hòn Đất,

H. Hòn Đất, KG.

0296.3879.510 - 0918.442.232

137.  

Gioakim Đặng Văn Phàn

1950/1976

 Tân Phước, 4a, Tân Hiệp A,

Tân Hiệp, KG.

0297.3832.184 - 0972.575.116

138.  

Phêrô Trần Kim Phong

1969/2000

trankimphong69@gmail.com

 Kitô Vua,  Tân Phát B, Tân Hoà,

Tân Hiệp, KG.

0297.3720.549 - 0987.996.543

139.  

Giuse Huỳnh Phong Phú

1981/2016

jospphu@yahoo.com

Môi Khôi, Láng Sen,

Thạnh Quới, Vĩnh Thạnh, TP. CT.

01238989541

140.  

Vinh Sơn Đoàn Minh Phúc

1981/2014

doanminhphuc2002@yahoo.com

Du học Pháp

141.  

Giuse Nguyễn Xuân Phúc

1976/2011

joseph.xuanphuc@gmail.com

Du học Pháp

 

142.  

Phêrô Nguyễn Hữu Phước

1977/2012

­­pet_phuoc@yahoo.com

Thức Hoá, 5a,

Tân Hiệp A, Tân Hiệp, KG.

0949854377

143.  

Tôma Aq. Nguyễn Hoàng Phượng

1945/1975

hoangphuong40@yahoo.com

 Hoà Hưng, ấp Thác Lác, Hoà An,

Giồng Riềng, KG.

0297.3823.003 - 0939.904.204

144.  

Phêrô Lê Văn Quan (Hưu)

1933/1958

Nhà riêng, An Châu, Châu Thành

LX, AG.

0296.3605.958 - 0987.085.660

145.  

Vinhsơn Đỗ Chí Quang

1974/2008

chiquang@gmail.com

Thái An (Rivêra)

Đông Thái, TT. Tân Hiệp, KG.

0297.3823.456 - 0909.811.855

146.  

Gioan Nguyễn Huy Quang

1964/1997

quang9019@gmail.com

 Hiệp Hòa, Kinh 02

Tân Hòa, Tân Hiệp, KG.

0918.544.566

147.  

Đaminh Phạm Minh Quang (Hưu)

1937/1962

frminhquang62@gmail.com

 Thanh Hải, D2, Thạnh Lợi,
Vĩnh Lợi, TP. CT. 0292.363.3744

148.  

Giuse Nguyễn Ngọc Quân

1969/2006

josngocquan@gmail.com

An Hoà (Trái Tim), An Hoà,

Châu Thành, AG.

0296.3837.251  - 0988.191.815

149.  

Phêrô Trần Văn Quắn

1972/2008

pherotvquan@gmail.com

pherotvquan@yahoo.com

Núi Tượng, Sơn Hoà,

Vọng Đông, Thoại Sơn, AG.

02963.500.200; 0946.500.200

150.  

Giuse Nguyễn Văn Quy

1950/1992

josequy@gmail.com

Kitô Vua, C1, Thạnh Thắng,

Vĩnh Thạnh, TP. CT.

0914.708.691

151.  

Phaolô Đỗ Cao Quyền

1974/2004

pauldcq@yahoo.com

Fatima, Cần Thuận, Cần Đăng,

Châu Thành, AG.

0296.6546.370 - 0919.006.244

152.  

Giuse Đặng Văn Rao

1951/1989

dangvanrao@yahoo.com

 Thanh Long, D1, Thạnh Thắng,

Vĩnh Thạnh, TP. CT.

0292.3856.299 – 0162.713.8328

153.  

Giuse Đoàn Sinh

1956/1997

josdoansinh@gmail.com

Cái Gia, Hoà Bình, Chợ Mới, AG.

01202861127

154.  

Phêrô Phan Đình Sơn

1951/1981

giuseanbinh@gmail.com

 Châu Long, F1, Thạnh An,

Vĩnh Thạnh, TP. CT.

0292.3856.136 - 0913.825.045

155.  

Giuse Nguyễn Hùng Sơn

1955/1993

giusehungson@gmail.com

 Cồn Phước, Ấp Mỹ Lợi,

Mỹ An, Chợ Mới, AG.

0296.3885.642 - 0913.620.655

156.  

Phêrô Nguyễn Văn Sơn

1975/2004

son_nui_cd@yahoo.com.vn

Tân Châu, 99 Tôn Đức Thắng,

Tx. Tân Châu, AG.

0296.3532.032 - 0919.116.602

157.  

Phaolô Vũ Sửu (Hưu)

1931/1959

plvusuu@yahoo.com

Nhà Hưu Cần Xây

Bình Đức, TP. LX, AG.

0296.3958.362 – 0916.379.273

158.  

Hiêrônimô Vũ Văn Tác

1950/1981

mythanh312009@gmail.com

 Mỹ Thạnh, 35/17A

Thới An, Mỹ Thạnh, TP. LX, AG.

0296.3831.593 - 0919.502.775

159.  

Vinhsơn Vũ Văn Tạc

1972/2011

vughitac@yahoo.com

An Bình, An Thọ, Định An,

Gò Quao, Kiên Giang

0297.3825.067– 0907.718.844 – 0974.484.949

160.  

Luca Trần Đức Tài (Hưu)

1938/1965

ductaiag2012@gmail.com

Nhà Hưu Cần Xây

Bình Đức, TP. LX, AG.

0296.3989474 - 0973.332.402

161.  

Phêrô Dương Đình Tảo

1946/1975

Nhà Vãng Lai Phát Diệm,

102 Chiến Thắng, P.9, PN, TP. HCM.

08.3997.0604 - 0908.226.543

162.  

Isiđôrô Bùi Văn Tăng

1948/1975

isidorobui@gmail.com

Thiên Ân, 7A, Tân Hiệp, Kiên Giang

0297.350.2235 - 0982.155.975

163.  

G. Bosco Trần Hoàng Đăng Tâm

1980/2016

donbosco.tam@gmail.com

 

Núi Tượng, Sơn Hoà,

Vọng Đông, Thoại Sơn, AG.

0983083498

164.  

Vinh Sơn Ngô Văn Tâm

1978/2014

vicentetam11278@gmail.com

Tân Bình, ấp Đông Bình

TT. Tân Hiệp, Tân Hiệp, KG.

0943.870.187

165.  

Giuse Đinh Thanh Tâm (Hưu)

1933/1966

 

Nhà hưu dưỡng Đồng Công

TP. HCM. 0283.729.6645

166.  

Phêrô Phạm Minh Tâm

1955/1994

pmtamlx@gmail.com

Vàm Cống, ấp Bình Thạnh 1,

Hòa An, Chợ Mới, AG.

0988.954.599

167.  

Giuse Nguyễn Tiến Tâm

1956/1997

jnttam@gmail.com

 Thánh Gia, 1b,

Tân Hà B, Tân Hoà, Tân Hiệp, KG.

02973506843 - 0973.297.393

168.  

Phêrô Bùi Thanh Tâm

1976/2003

pherobuitam@yahoo.com

Trụ sở LX 72/24 Phan Đăng Lưu

F 5, Q. PN, TP.HCM

0919.848.542

169.  

Phêrô Bùi Duy Tân

1949/1989

buiduytan49@gmail.com

 Thạnh An, TT. Thạnh An,

Vĩnh Thạnh, TP. CT.

0292.3856.111 - 0915.768.174

170.  

Antôn Phạm Duy Tân

1981/2014

phamduynew@yahoo.com

Du Học Mỹ

171.  

Micae Lê Xuân Tân

1952/1992

letanlx@gmail.com

Chánh Toà LX, 09 Nguyễn Huệ A,

P. Mỹ Long, TP. LX, AG.

0296.3501.405 - 0918.717.851

172.  

Antôn Hoàng Văn Tấn (hưu)

1945/1975

lmhoangtan@yahoo.com.vn

Ấp Phú Hòa, Xã Phi Thông,

TP. RG, KG.

02973.563366 - 0986.227.211

173.  

Phêrô Vũ Quang Tấn

1973/2008

petvuquangtan@yahoo.com

Phụng Hưng, Cống 16, TT. Thạnh An,

Vĩnh Thạnh, TP. CT.

0938.913.099

174.  

Phêrô Chu Văn Tần

1945/1970

pettanchu@gmail.com

Cái Dầu, 13/7 Bình Chánh,

Bình Long, Châu Phú, AG.

- 0913.820.361

175.  

Mic. Trương Văn Tén

1981/2017

Truongvantenk11@gmail.com

An Châu, Hoà Phú IV,

TT. An Châu, Châu Thành, AG.

0977228622

176.  

Martinô Trịnh Ngọc Thạch

1981/2017

marngocthach@gmail.com

Antôn, 1a, Tân Hà,

Tân Hiệp B, Tân Hiệp, KG.

01204951958

177.  

Giuse Trần Thành Thái

1968/2004

tranthanhthai2004@yahoo.com

Truyền Tin, 8a

Thạnh Đông A, Tân Hiệp. KG.

0297.3732.246 - 0919.067.141

178.  

Vinhsơn Nguyễn Văn Thanh

1956/1994

vinhsonthanh@yahoo.com

Nhà Têrêsa, An Châu

Châu Thành, AG.

 0917.693.000

179.  

Tôma Nguyễn Văn Thanh

1968/2000

thanh70y@yahoo.com

Xáng Cụt

Thắng Lợi, Vĩnh Thắng, Gò Quao

02973663299; 0947.029.952

180.  

Đaminh Đinh Trung Thành (Hưu)

1934/1966

daminhthanh@gmail.com

Nhà hưu dưỡng Đồng Công

TP. HCM. 0985.883.413

181.  

Giuse Đinh Quang Thành

1952/1991

mannalx@gmail.com

Cần Thay, An Thuận,

Hoà Bình, Chợ Mới, AG.

0913.752.903

182.  

Hiêrônimô Phạm Văn Thành

1955/2000

thanhmisererenobis@gmail.com

Cần Xây, Bình Đức 4,

Bình Đức, TP. LX, AG.

0169.754.0380

183.  

Phêrô Vũ Quang Thành

1960/2000

vqt2008@gmail.com

Trụ sở LX 72/24 Phan Đăng Lưu

F 5, Q. PN, TP.HCM

08.3510.1156 - 0918.685.517

184.  

Giuse Phạm Đức Thạnh

1978/2014

pdthanh07@gmail.com

Đài Đức Mẹ

TT. Tân Hiệp, Tân Hiệp, KG.

0973.337.364

185.  

Gs. Lưu Thanh Thảo

1982/2017

Giusethao1982@yahoo.com

Thạnh An, TT. Thạnh An,

Vĩnh Thạnh, TP. CT.

01235460055

186.  

Tôma Nguyễn Văn Thảo

1974/2008

vanthao74@yahoo.com

 Giuse,  Ấp E2, Thạnh Lợi,

Vĩnh Thạnh, TP. CT.

0918.219.270

187.  

Phêrô Nguyễn Đức Thắng

1968/2006

nguyenthanglx@gmail.com

TGM LX, 80/1 Bùi Văn Danh,

P. Mỹ Xuyên, TP. LX, AG.

0915.850.000

188.  

Micae Phạm Tất Thắng

1955/1994

micphamthang@gmail.com

Lộ Đức, 8b,

Thạnh Đông A, Tân Hiệp, KG.

0919.964.422

189.  

Stephano Nguyễn Quốc Thắng

1980/2016

stepnguyenthang@gmail.com

Trung Thành, Đông Phước,

Thạnh Đông A, Tân Hiệp, KG.

01274080386

190.  

Giuse Nguyễn Văn Thắng

1949/1976

duythien49@gmail.com

 Đài Đức Mẹ

TT. Tân Hiệp, Tân Hiệp, KG.

0297.3834.205 - 0913.994.443

191.  

Giuse Vũ Đức Thận

1953/1988

josvuthan@yahoo.com

 Trung Thành, Đông Phước,

Thạnh Đông A, Tân Hiệp, KG.

0297.3835.068 - 0918.532.100

192.  

