Gợi ý BẢO TRỢ từ Bài Tin Mừng: Chúa Thánh Thần là Đấng uy tín có tiếng nói bào chữa cho những người yếu đuối và lầm lạc
Gợi ý RAO GIẢNG từ Bài Tin Mừng: Rao giảng là sự mạng của Đấng cứu thế, nay Chúa muốn trao lại cho mỗi Kitô hữu; đó là lý do sống còn và cũng chính là sứ mạng của mỗi Kitô hữu.
Gợi ý YÊU THƯƠNG NHAU từ Bài Tin Mừng: Yêu thương đích thực cần có khuôn mẫu là Chúa Giêsu: Yêu không điều kiện, yêu đến cùng.
Gợi ý KẾT HOA TRÁI từ Bài Tin Mừng: Hãy gắn bó mật thiết với Chúa Giêsu để như cành hút được nhựa sống từ cây. Không gắn bó mật thiết với Chúa Giêsu là tự sát...
Gợi ý BIẾT RÕ từ Bài Tin Mừng: Muốn biết rõ điều gì, trước tiên phải thật sự quan tâm và dám đánh đổi đến cả mạng sống. Khi đạt tới mức quan tâm thật sự, ta sẽ biết rõ từng đối tượng và biết rõ việc mình đang làm và sẽ làm
Gợi ý CHÉP VỀ (liên quan) từ Bài Tin Mừng: Hãy tìm hiều tầm quan trọng của sự liên quan giữa ThiênÝ và Cuộc Đời của mỗi chúng ta để thực hiện.
Gợi ý THA THỨ từ Bài Tin Mừng: Tha Thứ chính là làm cho người khác được bình an tạo cho người khác sự tín nhiệm. Tha Thứ là chấp nhận bỏ qua những điều không hay trong quá khứ
Ta có sống, “có đi chung với nhau lâu đâu!” mà nặng lòng bởi những chuyện bất ưng trong đời. Trịnh Công Sơn thì xem đời này như “quán trọ”,
Gợi ý MỘ từ Bài Tin Mừng: Phải chăng giới hạn của con người là đi tìm sự sống ở những nơi chứa đựng sự chết!
Lạy Chúa Giêsu! Đối diện với Thập giá Chúa, con thấy tội của con. Mọi bệ rạc và loang lổ của tâm hồn con đều được phơi bày trên thân xác Chúa.
Gợi ý CHỐI từ Bài Tin Mừng: Chối-Từ thì làm cho cuộc-sống mình nhẹ nhàng một chút nhưng làm cho cả cuộc-đời thành vô nghĩa.
Gợi ý XAO XUYẾN từ Bài Tin Mừng: Hãy xao xuyến lo buồn sinh ích cho người khác như Chúa Giêsu đã làm gương. Để xao xuyến lo buồn sinh ích cho chính bản thân hãy biết tìm thực hiện thánh ý Chúa.
Gợi ý GIƯƠNG CAO từ Bài Tin Mừng: Hãy hường tâm hồn lên Chúa nguồn cứu độ. Hãy hường tâm hồn lên Chúa để cảm nhận tình yêu thương của Thiên Chúa dành cho con người
Gợi ý BIẾT từ Bài Tin Mừng: Biết chưa phải là đủ, mà còn phải can đảm thực hiện điều mình đã biết và đôi khi vì ích lợi chung mà mình chấp nhận’thiệt thân’.
Hỏa ngục không bao giờ là một bất ngờ cay đắng dành cho một người hạnh phúc, và cũng không phải là cái kết buồn cho những ai quá tan nát để tin rằng mình xứng đáng là một phần của cõi sống này.
Gợi ý THÚ VẬT từ Bài Tin Mừng: Hãy có sống hòa hợp như Chúa Giêsu để vượt thắng thử thách nhờ sự trợ giúp của muôn vật.
Gợi ý ĐỒNG Ý, VUI LÒNG (NẾU NGÀI MUỐN) từ Bài Tin Mừng: Hãy có lòng yêu thương cảm thông như Chúa Giêsu. Hãy học Chúa Giêsu ‘đồng ý’ nhưng không ‘đồng hóa’
Gợi ý CỐT ĐỂ từ Bài Tin Mừng: Hãy học Chúa Giêsu luôn nhiệt thành thực hiện Ý Chúa Cha trong đời mình, luôn trung thành và nhiệt tâm sống làm chứng nhân Tin Mừng. .
Gợi ý TIÊU DIỆT từ Bài Tin Mừng: Hãy dựa vào quyền năng của Thiên Chúa để thật sự có Uy Quyền. Hãy dựa vào quyền năng của Thiên Chúa để đủ khôn ngoan và sức mạnh diệt trừ sự dữ
Gợi ý TRỞ THÀNH từ Bài Tin Mừng: Hãy dốc sức vào phương tiện là khả năng Chúa ban để trở thành, xong việc. Xin Chúa chúc lành cho mỗi chúng ta, luôn biết can đảm theo Chúa để thực hiện những điều Chúa muốn, để trở nên môn đệ của Chúa.
Page 1 of 13 (257 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
11
12
13
Next
Bài viết mới
Thống kê Truy cập
Đang online: 572
Tất cả: 49,572,371