Antôn Võ Ngọc Thâu

1973/2006

ngocthaun@yahoo.com.vn

Chợ Mới, 64A Nguyễn Huệ,
TT. Chợ Mới, Chợ Mới, AG.

0296.3883.265  - 0988.944.669

Kiến Thành (Gh): 0296.3612.417

193.  

Giuse Nguyễn Ngọc Thể

 

Lạng Sơn

194.  

Phêrô Nguyễn Đức Thiêm (Hưu)

1935/1959

thiempm@yahoo.com

Nhà Hưu Cần Xây

Bình Đức, TP. LX, AG.

0296.3858.891- 01633439614

195.  

Đaminh Đỗ Văn Thiêm

1951/1991

dtehim@yahoo.com

Tân Bùi, 4a, Tân Hiệp A

Tân Hiệp, KG.

0297.3720.549 - 0919.051.429

196.  

Phaolô Nguyễn Đức Thiện

1974/2012

ducthien74@gmail.com

Tân Lập, Mỹ Tân, Mỹ Thuận,

Hòn Đất, KG. 0913.139.642

0297.3740.942 - 0908.389.941

197.  

Giuse Vũ Đức Thiện

1982/2016

josducthien@gmail.com

Du học Mỹ

198.  

Gs. Nguyễn Đức Thịnh

19832017

Jos_ducthinh@yahoo.com

Quý Phụng, Tây Yên A,

An Biên, KG.

0919707083

199.  

GB. Trần Hữu Thịnh

1944/1970

jbthinh@yahoo.com

 Bình Châu, 8a,

Thạnh Đông A, Tân Hiệp, KG.

0297.3835.303 - 0918.066.641

200.  

Phêrô Trương Phú Thịnh

1953/1992/2010

pthinh53@yahoo.com

pthinh65ami@gmail.com

 Vô Nhiễm (Gh), C1, Thạnh Thắng,

Vĩnh Thạnh, TP. CT.

0292.3633.444 - 0917.248.881

201.  

Giuse Đặng Phước Thịnh

1978/2011

josphuocthinh@gmail.com

Nhà Têrêsa, An Châu

Châu Thành, AG.

0906904559; 0969260820

202.  

Giuse Nguyễn Tuấn Thịnh

1977/2012

nguyentuanthinh@yahoo.com

Kim Hoà, G1,

Thạnh An, Vĩnh Thạnh, TP. CT.

0919.428.801

203.  

Giuse Trần Văn Thịnh

1975/2011

josvanthinh@yahoo.com

Hợp Tiến, B2, Thạnh Lợi,

Vĩnh Thạnh, TP. CT.

0122.468.3546

204.  

Vinhsơn Trần Thanh Thoả

1943/1973

vincthoa@yahoo.com

 Đồng Tâm, 3b, Tân Long,

Tân An, Tân Hiệp, KG.

0297.3723.975  - 0913.152.528

205.  

Giuse Phạm Văn Thoán

1971/2010

gsthoan2506@yahoo.com.vn

Thánh Linh, D1,

Thạnh Thắng, Vĩnh Thạnh, TP. CT

0939.113.670

206.  

Giuse Đinh Phi Thoàn

1980/2016

josphithoan@gmail.com

 

Đài Đức Mẹ

TT. Tân Hiệp, Tân Hiệp, KG.

0982004714

207.  

Antôn Giang Trung Thu (Hưu)

1933/1970

Cầu số 2, 34 Kp. Nguyễn Thái Bình,

Vĩnh Quang, TP. RG, KG.

0988.976.864

208.  

Giuse Phan Minh Thuận

1972/2006

giusethuan@yahoo.com

 Hiếu Hiệp, H1,

Thạnh An, Vĩnh Thạnh, TP. CT.

0292.3641.050 – 0969.777.658

209.  

Giuse Trần Đình Thụy

1954/1992

josdinhthuy@gmail.com

ĐCV. Thánh Quý,

87/1 Võ Tánh, Cái Răng, TP. CT.

0292.3911.211 - 0918.541.828

210.  

Giuse Phạm Vũ Thụy

1978/2014

giusevuthuy@gmail.com

Bệnh Xá, 7b,

Thạnh Đông A, Tân Hiệp, KG.

0939.718.185

211.  

Đaminh Nguyễn Văn Thược

1946/1975

daminhthuoc@gmail.com

 Bình An, ấp Hòa An,

Mong Thọ, Châu Thành, KG.

0297.3626.086 – 0915.856.392

212.  

Matthia Vũ Văn Thương

1972/2004

mvuthuong@gmail.com

Đền Thánh Giuse

17, KP Nguyễn Thái Bình, Vĩnh Quang, TP RG, Kiên Giang

- 0919.056.599

213.  

Phêrô Lê Văn Thượng

1971/2005

petthuongbh@yahoo.com.vn

plvthuong@gmail.com

 Ba Hòn, KP. Hoà Lập,

TT. Kiên Lương, Kiên Lương, KG.

0297.3751.333 - 0919.102.644

214.  

Phêrô Nguyễn Quốc Tiên

1977/2011

prnguyenquoctien@yahoo.com

La Vang, chợ kinh 5,

Thạnh Đông A, Tân Hiệp, KG.

0297.3835.068; 0939.220.477

215.  

Giuse Nguyễn Văn Tinh

1961/2002

jostinhrl@gmail.com

 Thanh Hải, D2,

Thạnh Lợi, Vĩnh Thạnh, TP. CT.

 0919.972.240

216.  

Giuse M. Phạm Văn Tính

1953/1992

josmphamvantinh@gmail.com

binhlonganhdung1972@yahoo.com

Bình Lộc, Đông Thạnh, Thạnh Đông B,

 TH. KG

0937.843.111

 

217.  

Pr. Phạm Đức Toàn

1981/2017

psytoanmy@gmail.com

Ngọc Chúc , Ấp Ngọc Thạnh, xã Ngọc Chúc, Giồng Riềng, Kiên Giang.

0937963000

218.  

Anrê Mai Thanh Toàn

1980/2016

toanmai2009@yahoo.com

 

Năng Gù, Bình An 2,

An Hoà, Châu Thành, AG.

0917332771

219.  

Phaolô Nguyễn Trọng Tri (Hưu)

1932/1963

phaolotri@yahoo.com

Nhà Hưu Cầu số 2, 34 Kp. Ng Thái Bình,

Vĩnh Quang, TP. RG, KG.

0297.3891.132 - 0125.813.5099

220.  

Phêrô Đào Lê Hữu Trí

1973/2004

pettri73@yahoo.com

  Phú An, Phú Quới, Phú An,

Phú Tân, AG.

0296.3588.122; 0902.051.301

221.  

Phêrô Nguyễn Minh Trí

1977/2008

prminhtri@yahoo.com

Lộ Đức, Bình An 1,

An Hoà, Châu Thành, AG.

0296.3837.253 - 0945.210.048

222.  

Giuse Trần Trọng Trí

1974/2008

gstrantrongtri@gmail.com

 Lộ Đức, Cờ Trắng,

Hoà Điền, Kiên Lương, KG.

0984.491.817

223.  

Vinh Sơn Nguyễn Thanh Triều

1979/2014

vicentetrieu@yahoo.com

Dương Đông, tổ 6 Khu Phố 10,

TT Dương Đông, Phú Quốc, KG.

0918.198.301

224.  

Giuse Nguyễn Đức Triêm

1949/1975

 

Định Mỹ, Mỹ Phú, Định Mỹ,
Thoại Sơn, AG.
0296.3879.795 - 0169.509.4757

225.  

Antôn Nguyễn Văn Triển

1955/1992

lmngtrien92@gmail.com

 Mỹ Luông, Mỹ Hoà,

TT. Mỹ Luông, Chợ Mới, AG.

0296.3885.524 - 0909.818.534

226.  

Giuse Đỗ Tiến Trình

1976/2012

gsdotientrinh@gmail.com

Trảng Tranh, Ấp Kinh Tràm,

Xã Hoà An, Giồng Riềng, KG.

0907.820.027

227.  

Gioan Trần Văn Trông

1952/1994/2013

chatrong@gmail.com

 Dương Đông, tổ 6 Khu Phố 10,

TT Dương Đông, Phú Quốc, KG.

0918.590.677

228.  

GB. Mai Thanh Trúc

1968/2010

jbmtruc@yahoo.com.vn

Mỹ Hiệp Sơn, Hiệp Trung,

Mỹ Hiệp Sơn, Hòn Đất, KG.

0121.430.4383

229.  

Đaminh Đặng Văn Trung

1956/1993

domdangtrung@gmail.com

Thánh Tâm, 3a,

Tân Hiệp A, Tân Hiệp, KG.

01228.1228.86

230.  

Giuse Ngô Quang Trung

1956/2000

jostrung.trung@gmail.com

 Tân Bình, ấp Đông Bình

TT. Tân Hiệp, Tân Hiệp, KG.

02973.716.189 – 0167.257.6777

231.  

Gioan Hồ Ngọc Trứ

1950/1979

Nhơn Mỹ, Nhơn Lộc, Chợ Mới, AG.

02963.638.201; 0917186622

232.  

Micae Nguyễn Trung Trực

1979/2014

michaelnguyentruc@gmail.com

Mỹ Thạnh, 35/17A

Thới An, Mỹ Thạnh, TP. LX, AG.

0949.262.729

233.  

Phêrô Nguyễn Ngọc Trương

1971/2004

trluongag@gmail.com

 Kinh Xáng, Long Hoà,

Long An, Tân Châu, AG.

0296.3540.198 - 0986.362.799

234.  

Phaolô Phạm Minh Trý

1948/1975

phaolotry@yahoo.com

 Rạch Giá, 25 Ng Trường Tộ,

Vĩnh Thanh, TP. RG, KG. 0907.225.804

0297.3875.065 - 0297.3500.885

235.  

Vinhsơn Vũ Thanh

1976/2012

vinhsontu@gmail.com

Bình Châu, 8a,

Thạnh Đông A, Tân Hiệp, KG.

0918.468.857

236.  

Phêrô Nguyễn Hoàng

1980/2016

Pet_hoangtu@yahoo.com

Chánh Tòa LX, 9 Nguyễn Huệ A
P. Mỹ Long, TP. LX, AG.

0939905383

237.  

Giuse Vũ Tuấn (Hưu)

1931/1963

Nhà Hưu Cầu số 2, 34 Kp. Nguyễn Thái Bình,

Vĩnh Quang, TP. RG, KG. 0297.3891.133

238.  

Giuse Đỗ Anh Tuấn

1952/1977

jostuando@yahoo.com

 Long Bình,  354 Ấp G2,

Thạnh An, Vĩnh Thạnh, TP. CT.

0292.3643.050 - 0913.158.510

239.  

Vinhsơn Vũ Anh Tuấn

1973/2012

vicanhtuan2002@yahoo.com

Cơ Sở Bác Ái Hòa Bình, Thạnh Hòa,

Giồng Riềng KG

093.928.7852

240.  

GB. Nguyễn Văn Tuấn

1971/2000

tuanshvn@yahoo.com

Chánh Tòa LX, 9 Nguyễn Huệ A
P. Mỹ Long, TP. LX, AG.

0296.3941.522 – 0933.398.541

241.  

Phaolô Lê Bá Tùng

1974/2003

lebatung2000@yahoo.com

Đaminh kinh 10, Tân Hiệp KG

0918.842.008

242.  

Phaolô Nguyễn Văn Tùng

1949/1979

vnguyen586@aol.com

TGM LX, 80/1 Bùi Văn Danh,

P. Mỹ Xuyên, TP. LX, AG.

01256664421

243.  

Đaminh Đỗ Quốc Tuý

1969/2004

doquoctuy@yahoo.com

Quý Phụng, Tây Yên A,

An Biên, KG.

0297.3512.032 - 0918.067.470

Xẻo Dinh 0297.2213.201

244.  

Phêrô Nguyễn Hữu Tuyến

1948/1975

pethuutuyen-tt@vnn.vn

 Tân Hải, C2, Thạnh Lợi,

Vĩnh Thạnh, TP. CT.

0292.363.3663 - 0903.438.373

245.  

GB. Trần Kim Tuyến (Phú)

1969/2005

jbphutuyen69@gmail.com

Giu Đức, 8b,
Thạnh Đông A, Tân Hiệp, KG.

0297.3835.697 - 0918.857.734

246.  

Đaminh Phạm Văn

1955/2001

damtu03@yahoo.com

Thánh Gia, 7a,

Thạnh Đông A, Tân Hiệp, KG.

0297.3733.377- 0918.857.718

247.  

GB. Nguyễn Công Từ

1954/1993

congtu93@yahoo.com

Đồng Công, F2,

Thạnh An, Vĩnh Thạnh, TP. CT.

0292.3507.212 – 0987.774.575

248.  

Giuse Nguyễn Văn Tự

1953/1991

giusevantu@gmail.com

 Tân Bình (Tràm Chẹc), 247 Sở Tại,

Bàn Tân Định, Giồng Riềng, KG.

0297.3822.219 - 0918.294.964

249.  

GB. Nguyễn Văn Tươi

1972/2008

jbvantuoi@yahoo.com

Phục vụ tại Giáo hội Mỹ

 

250.  

Lm. Micae Phạm Đức Tường

1974/2005

micaepdt7405@gmail.com

Cần Xây, Bình Đức 4,

Bình Đức, TP. LX, AG.

0296.2240.042 - 0904.711.868

251.  

Giuse Nguyễn Hữu Tường

1971/2008

joshuutuong@yahoo.com

Nhà Têrêsa, An Châu

Châu Thành, AG.

0913722322

252.  

Giuse Trương Long Vân (Hưu)

1942/1972

Nhà hưu Cần Xây,

Bình Đức, TP. LX, AG.

253.  

Giuse Giang Hoà Việt

1974/2005

josephhoaviet@yahoo.com

Phú Hoà, Phi Thông,
TP. Rạch Giá, KG.

0946.210.674

254.  

Đaminh Hoàng Quốc Việt

1972/2010

daminhviet@gmail.com

ĐCV. Thánh Quý,

87/1 Võ Tánh, Cái Răng, TP. CT.

0939.737.070

255.  

Gs. Giang Hòa Vinh

1982/2017

hoavinh48@gmail.com

Tân Lập, Mỹ Tân, Mỹ Thuận,

Hòn Đất, KG

01266922433

256.  

Phêrô Cao Quang Vinh

1979/2016

caovinh3679@gmail.com

Tân Thành, 4b,

Tân An, Tân Hiệp, KG.

0914470705

257.  

Vinh Sơn Vũ Viết

1974/2014

vinc.vuvietvo@gmail.com

Lạng Sơn, 3a, Tân Hiệp A

Tân Hiệp, KG.

0164.771.8195

258.  

Stêphanô Lê Thái

1976/2008

stephanolethaivu@gmail.com

Nhơn Mỹ, Nhơn Lộc,

Nhơn Mỹ, Chợ Mới, AG.

0933.999.376

259.  

Phêrô Nguyễn Thanh

1975/2012

petnguyenthanhvu@gmail.com

Hoà Giang, 219 Hoà Giang,
Hoà Điền, Kiên Lương, KG.

0983.227.645

260.  

Phêrô Nguyễn Văn (Hưu)

1942/1968

nvv40@yahoo.com

Nhà riêng, An Sơn, E2, Thạnh Lợi

Vĩnh Thạnh, TP. CT.

0913.825.132

261.  

Phêrô Mai Đức Vượng

1951/1991

mdv1951@gmail.com

Chợ Thủ, Long Thuận 2,

Long Điền A, Chợ Mới, AG.

0296.3615.134 - 0919.191.678

262.  

Phêrô Hồ Hiếu Xuân

1978/2014

pethieuxuan@yahoo.com

An Sơn, Ấp E2, Thạnh Lợi,

Vĩnh Thạnh, TP. CT.

0919.670.470

263.  

Giuse Đoàn Hữu Xuân

1950/1979

Têrêsa, Vĩnh Phước,

Vĩnh Bình, Châu Thành, AG.

0296.3839.370 – 0919.339.304

 

 

 

 

CÁC LINH MỤC DÒNG

STT

TÊN THÁNH – TÊN HỌ

ĐỊA CHỈ

1.       

Phêrô Trần Thanh Bảo (OFM)

1981/2015

baoofm@yahoo.com

Tu viện Phanxicô, ấp Tấn Bình

Tấn Mỹ, Chợ Mới, AG.

02963.880.009

2.       

LG. M. Trần Ngọc Bính (CRM)

1960/2011

luybinh@gmail.com

Xẻo Tam, Trảng Tranh, Ấp Kinh Tràm,

Xã Hoà An, Giồng Riềng, KG.

0975.934.881

3.       

Giêrônimô Nguyễn Trung Cương (CRM) 1970/2014

gieromluan1970@gmail.com

Mong Thọ, Phước Lợi,

Mong Thọ B, Châu Thành, KG.

01214295720

4.       

Giuse Phan Anh Dũng (MI)

1974/2013

phandungz@yahoo.com

Bệnh Xá, 7b,

Thạnh Đông A, Tân Hiệp, KG.

0909.140.340

5.       

Vinc. Nguyễn Văn Dương (SDB)

1976/2015

nguyenduongsdb@yahoo.co.uk

Cộng đoàn Don Bosco, tổ 6b,

KP. Dãy Ốc, Vĩnh Hiệp, TP. RG.

0297.3818.609 – 0902979910

6.       

Giosaphat Hoàng Hữu Đạo (FSF)

1958/2008

jcjosaphatdao@gmail.com

Tu viện Thánh Gia,

Bình Đức, TP. LX, AG.

 0943.232.541

7.       

Giuse Trần Quang Định SMV.

1963/2014

josquangdinhsmv@gmail.com

Kinh Tây, Ấp 9 Xáng,

Đông Hoà, An Minh, KG.

0916721863

8.       

Phaolô Nguyễn Thanh Hải (OFM)

1961/2003

haiofm@gmail.com

Cồn Trên, Tấn Hoà,

Tấn Mỹ, Chợ Mới, AG.

0296.3880.009

9.       

GB. Trần Hữu Hạnh (FSF)

1959/2008

jbhuuhanh@yahoo.com

Tu viện Thánh Gia,

Cộng đoàn Học Viện Bình Phước

0989.282.445

10.    

Phêrô Đỗ Minh Hiến (CSsR)

1968/2005

minhhiendcct@yahoo.com

Sáu Bọng, ấp Lân Quới II,

Thạnh Quới, Vĩnh Thạnh, TP. CT.

0292.3650.799 - 0907.194.945

11.    

Gioan Đinh Công Hiển (CRM)

1964/2014

toan12c@yahoo.com

Hòa Phú,

Hoà Hưng, Gồng Riềng, KG.

0297.3641.440; 0979.206.644

12.    

Fx. Maria Trần Đình Hoành (CRM)

/2016

hoanhcmc@gmail.com

Hoà Hưng, ấp Thác Lác, Hoà An,

Giồng Riềng, KG.

0905326100

13.    

Antôn Phạm Bá Học (SJ)

1984/2016

hocphamsj@gmail.com

Minh Hòa, ấp Hòa Thạnh, xã Minh Hòa, Châu Thành, Rạch Sỏi.

0978040595

 

14.    

Phêrô Phạm Quốc Hùng (SDB)

1972/2005

phamhungsdb@yahoo.com

Cộng đoàn Don Bosco, tổ 6b,

KP. Dãy Ốc, Vĩnh Hiệp, TP. RG.

0297.3818.609 - 0902.897.040

15.    

Inhaxiô Đinh Viết Huynh (FSF)

1956/2005

dinhviethuynh@yahoo.fr

Tu viện Thánh Gia,

Bình Đức, TP. LX, AG.

0296.3600.630 - 0917.132.988

16.    

Alberto Cáp Hữu Khanh (SOC)

/2011

Hòn Tre, xã Hòn Tre, Kiên Hải, KG.

02973.830.225

17.    

Đaminh Nguyễn Quốc Kính (SJ)

1978/2016

dominickinh@gmail.com

5D3 Tô Vĩnh Diện, P. Mỹ Phước,

Long Xuyên, An Giang

01644702046

18.    

Giuse Nguyễn Kim Long (CM.)

1972/2005

joslongcm@gmail.com

Chi Lăng,  Khóm 2,

TT. Chi Lăng, H. Tịnh Biên, AG.

0988331991

19.    

Phêrô Phạm Xuân Lộc Cssr

1971/2007

 

Sáu Bọng, ấp Lân Quới II,

Thạnh Quới, Vĩnh Thạnh, TP. CT.

0292.3650.799

20.    

Phêrô Đậu Văn Minh (OFM)

1950/1977

pminhofm@gmail.com

Tu viện Phanxicô, ấp Tấn Bình

Tấn Mỹ, Chợ Mới, AG.

02963.880.009

21.    

G.M. Vianey Nguyễn Văn Ngọc (SOC)

1940/1973

vianeyngoc@yahoo.com

Hòn Tre, xã Hòn Tre, Kiên Hải, KG.

02973.830.225 - 0932.927.155

22.    

Louis Phạm Thế Nhung (FSF)

1958/2001

Nhunglm4858@yahoo.com

Tu viện Thánh Gia,

Bình Đức, TP. LX, AG.

0296.3600.630 - 0913.125.596

23.    

Matthia Nguyễn Văn Oai (FSF)

1958/2008

maithian210@gmail.com

Bình Minh, TT. Thốt Nốt

Q. Thốt Nốt, TP. CT.

 0917.652.602

24.    

Sylvestre Trần Văn Phụng (FSF) (Hưu)

1929/1993

sylvestrephung@gmail.com

Tu viện Thánh Gia,

Bình Đức, TP. LX, AG.

0988.608.599

25.    

Gabriel Lê Minh Sanh (FSF)

1954/2004

gabrielsanh@gmail.com

Tv. Thánh Gia, 233/4 đường 30/4,

Hưng Lợi, Ninh Kiều, TP. CT.

0292.3838.094 - 0918.471.404

26.    

G.B. Maria Nguyễn  Đức Thảo (CRM) Nguyenducthao72@gmail.com

1972/2016

Cái Đôi, An Lương,
Hoà Bình, Chợ Mới, AG.

01647361474

27.    

Matthia Nguyễn Ngọc Thọ (SOC)

/2008

Hòn Tre, xã Hòn Tre, Kiên Hải, KG.

02973.830.225; 0978775183

28.    

Giuse Trần Đức Thuân (OFM)

1965/2007

josthuanofm@yahoo.com

Cồn Én, Tấn Long, Tấn Mỹ,

Chợ Mới, AG.

0277.3833.733 – 0945.506.865

29.    

Giuse Nguyễn Quốc Thuyến (SDB)

1960/2006

Cộng đoàn Don Bosco, tổ 6b,

KP. Dãy Ốc, Vĩnh Hiệp, TP. RG, KG.

0297.3818.609 – 0918.844.331

30.    

Phaolo M. Nguyễn Minh Thức (CRM)

1975/2017

Thaythuc75@gmail.com

Đền Thánh Giuse An Bình,

Thạnh Tiến, Vĩnh Thạnh, TP. CT.

01249455576

31.    

Piô X Phạm Đình Tiến (FSF)

1969/2014

dinhtienart@gmail.com

Bình Minh, TT. Thốt Nốt

Q. Thốt Nốt, TP. CT.

0906.970.921

 

 

DANH SÁCH LINH MỤC HƯU DƯỠNG

CỦA GIÁO PHẬN LONG XUYÊN

Năm 2017

STT

Họ và Tên

Sinh

Địa Chỉ

1            

+ JB Bùi Tuần

1928

Tòa Giám Mục Long Xuyên

2            

Vũ Hoàng Anh

1945

Cần Thơ

3            

Bùi Trung Châu

1939

Gx Năng Gù, AG

4            

Trương Tiến Định

1940

Têrêsa, AG

5            

Hoàng Thượng Hiền

1928

Nhà hưu Cần Xây, Long Xuyên

6            

Phạm Trung Kiên

1929

Tv. Mẹ Chúa Cứu Chuộc TĐ

7            

Lê Văn Kim

1939

Lung Lớn, KG

8            

Bùi Ngọc Lịch

1955

Biên Hoà, Đồng Nai

9            

Nguyễn Văn Mân

1947

Cồn Trên. AG

10         

Nguyễn Văn Mẫn

1940

Nhà hưu Cần Xây, Long Xuyên

11         

Vũ Khắc Nghiêm

1937

NT. Đài Đức Mẹ Tân Hiệp

12         

Trần Văn Phụng

1929

Tv. Thánh Gia, Cần Xây

13         

Lê Văn Quan

1933

Nhà hưu Cần Xây, Long Xuyên

14         

Phạm Minh Quang

1937

NT. Thanh Hải, D2, Vĩnh Thạnh

15         

Vũ Sửu

1931

Nhà hưu Cần Xây, Long Xuyên

16         

Trần Đức Tài

1938

Nhà hưu Cần Xây, Long Xuyên

17         

Đinh Thanh Tâm

1933

Tv. Mẹ Chúa Cứu Chuộc TĐ

18         

Hoàng Văn Tấn

1945

Phú Hòa, Phi Thông, Kiên Giang

19         

Đinh Trung Thành

1934

Giồng Riềng, KG

20         

Nguyễn Đức Thiêm

1935

Nhà hưu Cần Xây, Long Xuyên

21         

Giang Trung Thu

1933

Nhà Hưu Rạch Giá, KG

22         

Nguyễn Trọng Tri

1932

Nhà Hưu Rạch Giá, KG

23         

Vũ Tuấn Tú

1931

Nhà Hưu Rạch Giá, KG

24         

Trương Long Vân

1942

Nhà hưu Cần Xây, Long Xuyên

25         

Nguyễn Văn Vũ

1942

Gx. An Sơn, E2, Vĩnh Thạnh, CT

 

MEMENTO DEFUNCTORUM

     1                    

ĐC. Micae Nguyễn Khắc

Ngữ

10.06.2009

Long Xuyên

     2                    

Lm. Marcel Đặng Tuấn

Anh

12.06.1980

Cần Xây

     3                    

Lm. Giuse Vũ Ngọc

Bân

24.08.1985

Kinh 4a

     4                    

Lm. Giuse Nguyễn Châu

Báu

26.08.1970

Ngọc Thạch

     5                    

Lm. Đaminh Đinh Viết

Bính

15.07.1990

Kinh B2

     6                    

Lm. Đaminh Mai Đức

Cận

16.10.1968

Ngọc Thạch

     7                    

Lm. Augustinô Nguyễn Văn

Chế

05.02.1999

Đồng Phú

     8                    

Lm. Martinô Trần Văn

Chệ

12.05.2017

Cần Xây

     9                    

Lm. Augustinô Nguyễn Đức

Chỉnh

05.08.1995

Kinh C

   10                    

Lm. Daminh Đỗ Minh

Chuẩn

12.01.1971

Thị Nghè

   11                    

Lm. Phêrô Bùi Minh

Chúc   

15.05.1989

Cần Xây

   12                    

Lm. Giuse M. Trần Công

Chức

15.10.1999

Sài Gòn

   13                    

Lm. Phêrô Mai Phước

Còn

28.02.1980

Cần Xây

   14                    

Lm. Micae Lê Tấn

Công

15.03.1990

Vị Thanh

   15                    

Lm. Giuse Nguyễn Toàn

Công

08.03.2010

TP.HCM

   16                    

Lm. Tôma Nguyễn Quang

Đăng

14.07.1987

Kinh 7a

   17                    

Lm. Micae Nguyễn Công

Danh

13.03.1982

Ông Chưởng

   18                    

Lm. Gioan B. Phạm Huy

Diệu

15.06.1983

Kinh 1b

   19                    

Lm. Giuse Nguyễn Văn

Đình

28.07.2011

Thầy Ký

   20                    

Lm. Têphanô Nguyễn Đức

Do

18.10.1998

Thanh Long

   21                    

Lm. Phaolô Nguyễn Ngọc

Đỗ

12.04.1997

Cồn Phước

   22                    

Lm. Giuse Phạm Hữu

Đoàn

28.01.1970

Long Xuyên

   23                    

Lm. Fx. Đoàn Thái

Đức

02.07.2003

Rạch Sỏi

   24                    

Lm. Nguyễn Trinh

Đức

28.12.2015

Thánh Tâm B2

   25                    

Lm. Aug Vũ Hồng

Đức

13.05.2016

Long Thành

   26                    

Lm. Antôn Nguyễn Tiến

Dũng

09.08.2005

TP. HCM

   27                    

Lm. Fx. Nguyễn Văn

Dương

10.06.2007

Mỹ Thạnh

   28                    

Lm. Simon Nguyễn Quang

Duy

28.09.1995

Sài Gòn

   29                    

Lm. Vinhsơn Đặng Xuân

Hải

28.09.2006

Kinh F/2

   30                    

Lm. AnTôn Nguyễn Đình

Hân

06.12.1973

Thạnh An

   31                    

Lm. Vinhsơn Ph. Đoàn Xuân

Hãn

17.02.2001

Thánh Linh, D1

   32                    

Lm. Phêrô Phan Thanh

Hoá

22.07.1966

Long Xuyên

   33                    

Lm. Phaolô Huỳnh Tấn

Hoàng

29.03.1966

Sài Gòn

   34                    

Lm. Giuse Nguyễn Phi

Hùng

22.03.1987

Long Xuyên

   35                    

Lm. Giuse Nguyễn

Hưng

31.08.2010

Thầy Ký

   36                    

Lm. GB. Trần Quang

Hướng

23.01.1981

Kinh 1A

   37                    

Lm. Giuse Đinh Hữu

Huynh

24.10.1995

Kinh 1b

   38                    

Lm. Phêrô Phan Văn

Khả   

09.01.1989

Năng Gù

   39                    

Lm. Giuse Nguyễn Mạnh

Khải

10.04.1997

Mỹ Luông

   40                    

Lm. Phêrô Hồ Đắc

Khấn

05.05.1981

Cù Lao Tây

   41                    

Lm. Giuse Nguyễn Thanh

Khiết

13.09.1989

Kinh Zêrô

   42                    

Lm. Antôn Mai Xuân

Khoa

31.01.1990

Kinh A

   43                    

Lm. Phaolô Vũ Đình

Khoan

10.06.2004

Kinh B/1

   44                    

Lm. Phêrô Đào Duy

Khoản

24.12.1973

Chí Hoà

   45                    

Lm. Giuse Đỗ Hiển

Kính

08.04.1967

Mỹ Tho

   46                    

Lm. Luy G. Nguyễn Hiếu

Lễ

22.09.1999

Bò Ót

   47                    

Lm. Phaolô Đỗ Văn

Lịch

09.02.2008

Đài Đức Mẹ TH

   48                    

Lm. Giuse Nguyễn Ngọc

Linh

26.04.1961

Kinh B

   49                    

Lm. Antôn Nguyễn Bá

Lộc

05.01.1990

Kinh 1A

   50                    

Lm. Fx. Nguyễn Thành

Long

27.05.2010

Cần Xây

   51                    

Lm. GB. Mai Đức

Long

07.04.2011

TP.HCM

   52                    

Lm. Giuse Đinh Trọng

Luân

19.04.2016

Kinh 5

   53                    

Lm. Giuse Phan Văn

Lung

01.12.2013

Hà Tiên

   54                    

Lm. Augustinô Nguyễn Phong

Lưu

02.04.1967

Sài Gòn

   55                    

Lm. Fx. Nguyễn Văn

Luyến

31.12.1974

Long Bình

   56                    

Lm. Bonaventura Trần Văn

Mân

14.05.2004

Cù lao Giêng

   57                    

Lm. Phêrô Trần Linh

Mầu

18.01.1963

Phú An

   58                    

Lm. Antôn Nguyễn Thanh

Minh

05.11.2016

Cần Xây

   59                    

Lm. Phêrô Phùng Việt

Mỹ

10.09.1963

Sài Gòn

   60                    

Lm. Piô Nguyễn Hữu

Mỹ

04.11.2003

Long Xuyên

   61                    

Lm. Phêrô Trần Văn

Năng

16.11.2004

Phú An

   62                    

Lm. Giuse Chu Văn

Nghi

05.08.2001

Úc Châu

   63                    

Lm. GB. Nguyễn Văn

Nghị

30.04.2014

Hòn Đất

   64                    

Lm. Phaolô Nguyễn Khắc

Nghiêu

19.06.1981

Thanh Hoá

   65                    

Lm. Micae Bùi Đức

Ngoạn

25.04.2012

Thái Hoà, Rivera

   66                    

Lm. Phêrô Mai Linh

Nguỳ

10.09.1992

Núi Tượng

   67                    

Lm. Giuse Vũ Ngọc

Nội

17.08.2012

Rạch Giá

   68                    

Lm. GB. Nguyễn Đình

Phê

16.05.1983

Cần Xây

   69                    

Lm. Sebastiano Đỗ Đức

Phổ

20.12.2014

Sài Gòn

   70                    

Lm. Phaolô Phạm Hữu

Phụng

24.03.1975

Kinh D1

   71                    

Lm. Phêrô Lê Uy

Phuông

11.04.2005

Thị Đam

   72                    

Lm. Giuse Vũ Phi

Phượng

29.11.2010

TP.HCM

   73                    

Lm. Phaolô Trần Ngọc

Quí

04.03.1976

Cần Xây

   74                    

Lm. Phaolô Nguyễn Phước

Rơi

01.09.1984

Cần Xây

   75                    

Lm. Hypôlytô Nguyễn Trường

Sanh

28.12.2005

Cần Xây

   76                    

Lm. Antoninô Dương Hữu

Soạn

29.11.1992

Rạch Giá

   77                    

Lm. GB. Võ Hiền

03.10.1962

Năng Gù

   78                    

Lm. Phaolô Đặng Tuấn

Sự

05.12.2014

Cần Xây

   79                    

Lm. Antôn Nguyễn

Tâm

10.11.1997

Chợ Mới

   80                    

Lm. Phêrô Maria Trần Minh

Tân

18.04.2011

Hiếu Thuận, H1

   81                    

Lm. Phêrô Vêrôna Chu Quang

Tào

02.10.2008

Gò Quao

   82                    

Lm. Martinô Nguyễn Ngọc

Thạch

23.07.1996

Tân Châu

   83                    

Lm. Đaminh Nguyễn Quang

Thản

04.01.2011

Rạch Giá

   84                    

Lm. Antôn Nguyễn Đức

Thành

26.06.2010

Tân Bình

   85                    

Lm. GB. Đinh Công

Thi

19.05.2012

Hải Hưng, C1

   86                    

Lm. Giacôbê Nguyễn Đức

Thịnh

28.02.2014

Giuse, 7b

   87                    

Lm. Giuse Đào Anh

Thọ

06.07.2006

Đồng Công F2

   88                    

Lm. Giuse Nguyễn Toàn

Thư  

17.05.1998

Kinh 8a

   89                    

Lm. Phaolô Nguyễn Ngọc

Thử

21.01.2005

Năng Gù

   90                    

Lm. Giuse Nguyễn Văn

Thuận

20.01.2001

Lạng Sơn K. 3a

   91                    

Lm. Phêrô Mai Trí

Thuật

08.03.1980

Kinh B1

   92                    

Lm. Giuse Đinh Xuân

Tiến

01.12.1967

Sài gòn

   93                    

Lm. Micae Nguyễn Hữu

Tiến

01.11.2014

Rạch Sâu

   94                    

Lm. Fx. Hoàng Khải

Tiệp

05.11.1992

Sài Gòn

   95                    

Lm. Giuse Nguyễn Văn

Tiếu

06.06.2010

TP. HCM

   96                    

Lm. Phaolô Võ Ngọc

Tỏ

17.10.2015

Cần Xây

   97                    

Lm. Đaminh Đỗ Văn

Toàn

19.11.1965

Kinh Rivera

   98                    

Lm. Giuse Vũ Văn

Toàn

29.11.1978

Sài Gòn

   99                    

Lm. GB. Nguyễn Văn

Tống

20.04.1970

Năng Gù

100                    

Lm. Phaolô Hồ Trí

Trạch

26.03.2003

Kinh A2

101                    

Lm. Stanislaô Nguyễn Hữu

Trí

17.03.2001

Châu Đốc

102                    

Lm. Gioakim Mai Xuân

Triết

15.11.2015

Tân Chu 5a

103                    

Lm. Px Lê Ngọc

Triêu

02.01.2015

Năng Gù

104                    

Lm. Phêrô Võ Thành

Trinh

21.08.1991

Cái Đôi

105                    

Lm. Giuse Vũ Đăng

Trình

09.08.1997

Kinh 2b

106                    

Lm. Augustinô Phan Xuân

Trọng

27.11.1993

An Châu

107                    

Lm. Giuse Ngô Chính  

Trực

21.05.1965

Kinh 2b

108                    

Lm. GB. Trần Quang

Trung

23.02.2014

Thánh Linh, D1

109                    

Lm. Giuse Thân Văn

Tường

17.10.2010

TP. HCM

110                    

Lm. Giuse Nguyễn Ngọc

Tuyến

24.08.2010

Hoà Giang

111                    

Lm. Fx. Nguyễn Thượng

Uyển

12.01.2014

Trung Thành

112                    

Lm. Giuse Nguyễn Quốc

Vận

18.09.2011

TGM LX

113                    

Lm. Giuse Nguyễn Văn

Việt

27.04.2015

Rạch Giá

114                    

Lm. Giuse Nguyễn Trung

Xuân

24.04.1963

Kinh D2

 

        

                                                                                    

DÂN SỐ

 

GIÁO DÂN

 

 

GIÁO XỨ

147

GIÁO HỌ

55

 

LINH MỤC TRIỀU

254

LINH MỤC DÒNG

33

 

TU SĨ NAM

 

TU SĨ NỮ

 

 

 

CHÂU ĐỐC 12 GIÁO XỨ; 5 Giáo Điểm

STT

GIÁO XỨ

Giáo Họ

Giáo Điểm

ĐỊA CHỈ

Email và SỐ

ĐIỆN THOẠI

1.          

An Phú

An Phú,  An Giang

 

2.          

BÌNH TÂY

Bình Tây, Bình Tây, Phú Bình, Phú Tân, AG

 

3.          

CÁI DẦU

Cái Dầu, 13/7 Bình Chánh, Bình Long, Châu Phú, AG.

0296.3688.447

4.          

CHÂU ĐỐC

Châu Đốc, 120 Lê Lợi,

P. Châu Phú B, TP. Châu Đốc, AG.

0296.3869.239

5.          

CHI LĂNG

Chi Lăng, Khóm 2,
TT. Chi Lăng, Tịnh Biên, AG.

0296.3877.670

6.          

KHÁNH BÌNH

Khánh Bình, Ấp Satô,

Khánh Bình, An Phú, AG.

0296.3525.272

7.          

KINH XÁNG

Kinh Xáng, Long Hoà,

Long An, Tân Châu, AG.

0296.3540.198

8.          

Lương An Trà

Lương An Trà, Tri Tôn, AG

 

9.          

NÚI SAM

Núi Sam, Vĩnh Tây,

Núi Sam, TP. Châu Đốc, AG.

 

10.        

PHÚ AN

Phú An, Phú Quới,

Phú An, Phú Tân, AG.

0296.3588.122

11.        

Phú Lợi

Phú Lợi

 

12.        

PHÚ VĨNH

Phú Vĩnh, Phú Hưng,

Phú Vĩnh, Tx. Tân Châu, AG.

0296.3538.463

13.        

Phú Xuân

Phú Xuân, Châu Đốc

 

14.        

Tân An, Kinh Xáng

Kinh Xáng, Châu Đốc, An Giang

 

15.        

TÂN CHÂU

Tân Châu, 99 Tôn Đức Thắng,

Tx. Tân Châu, AG.

0296.3532.032

16.        

Tân Tuyến

TânTuyến, Tri Tôn, AG

 

17.        

THỊ ĐAM

Thị Đam, Bình Tây 1,

Phú Bình, Phú Tân, AG.

0296.3828.807

18.        

TRI TÔN

Thị Trấn Tri Tôn, An Giang

02963.874639

 

CHỢ MỚI 13 GIÁO XỨ; 4 Giáo Họ

19.        

CÁI ĐÔI

Cái Đôi, An Lương,
Hoà Bình, Chợ Mới, AG.

 

20.        

Cái Gia

Cái Gia, Hoà Bình, Chợ Mới, AG.

 

21.        

CẦN THAY

Cần Thay, An Thuận,

Hoà Bình, Chợ Mới, AG.

0296.3638.207

22.        

CHỢ MỚI

Chợ Mới, 64A Nguyễn Huệ, TT. Chợ Mới, Chợ Mới, AG.

0296.3883.265

23.        

CHỢ THỦ

Chợ Thủ, Long Thuận 2, Long Điền A, Chợ Mới, AG.

0296.3615.134

24.        

CỒN ÉN

Cồn Én, Tấn Long, Tấn Mỹ, Chợ Mới, AG.

0277.3833.733

25.        

CỒN PHƯỚC

Cồn Phước, Ấp Mỹ Lợi,

Mỹ An, Chợ Mới, AG.

0296.3885.642

26.        

CỒN TRÊN

Cồn Trên, Tấn Hoà,

Tấn Mỹ, Chợ Mới, AG.

0978784644

27.        

CÙ LAO GIÊNG

Cù Lao Giêng, Tấn Bình,

Tấn Mỹ, Chợ Mới, AG.

0296.3880.120

28.        

Hội An

Hội An (Gh), An Phú, Hội An, Chợ Mới, AG.

0296.3884.037

29.        

Kiến Thành

Kiến Thành, Chợ Mới An Giang

 

30.        

Lấp Vò

Lấp Vò, Bình Quới, Hòa An

Chợ Mới, AG.

0296.3881.370

31.        

MỸ LUÔNG

Mỹ Luông, Mỹ Hoà,

TT. Mỹ Luông, Chợ Mới, AG

0296.3885.524

32.        

NHƠN MỸ

Nhơn Mỹ, Chợ Mới AG

02963.882154

33.        

ÔNG CHƯỞNG

Ông Chưởng, Long Phú 1, Long Điền B, Chợ Mới, AG.

0296.3883.614

34.        

RẠCH SÂU

Rạch Sâu, Bình Quới,

Bình Phước Xuân, Chợ Mới, AG

0296.3588.122

35.        

THAM BUÔN

Mỹ Hội Đông, Chợ Mới, An Giang

0296.3682308

36.        

VÀM CỐNG

Vàm Cống, ấp Bình Thạnh 1,

Hòa An, Chợ Mới, AG.

0296.3881.320

 

HÀ TIÊN 10 GIÁO XỨ; 6 Giáo Họ; 6 giáo điểm

37.        

BA HÒN (Hoà Lộc)

Ba Hòn, KP. Hoà Lập,

TT. Kiên Lương, Kiên Lương, KG.

0297.3751.333

38.        

Bình Giang

Bình Sơn

 

39.        

BÌNH SƠN

Bình Sơn, 105 Thuận Hoà, Bình Sơn, Hòn Đất, KG.

0297.3842.311

40.        

Cờ Trắng

Cờ Trắng, Hòa Điền, Kiên Lương, Kiên Giang

02973.755.333

41.        

ĐẤT HỨA

Đất Hứa, Ấp Thạnh Lợi, Hoà Điền,

Kiên Lương, KG.

0297.3753.763

42.        

Giáo điểm Hòn Giang

Hà Tiên

 

43.        

Giáo điểm Hòn Heo

Hòn Chông

 

44.        

Giáo điểm Hòn Tre

Hà Tiên

 

45.        

Giáo Điểm kinh 6

Tân Lập

 

46.        

Giáo điểm kinh 9

Kiên Lương

 

47.        

Giáo điểm Phú Lợi

Cờ Trắng

 

48.        

HÀ TIÊN

Hà Tiên, P. Đông Hồ, Tx. Hà Tiên, KG.

0297.3852.170

49.        

HOÀ GIANG

Hoà Giang, 219 Hoà Giang, Hoà Điền, Kiên Lương, KG.

 02973 853557

50.        

HÒN CHÔNG

Hòn Chông, Bình An,

Kiên Lương, KG.

0297.3854.321

51.        

HÒN ĐẤT

Đức Mẹ Vô Nhiễm, TT. Hòn Đất,

H. Hòn Đất, KG

02976 266 144; 0918 594 204

52.        

Kiên Hảo

Tân Lập

 

53.        

KIÊN LƯƠNG

Kiên Lương, 01 Trương Công Định,

Kiên Lương, KG.

0297.3853.015

54.        

Mỹ Hiệp Sơn

Mỹ Hiệp Sơn, Hiệp Trung, Mỹ Hiệp Sơn, Hòn Đất, KG.

 

55.        

RẠCH ĐÙNG

Rạch Đùng, Bình Trị,

Kiên Lương, KG.

0297.3854.651

56.        

Sóc Xoài

Hòn Đất

 

57.        

TÂN LẬP

Tân Lập, Mỹ Tân, Mỹ Thuận,

Hòn Đất, KG.

0297.3740.942 - 0297.2249.830

58.        

Thuận Tiến

Bình Sơn

 

 

LONG XUYÊN 18 GIÁO XỨ 3 Giáo Điểm

59.        

AN CHÂU

An Châu, Hoà Phú IV,

TT. An Châu, Châu Thành, AG.

 

60.        

AN HOÀ

An Hoà (Trái Tim),

Châu Thành, AG.

0296.3837.251

61.        

BA BẦN

Ba Bần, Tân Thành,

Vĩnh Thành, Châu Thành, AG.

0296.3891367

62.        

BÌNH MINH

TT. Thốt Nốt. Q. Thốt Nốt, TP.CT.

 

63.        

BÒ ÓT

Bò Ót, P. Thuận An,

Q. Thốt Nốt, TP. CT.

0292.3851.974

64.        

CẢN ĐÁ

Vĩnh Thọ,

Vĩnh Bình, Châu Thành, AG.

 

65.        

CẦN XÂY

Cần Xây, Bình Đức 4,

Bình Đức, TP.LX. AG.

0296.3853.568

66.        

ĐỊNH MỸ

Định Mỹ, Mỹ Phú, Định Mỹ,
Thoại Sơn, AG.

0296.3879.795

67.        

FATIMA số 2

Fatima, Cần Thuận, Cần Đăng,

Châu Thành, AG.

0296.6546.370

68.        

HOÀ LỢI

Hòa Lợi, Vĩnh Lợi,

Châu Thành, AG.

0296.3661.140

69.        

LỘ ĐỨC

Lộ Đức, Bình An 1,

An Hoà, Châu Thành, AG.

0296.3837.266

70.        

LONG XUYÊN

Chánh Toà LX, 09 Nguyễn Huệ A, P. Mỹ Long, TP.LX, AG.

02963.944828

71.        

MỸ THẠNH

Mỹ Thạnh, 35/17A

Thới An, Mỹ Thạnh, TP.LX. AG.

0296.3831.593

72.        

NĂNG GÙ

Năng Gù, Bình An 2,

An Hoà, Châu Thành, AG.

0296.3837.253

73.        

NÚI SẬP

Núi Sập, Bắc Sơn,

TT. Núi Sập, Thoại Sơn, AG.

02963.879599

74.        

NÚI TƯỢNG

Núi Tượng, Sơn Hoà,

Vọng Đông, Thoại Sơn, AG.

02963.500.200

75.        

TÊRÊSA Vĩnh Bình

Têrêsa, Vĩnh Phước,

Vĩnh Bình, Châu Thành, AG.

0296.3839.370

76.        

VĨNH NHUẬN

Vĩnh Nhuận, Vĩnh Nhuận,

Châu Thành, An Giang

 

77.        

Giáo Điểm Xẻo Trôm

Xẻo Trôm, Long Xuyên

 

78.        

Giáo Điểm Kinh Quýt

Kinh Ông Quýt Bình An 1,

An Hoà, Châu Thành, AG.

 

79.        

Giáo Điểm An Châu

An Châu, Hoà Phú IV,

TT. An Châu, Châu Thành, AG.

 

 

RẠCH GIÁ 20 GIÁO XỨ; 5 giáo họ; 2 giáo điểm

80.        

AN BÌNH

An Bình, An Thọ, Định An, Gò Quao, KG.

0297.3825.067

81.        

Bình An

Bình An, ấp Hòa An, Mong Thọ, Châu Thành, KG.

0297.3626.086

82.        

ĐỀN THÁNH GIUSE số 2

Đền Thánh Giuse,

17, Kp. Nguyễn Thái Bình,

Vĩnh Quang, TP.RG, KG.

0297.3891.131

83.        

ĐÔNG HOÀ (thứ 9)

Đông Hòa, An Minh, KG.

0297.3884.145

84.        

ĐÔNG HƯNG (Thứ 10)

Đông Hưng, Ấp 10 chợ, Đông Hưng, An Minh, KG.

02973.884.145

85.        

DƯƠNG ĐÔNG

Thị trấn Dương Đông, Phú Quốc

 

86.        

Hòa Bình 1

Tư Hạt, Thạnh Hòa, Giồng Riềng, Kiên Giang

 

87.        

Hòa Bình 2

Tư Hạt, Thạnh Hòa, Giồng Riềng, Kiên Giang

 

88.        

HOÀ HƯNG

Hoà Hưng, ấp Thác Lác, Hoà An,

Giồng Riềng, KG.

0297.3823.003

89.        

Hòa Phú

Hòa Hưng Giồng Riềng, RG

 

90.        

HÒN TRE

Hòn Tre, xã Hòn Tre, Kiên Hải, KG.

02973.830.225

91.        

HƯNG VĂN

Hưng Văn, Xóm 2, Kp. 3, An Thới, Phú Quốc, KG.

0297.3999.919

92.        

Kinh Tây

Đông HƯng, An Minh

 

93.        

KINH TRÀM

Kinh Tràm, Xã Hòa An,

Giồng Riềng, KG.

 

94.        

MINH CHÂU

Minh Châu, Minh Tân,

Minh Thuận, U Minh Thượng, KG.

 

95.        

MONG THỌ

Mong Thọ, Phước Lợi,

Mong Thọ B, Châu Thành, KG.

0297.3625.980

96.        

NGỌC CHÚC

Ấp Ngọc Thạnh, xã Ngọc Chúc, Giồng Riềng, Kiên Giang

0297.3654633

97.        

ONG DÈO

 Ong Dèo, Ấp V, Vĩnh Hoà, Hưng Bắc, Gò Quao, KG.

 

98.        

PHÚ HOÀ

Phú Hoà, Phi Thông,
TP. Rạch Giá, KG.

0297.3899.018

99.        

QUÝ PHỤNG (Rọc Lá)

Quý Phụng, Tây Yên A, An Biên, KG

0297.3512.032

100.     

RẠCH GIÁ

Rạch Giá, 25 Ng Trường Tộ, Vĩnh Thanh, TP.RG, KG

0297.3875.065 - 0297.3500.885

101.     

RẠCH SỎI

Rạch Sỏi, 90 Lê Quý Đôn, An Bình,

TP. RG, KG.

0297.3917.606

102.     

TÂN BÌNH (Tràm Chẹt)

Tân Bình (Tràm Chẹc), 247 Sở Tại,

Bàn Tân Định, Giồng Riềng, KG.

0297.3822.219

103.     

TRẢNG TRANH

Trảng Tranh, Ấp Kinh Tràm, Xã Hoà An, Giồng Riềng, KG.

 

104.     

Xáng Cụt

Xáng Cụt (Gh), Thắng Lợi, Vĩnh Thắng, Gò Quao, KG.

0297.3663.299

105.     

XẺO DẦU

Xẻo Dầu, Hòa An 

Giồng Riềng, KG.

0297.3823.168

106.     

Xẻo Dinh

Xẻo Dinh, Tây Yên,

An Biên, KG.

02973.807.222

 

TÂN HIỆP 18 GIÁO XỨ; 10 giáo họ

107.     

An Bình

Đông Thái, Rivera 1, Thạnh Đông B, Tân Hiệp

 

108.     

ANTÔN 1a

Antôn, 1a, Tân Hà,

Tân Hiệp B, Tân Hiệp, KG

0297.3710.185

109.     

BÌNH LỘC

Bình Lộc, Đông Thạnh,

Thạnh Đông B, Tân Hiệp, KG.

0297.3713.189

110.     

ĐÀI ĐỨC MẸ

Đài Đức Mẹ,

TT. Tân Hiệp, Tân Hiệp, KG.

0297.3834.205

111.     

ĐAMINH kinh 10

Đa Minh, Kênh 10B,

TT. Tân Hiệp, Tân Hiệp, KG.

0297.3727.929

112.     

HIỆP HOÀ

Tân Hoà B, Xã Tân Hòa, Tân Hiệp, KG.

0297 3720023

113.     

HIỆP TÂM

Tân Hoà B, Tân Hòa, Tân Hiệp, KG.

02973.720.024

114.     

Kitô Vua 1b

1b, Tân Hà B, Tân Hoà, Tân Hiệp, KG.

 

115.     

KITÔ VUA A2

Tân Phát B,

Tân Hòa, Tân Hiệp, KG.

02973720549

116.     

Mẫu Tâm A1

Tân Phát A, Tân Hiệp B, Tân Hiệp, KG.

 

117.     

NINH CÙ

Ninh Cù, Đông Hoà,

Thạnh Đông B, Tân Hiệp, KG

02973834770

118.     

PHAN SINH kinh 10

Kinh 10A, Xã Thạnh Đông B, Huyện Tân Hiệp, Tỉnh Kiên Giang

0919540404

119.     

Phaolô A2

A2, Tân Phát B, Tân Hòa, Tân Hiệp, KG.

 

120.     

TÂN BÌNH

Tân Bình, ấp Đông Bình. TT. Tân Hiệp, Tân Hiệp, KG.

02973.716.189

121.     

TÂN THUẬN (Phêrô & Phaolô)

Tân Thuận, O1, Tân Hòa A, Tân Hiệp B, Tân Hiệp, KG.

0297.3720.595 

122.     

THÁI AN

Thái An (Rivêra)

Đông Thái, TT. Tân Hiệp, KG.

02973.834.567

123.     

THÁI HOÀ

Thái Hoà, Ấp Đông Thái, TT. Tân Hiệp, Tân Hiệp. KG.

0297.3834.094

124.     

Thái Lạc

Thái Hoà, Ấp Đông Thái, TT. Tân Hiệp, Tân Hiệp. KG.

 

125.     

Thánh Chiểu A1

Tân Phát A, Tân Hiệp B, Tân Hiệp, KG.

 

126.     

THÁNH GIA 1B

Thánh Gia, 1b,

Tân Hà B, Tân Hoà, Tân Hiệp, KG.

02973506843

127.     

THÁNH GIUSE (Rivera)

Ấp Đông Thái,

TT. Tân Hiệp, Tân Hiệp. KG.

 

128.     

Thánh Huy A1

Tân Phát A, Tân Hiệp B, Tân Hiệp, KG.

 

129.     

TRINH VƯƠNG A1

Trinh Vương, Tân Phát A, Tân Hiệp B, Tân Hiệp, KG.

0297.3506.773

130.     

VINH SƠN (Zerô)

Vinh Sơn, Tân Hoà A,

Tân Hiệp B, Tân Hiệp, KG.

0297.3832.058

131.     

Vinh Sơn A1

Tân Phát A, Tân Hiệp B, Tân Hiệp, KG.

 

132.     

VINH SƠN A2 (Tân Phát B)

Vinh Sơn, A2, Tân Phát B, Tân Hòa, Tân Hiệp, KG.

0297.3720.0297

133.     

Vô Nhiễm

kinh 0

Tân Hòa, Tân Hiệp, KG.

02973.720.027

134.     

Vô Nhiễm 1A

Vô Nhiễm, 1a, ấp Tân Hà A, Tân Hiệp B, Tân Hiệp, KG.

0297.3854.651

TÂN THẠNH 20 GIÁO XỨ; 8 giáo họ; 2 giáo điểm

135.     

BÌNH CHÂU

Bình Châu, 8a,

Thạnh Đông A, Tân Hiệp, KG.

0297.3835.303

136.     

Cây Dương 2b

Đồng Phú, 2B

 

137.     

ĐỒNG PHÚ 2b

Đồng Phú, 2b, Tân An,

Tân Hiệp, KG.

0297.3832.504 - 0297.3506.085

138.     

ĐỒNG TÂM 3b

Đồng Tâm, 3b, Tân Long,

Tân An, Tân Hiệp, KG.

0297.3723.975 

139.     

GIU ĐỨC

Giu Đức, 8b,
Thạnh Đông A, Tân Hiệp, KG.

0297.3835.697

140.     

Giuse 2B

Ấp Đông Hòa, xã Thạnh Đông B, Tân Hiệp, Kiên Giang

0918066109

141.     

HẢI CHÂU

Hải Châu, Ấp Thạnh Lợi. Thạnh Đông A, Tân Hiệp, KG.

0297.3733.377

142.     

HỢP CHÂU

Hợp Châu, 5b,

Tân An, Tân Hiệp, KG.

0297.3832.241

143.     

kinh 6

RỌC BỜ KE

 

144.     

LA VANG kinh 5

 

 

145.     

Lạc Lâm 3b

Kinh 3b Tân Hiệp A, TânHiệp

 

146.     

LẠNG SƠN 3a

Lạng Sơn, 3a,

Tân Hiệp A, Tân Hiệp, KG.

0297.3832.308

147.     

LỘ ĐỨC 8b

Lộ Đức, 8b,

Thạnh Đông A, Tân Hiệp, KG.

 

148.     

Mông Triệu 2a

2A Tân Hiệp

 

149.     

Rôsa 3b

3a,

Tân Hiệp A, Tân Hiệp, KG.

 

150.     

TÂN BÙI 4A

Tân Bùi, 4a, Tân Hiệp A. Tân Hiệp, KG.

 

151.     

TÂN CHU 5A

Tân Chu, 5a,

Tân Hiệp A, Tân Hiệp, KG.

0297.3832.029

152.     

TÂN HOÁ

Tân Hoá, Kinh 6

Xã Mong Thọ A, Châu Thành, KG.

0297.3723.788

153.     

TÂN LONG 2A

Tân Long, 2a,

Tân Hiệp A, Tân Hiệp, KG.

0297.3710.410

154.     

Tân Thành 3B

3a, Tân Hiệp A, Tân Hiệp, KG.

 

155.     

TÂN THÀNH 4B

Tân Thành, 4b, Tân An,

Tân Hiệp, KG.

0297.3832.269

156.     

THÁNH GIA 7A

Thánh Gia, 7a,

Thạnh Đông A, Tân Hiệp, KG.

0297.3720.549

157.     

THÁNH GIUSE 7B

Giuse, 7b,

Thạnh Đông A, Tân Hiệp, KG

 

158.     

Thánh Ninh 3b

Tân Hiệp A, Tân Hiệp

 

159.     

Thánh Tâm 3a

3a, Tân Hiệp A, Tân Hiệp, KG

 

160.     

Thiên Ân

KINH 5, GIỒNG RIỀNG

 

161.     

THỨC HOÁ

Thức Hoá, 5a,

Tân Hiệp A, Tân Hiệp, KG.

0297.3832.045

162.     

TRÁI TIM 4A

4a, Tân Hiệp A

Tân Hiệp, KG.

 

163.     

TRUNG THÀNH

Kinh 8, Trung Thành, Đông Phước, Thạnh Đông A, Tân Hiệp, KG.

0297.3835.068

164.     

TRUYỀN TIN

Kinh 8a, Thạnh Đông A, TH

 

165.     

Vinh sơn 4b

4B Tân Hiệp A

 

 

VĨNH AN 17 GIÁO XỨ 7 Giáo Họ 2 Giáo Điểm

166.     

An Dũng G1

G1 Vĩnh Thạnh, Thốt Nốt, Cần Thơ

 

167.     

AN SƠN

Ấp E2, Thạnh Lợi, Vĩnh Thạnh, TP.CT.

0296.3879.510

168.     

BẮC XUYÊN E1

E1, Thạnh An, Vĩnh Thạnh, TP.CT.

0292.3856.295

169.     

BÌNH THÁI

F1, Thạnh An, Vĩnh Thạnh, TP.CT

0292.3643.111

170.     

CHÂU LONG F1

Châu Long, F1, Thạnh An, Vĩnh Thạnh, TP.CT.

0292.3856.136

171.     

Châu Thái F1

F1, Thạnh An, Vĩnh Thạnh, TP.CT.

 

172.     

ĐỀN THÁNH GIUSE AN BÌNH

Thạnh Tiến, Vĩnh Thạnh, TP.CT.

0292.3856.118

173.     

ĐỒNG CÔNG F2

Đồng Công, F2,

Thạnh An, Vĩnh Thạnh, TP.CT.

0292.3507.212

174.     

GIUSE E2

kinh E2, Thạnh Lợi, Vĩnh Thạnh, TP. CT.

 

175.     

HIẾU HIỆP

H1, Thạnh An, Vĩnh Thạnh, TP.CT.

0292.3641.050

176.     

HIẾU SƠN

H2, Thạnh An, Vĩnh Thạnh, TP. CT.

0292.6533.755

177.     

HIẾU THUẬN H1

 H1, Thạnh An, Vĩnh Thạnh, TP. CT

0292.364.3535

178.     

KIM AN G1

Kim An, G1,

Thạnh An, Vĩnh Thạnh, TP. CT.

 

179.     

KIM HOÀ G1

Kim Hoà, G1,

Thạnh An, Vĩnh Thạnh, TP. CT.

0292.3856.901

180.     

LONG BÌNH G2

Long Bình,  354 Ấp G2, Thạnh An, Vĩnh Thạnh, TP.CT.

0292.3643.050

181.     

MARTINÔ E1

Martinô, Ấp E1, Thạnh An, Vĩnh Thạnh, TP.CT.

090.771.3052

182.     

MÔI KHÔI

Môi Khôi, Láng Sen,

Thạnh Quới, Vĩnh Thạnh, TP.CT.

0292.3858.109

183.     

Phát Diệm

Phát Diệm, Tân Mỹ G2

 

184.     

SÁU BỌNG

ấp lân quới 2, xã thạnh quới, huyện Vĩnh Thạnh, Cần Thơ

02923650799

185.     

TÂN MỸ G2

Tân Mỹ (Gh), G2, Thạnh An,

Vĩnh Thạnh, TP. CT.

0292.3856.867

186.     

Thánh Mẫu F2

F2, Thạnh An,

Vĩnh Thạnh, TP. CT.

 

187.     

Thanh Phát

Thanh Phát, Kim Hòa, G1

 

188.     

Thánh Tâm F2

Thánh Tâm, F2, Thạnh An, Vĩnh Thạnh,

TP. CT.

0292.3643.123

189.     

Thiện Dưỡng

Ấp G2, Thạnh An, Vĩnh Thạnh, TP.CT.

 

190.     

Vĩnh Bình

Giáo điểm Sáu Bọng, Vĩnh Thạnh

 

191.     

Vĩnh Trinh

Giáo Điểm số 3, Vĩnh An, Vĩnh Thạnh

 

 

VĨNH THẠNH 19 GIÁO XỨ 7 Giáo Họ 5

192.     

ANTÔN C2

Kinh C2, Vĩnh Thạnh, Cần Thơ

 

193.     

Ba Khu

Kinh C2, Vĩnh Thạnh, Cần Thơ

 

194.     

Bình Cát

B1, Thạnh An, Cần Thơ

 

195.     

HẢI HƯNG

C1, Thạnh Thắng,

Vĩnh Thạnh, TP.CT.

0292.3856.166

 

196.     

HỢP TIẾN B2

Hợp Tiến B2 Thạnh Lợi, Vĩnh Thạnh, TP. CT

02923.633487

197.     

Khiết Tâm D2

D2,  Thạnh Lợi,

Vĩnh Thạnh, TP. CT.

 

198.     

KIM LONG D2

Kim Long, D2,  Thạnh Lợi,

Vĩnh Thạnh, TP. CT.

0292.2215.940

199.     

KITÔ VUA C2

Gx Tân Hải, Thạnh Thắng, CT

 

200.     

KITÔ VUA, C1

Kitô Vua, C1, Thạnh Thắng,

Vĩnh Thạnh, TP. CT.

 

201.     

LONG THẠNH

Kinh C2, Vĩnh Thạnh, Cần Thơ

 0907820902

202.     

Mẫu Tâm B2

B2 THẠNH AN, CT

 

203.     

NGỌC THẠCH

Ngọc Thạch, 3519 QL 80. TT. Thạnh An, Vĩnh Thạnh, TP.CT.

0292.3856.538

204.     

PHỤNG HƯNG

Cống 16, Thạnh An, Vĩnh Thạnh, Cần Thơ

 

205.     

TÂN HẢI C2

Tân Hải, C2, Thạnh Lợi,

Vĩnh Thạnh, TP. Cần Thơ.

0292.3633663

206.     

THẠNH AN

TT. Thạnh An, Vĩnh Thạnh, TP.CT.

0292.3856.111

207.     

THÁNH GIA

Thầy Ký, Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh, tp.Cần Thơ

 

208.     

THANH HẢI D2

Thanh Hải, D2,

Thạnh Lợi, Vĩnh Thạnh, TP.CT.

0292.3633.099

209.     

THÁNH LINH

D1, Thạnh Thắng,

Vĩnh Thạnh, TP.CT.

 

210.     

THANH LONG D1

Thanh Long, D1, Thạnh Thắng,

Vĩnh Thạnh, TP.CT.

0292.3856.299

211.     

THÁNH TÂM B2

Thánh Tâm, B2, Thạnh Lợi,

Vĩnh Thạnh, TP. CT.

0292.3643.616

212.     

TRINH  VƯƠNG BỜ BAO

Trinh Vương, ấp Bờ Bao, TT. Thạnh An, Vĩnh Thạnh, TP. CT.

 

213.     

TRINH VƯƠNG B1

Trinh Vương, Bích Du B1, Thạnh Thắng, Vĩnh Thạnh, TP. CT.

 

214.     

VẠN ĐỒN B1

Vạn Đồn, B1,

Thạnh Thắng, Vĩnh Thạnh, TP. CT.

0918384901

215.     

Vô Nhiễm C1

Vô Nhiễm (Gh), C1, Thạnh Thắng, Vĩnh Thạnh, TP.CT.

0292.3633.444

 

 

 

NHỮNG ĐỊA CHỈ CẦN THIẾT

 

VĂN PHÒNG HĐGMVN

72/12 Trần Quốc Toản

P.8, Q.3, TP.Hồ Chí Minh

Email: vptk.hdgm@gmail.com

( 08.3829.5736 - Fax 08.3829.5903

08.3820.1829 (VPHĐGM)

08.3820.8716 (Bác ái XH)

 

GIÁO TỈNH HÀ NỘI

 

1

TỔNG GIÁO PHẬN HÀ NÔI (1679)

 

 

40 Phố Nhà Chung, Quận Hoàn Kiếm,

TP. Hà Nội

04.3825.4424

04.3828.6728 (nhà khách)

Fax: 04.3928.5073

Email: ttgmhn@gmail.com

Phêrô Nguyễn Văn Nhơn

04.3928.7410 – 0913.181.672

pnvnhn@gmail.com

Laurenso Chu Văn Minh (Phụ tá)

04.3928.6416 – 0903.482.802

chuvminh@gmail.com

Giuse Ngô Quang Kiệt (nghỉ bệnh)

0122 738 8708 ; thanhankham@gmail.com

2

GIÁO PHẬN BẮC NINH (1883)

 

Đường Ngô Gia Tự, P. Ninh Xá,

TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh.

(0241) 382 1438

Fax: 0241.382.4843

Cosma Hoàng Văn Đạt, SJ

098 336 1948 (ĐC)

cosmahvdat@yahoo.com

tgmbn@yahoo.com

Tel:  (0241) 382 1438 – Mob. 0967 838 344 (Lm. Thư ký)

3

GIÁO PHẬN BÙI CHU (1848)

 

Xuân Ngọc, Xuân Trường, Nam Định

0350.388.7514 (VP)

Fax: 0350.388.7521

Tôma Vũ Đình Hiệu

 (0350) 3751 161

tgmbcvn@gmail.com (VP)

vptgmxuanloc@yahoo.com (ĐC)  093.811.3903

4

GIÁO PHẬN HẢI PHÒNG (1679)

 

46 Hoàng Văn Thụ, Quận Hồng Bàng,

TP Hải PhòNguyễn

031.374.5387 – Fax: 031.374.5765

Giuse Vũ Văn Thiên

091.208.7097

agapehaiphong@yahoo.com.vn

5

GIÁO PHẬN HƯNG HÓA (1895)

 

5 Lê Lợi, Thị xã Sơn Tây, Hà Nội

04.3883.2453 – Fax: 04.3833.4461

tgmsontay@gmail.com

Gioan Maria Vũ Tất

04.3883.0735 - 091.351.7448

vutat44@yahoo.com

Alphongsô Nguyễn Hữu Long

0169 924 7857      longdcvhue@gmail.com

6

GIÁO PHẬN LẠNG SƠN (1913)

 

2 Văn Miếu, P. Chi Lăng, TP. Lạng Sơn.

025.381.0367 – tgmls2010@gmail.com

Fax: 025.381.0632

Giuse  Châu Ngọc Tri

091 406 0398

tgmlangsonvn@gmail.com  (VP)             lacathovn@gmail.com (ĐC)

7

GIÁO PHẬN PHÁT DIỆM (1901)

 

75 Phát Diệm Đông, Kim Sơn, Ninh Bình

030.386.2058

030.372.4896 (VP)

Fax: 030.386.2724

Giuse Nguyễn Năng

091.803.9256 – gsnang@gmail.com

Giuse Nguyễn Văn Yến (Hưu)

093.619.4507 – josvanyen@gmail.com

tgmpdiem@gmail.com (VP)

8

GIÁO PHẬN THÁI BÌNH (1936)

 

6 Trần Hưng Đạo, P. Hồng Phong,

TP Thái Bình, Tỉnh Thái Bình.

036.383.1361 (VP) – Fax: 036.383.6580

098.525.7745 - dcvthaibinh@yahoo.fr (TK)

Phêrô Nguyễn Văn Đệ

091.334.7121 – vande46@gmail.com

FX. Nguyễn Văn Sang (Hưu)

094.850.0722 – nvsgmtb@yahoo.com

vanphongtgmtb@yahoo.com (VP)

9

GIÁO PHẬN THANH HÓA (1932)

 

50 Nguyễn Trường Tộ, P. Trường Thi,

TP Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa.

037.385.3138

Fax: 037.371.3599

Giuse Nguyễn Chí Linh

037.371.8142 – 091.239.5558

ngchil@gmail.com gpthanhhoa@gmail.com

10

GIÁO PHẬN VINH (1846)

 

Xã Đoài, Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An.

038.386.1171 (VP)

Fax: 038.386.1676

tgmvinh@gmail.com

Phaolô Nguyễn Thái Hợp

038.386.1259

paulthaihop@yahoo.com

Phêrô Nguyễn Văn Viên

098 2311 468

peternguyenvanvien@hotmail.com

Phaolô Cao Đình Thuyên (Hưu)

 


GIÁO TỈNH HUẾ

 

1

TỔNG GIÁO PHẬN HUẾ (1850)

 

6 Nguyễn Trường Tộ, TP. Huế

093.476.9946 (VP)

Fax: 054.383.3656

tgmhue@gmail.com

antonthangnguyen@gmail.com (VP)

FX. Lê Văn Hồng

054.383.1143 – 091.477.8008

phxlevanhong@gmail.com

Stêphanô Nguyễn Như Thể (Hưu)

054.382.3100

2

GIÁO PHẬN BAN MÊ THUỘT (1967)

 

104 Phan Chu Trinh, TP Buôn Mê Thuột,

Tỉnh Đak Lak

0500.385.2756 – 381.7622

Fax: 0500.384.0087

Vinhsơn Nguyễn Văn Bản

0500.384.4756 – 091.446.7002

ngvban@gmail.com tgmbmt@yahoo.com

3

GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG (1963)

 

156 Trần Phú, TP Đà Nẵng

(Hộp thư 143)

0511.382.6628

Fax: 0511.387.1856

091.478.1601

tgmdn@gmail.com

Giuse Đặng Đức Ngân

 090 486 5555

tgmbmt@yahoo.com (VP) ngvban@gmail.com  (ĐC)

Phaolô Tịnh Nguyễn Bình Tĩnh (Hưu)

(0511) 382 6628 & Mob. 090 516 5867 (TK/VP)

4

GIÁO PHẬN KONTUM (1932)

 

56 Trần Hưng Đạo, Kontum

060.386.2372

tgmktum@gmail.com

Aloisiô Nguyễn Hùng Vị

0166  757 0010,        cvk1963@yahoo.ca

Micae Hoàng Đức Oanh (Hưu)

091.340.8451 – davitvn@gmail.com

Phêrô Trần Thanh Chung (Hưu)

5

GIÁO PHẬN NHA TRANG (1957)

 

22 Trần Phú, TP Nha Trang, Khánh Hòa.

HT 42.

058.352.3842

Fax: 058.352.2494

tgmnhatrang@gmail.com

Giuse Võ Đức Minh

058.352.7641 – 090.820.2420

vdmjoe@gmail.com

Phaolô Nguyễn Văn Hòa (Hưu)

058.224.1014 – paulhoa@gmail.com

6

GIÁO PHẬN QUY NHƠN (1659)

 

116 Trần Hưng Đạo, TP. Quy Nhơn

056.382.4360

056.360.3832

Fax: 056.382.8955

vptgmqn@yahoo.com

anretanha@yahoo.com (TK)

Matthêu Nguyễn Văn Khôi

056.382.3017 – 090.553.2238

mtnvkhoi@gmail.com

Phêrô Nguyễn Soạn (Hưu)

056.382.1737 – 094.520.9005

peternguyensoan@yahoo.com

 

 

GIÁO TỈNH TP. HỒ CHÍ MINH

 

 

1

TỔNG GIÁO PHẬN TP. HỒ CHÍ MINH (1844)

 

180 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TPHCM

08.3930.3828 – 08.3930.0368

Fax: 08.3930.0598

tgmsaigon@vnn.vn

Phaolô Bùi Văn Đọc

091 8 224 712 pdocbui@gmail.com

08.3910.5694 – 3910.5693 (TTMV)

docbui67@yahoo.com

Giuse  ĐỖ MẠNH HÙNG

 016 4831 0565        giusemanhhung@gmail.com

Hồng Y GB Nguyễn Văn Mẫn

2

GIÁO PHẬN BÀ RỊA (2005)

 

227 CMT8, Phước Hiệp, Bà Rịa, Vũng Tàu

064.373.7873

vptgmbr@yahoo.com

Tôma Nguyễn Văn Trâm

064.383.8540

Emmanuel NGUYỄN HỒNG SƠN

0907 927 414

Email :vptgmbr@yahoo.com- vptgmbr2005@gmail.com

emmhongson@yahoo.fr (ĐC. Phó)

 

3

GIÁO PHẬN CẦN THƠ (1955)

 

12 Nguyễn Trãi, P. An Hội, Q. Ninh Kiều

TP. Cần Thơ

0292.381.3655

Stêphanô Tri Bửu Thiên

0292.381.5299 – 094.636.9530

stephanustbt@yahoo.com

tgmcantho@gmail.com  (VP)

4

GIÁO PHẬN ĐÀ LẠT (1960)

 

9 Nguyễn Thái Học, Đà Lạt

063.382.2415 – 063.383.6139

Fax: 063.383.0112 – vptgmdl@gmail.com

Antôn Vũ Huy Chương

063.382.4665 – 091.822.1908

antoinevhc@gmail.com

5

GIÁO PHẬN LONG XUYÊN (1960)

 

80/1 Bùi Văn Danh, P. Mỹ Xuyên

TP. Long Xuyên, An Giang

0296.384.1903 (trực)

Fax: 0296.384.4569

Giuse Trần Xuân Tiếu tgmlongxuyen@gmail.com

0296.384.5920 – 091.370.9720

Giuse Trần Văn Toản

 0907 185 576 giusetoan54@gmail.com

GB. Bùi Tuần (Hưu)

0296.384.6729 – 091.397.2399

vptgmlx@gmail.com (VP

6

GIÁO PHẬN MỸ THO (1960)

 

32 Hùng Vương, P.7, TP. Mỹ Tho,

Tiền Giang

073.387.3299 – Fax: 073.388.7249

vptgmmt@gmail.com

Phêrô Nguyễn Văn Khảm

073.388.6293

Fax: 073.387.5792

peternguyen1952@yahoo.com

7

GIÁO PHẬN PHAN THIẾT (1975)

 

 

422 Trần Hưng Đạo, TP. Phan Thiết,

Bình Thuận.

062.381.9560

Fax: 062.381.9389

tgm_phanthiet@yahoo.com

Giuse Vũ Duy Thống

062.381.5947 – 093.322.8030

gvdthg@gmail.com

tgm_phanthiet@yahoo.com (VP)

8

GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG (1965)

 

 

444 CMT8, Tx. Thủ Dầu Một, Bình Dương

0650.382.2860

Fax: 0650.382.1266

tgmphucuong@gmail.com

Giuse Nguyễn Tấn Tước

josephtuoc@gmail.com

Phêrô Trần Đình Tứ (Hưu)

0650.382.1714 ptrandinhtu@gmail.com

9

GIÁO PHẬN VĨNH LONG (1938)

 

 

103, đường 3/2, TP. Vĩnh Long,

Vĩnh Long

070.382.4016

tgmvinhlong@gmail.com

Phêrô Huỳnh Văn Hai

0902315212

haihien54@gmail.com

tgmvinhlong@gmail.com (VP)

 

10

GIÁO PHẬN XUÂN LỘC (1965)

 

 

Y 70 Hùng Vương, Xuân Bình, Long Khánh, Đồng Nai.

061.387.7256

Fax: 061.387.1080

vptgmxl@gmail.com

Giuse Đinh Đức Đạo

061.378.5603- 01216518498

 dinhjosephdao@gmail.com

gm.xuanloc@gmail.com

Đaminh Nguyễn Chu Trinh

 

 

 

 

CÁC ĐẠI CHỦNG VIỆN

– ˜²™ —

 

1

ĐCV Thánh GIUSE

HÀ NỘI

Email: dcvhanoi@hn.vnn.vn

Website: www.daichungvienhanoi.com

40 Phố Nhà Chung, Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

ĐT: 04.3828.9853;

Fax: 04.3928.9902; Fax: 84 04 9285073

- Cơ sở II:

16B Cổ Nhuế, Từ Liêm, TP. Hà Nội

ĐT: 04.3755.4048; Fax: 04.3838.3431

2

Đại Chủng Viện

Đức Mẹ Vô Nhiễm

Bùi Chu

Fax: 0350 3887521

Email: dcvbuichu@gmail.com

Xã Xuân Ngọc, huyện Xuân Trường,

tỉnh Nam Định

Giuse Trần Quốc Tuyến (Phó Giám Đốc)

Tel: 01234868070

 

Tel: 0350 3886118

3

ĐCV VINH THANH

Xã Đoài, Nghi Diên, Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An

ĐT: 038.3861.266; Email: dcvvt@yahoo.com

4

ĐCV HUẾ

Đt: 054 51058

Email: dcvhuexb@gmail.com

30 Kim Long, Huế

ĐT: 054.3525.434; Cha GĐ: 054.3529.511;

Fax: 054.3529.265

Email: dcvhuexb@gmail.com

5

ĐCV SAO BIỂN NHA TRANG

Email: dcvsaobien@dng.vnn.vn.

60 Lý Nam Đế, P. Phước Long, TP. Nha Trang - HT 61

ĐT: 058.3881.095; Fax: 058.3882.862; Email: Email: dcvsaobien@dng.vnn.vn

6

ĐCV Thánh Giuse XUÂN LỘC

Đt: 0613 877874

Website: dcvxuanloc.net

Y 70 Hùng Vương, TT. Xuân Lộc, Long Khánh, Đồng Nai

ĐT: 061.3870.411 (Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo)

7

ĐCV Thánh GIUSE TP.HCM

Email: dcvgiuse@tlnet.com.vn

 

6 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM

ĐT (chung): : 08.3829.0109 ; Tổng đài: 08.3910.4818

8

ĐCV Thánh Quý

CẦN THƠ

87/1 Võ Tánh, Cái Răng, TP. Cần Thơ

ĐT: 0292.3846.617 (trực cổng); Fax: 0292.3911.132;

- Cha GĐ: 0292.846.142; Email: hobacxai@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

CÁC DÒNG TU

 

1. DÒNG NAM

 

A. NHÀ CHÁNH TẠI THÀNH PHỐ

TT

TÊN DÒNG

ĐỊA CHỈ

1

Biển Đức Thiên Phước (OSB)

18 đường 7, KP II, P. Tam Bình, Thủ Đức,

TP. HCM.  08.3729.4971 - 08.3897.7512

2

Chúa Cứu Thế 

(CSsR)

38 Kỳ Đồng, P.9, Q.3, TP. HCM.

08.3931.6322 - 08.3843.7715 - Fax (848) 3843.8559

3

Dòng Tên  (SJ)

19 đường số 5, KP.2, P. Linh Trung, Thủ Đức,

TP. HCM.                                              08.3897.9197

4

Đaminh VN (OP)

229 Võ Thị Sáu, P.7, Q.3, TP.HCM.        08.3932.1881

5

Mẹ Chúa Cứu Chuộc (CRM)

521Tỉnh lộ 43, P Tam Phú, Thủ Đức, TP.HCM.              

                                                             08.3896 8471

6

Đức Mẹ Người Nghèo (VDP)

30/13 Đường số 9, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức,

TP.HCM.                                              08.3726.9617

7

Lasan (FSC)

53B Nguyễn Du, P. Bến Nghé, Q.1, TP. HCM.

                                                      08.3829.9134

8

Anh Em Hèn Mọn

(OFM)

3 Mai Thị Lựu, P. Đakao, Q.1, TP.HCM.

                                                      08.3822.2294

9

Salesiens  (SDB)

54 đường Bà Giang, P. Linh Xuân, Thủ Đức,

TP.HCM.                                                 8.3724.0473

10

Thánh Thể   (SSS)

15B/5 KP6, P. Bình Chiểu, Thủ Đức, TP.HCM.                                                             08.3729.0026

11

Tiểu Đệ Chúa Giêsu

243/48 Tôn Thất Thuyết , P. 3, Q. 4, TP.HCM.   

                                                      08.3945.0784

12

Xitô   Phước Sơn

(OC)

79A Trần Bình Trọng, P.1, Q. 5, TP.HCM.         

                                                      08.3932.5270

13

Dòng Tá Viên Mục Vụ Bệnh Nhân (Camillô Việt Nam)

 

Địa chỉ: 389 Hoàng Văn Thụ - Phường 2 – Quận Tân Bình – Tp. HCM

 Đt: 08-3811-1712

 

 

 

B. NHÀ CHÁNH NGOÀI THÀNH PHỐ