"Tội bà rất nhiều mà đã được tha rồi, vì bà đã yêu mến nhiều".
"Chúng tôi đã thổi sáo mà các anh không nhảy múa, chúng tôi đã hát những điệu bi ai mà các anh không khóc".
“Hỡi thanh niên, Ta truyền cho ngươi hãy chỗi dậy”.
“Cả trong dân Israel, Ta cũng chẳng thấy lòng tin mạnh mẽ như vậy”.
"Thầy là Ðấng Kitô. Con Người sẽ phải chịu khổ nhiều".
"Một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn Bà".
“Con Người phải bị treo lên”.
"Phúc cho những kẻ nghèo khó. Khốn cho các ngươi là kẻ giàu có".
“Suốt đêm, Người cầu nguyện, Người chọn mười hai vị mà Người gọi là Tông đồ”.
“Các ông quan sát xem Người có chữa lành bệnh trong ngày Sabbat không”.
"Người làm cho kẻ điếc nghe được và người câm nói được".
"Bà đã thụ thai bởi phép Ðức Chúa Thánh Thần".
“Khi tân lang phải đem đi khỏi họ, bấy giờ họ ăn chay”.
“Các ông đã từ bỏ mọi sự mà đi theo Người”.
"Ta còn phải rao giảng Tin Mừng cho các thành khác, bởi chính vì thế mà Ta đã được sai đến".
"Tôi biết Ngài là ai rồi, là Đấng Thánh của Thiên Chúa".
"Các ngươi gác bỏ một bên các giới răn Thiên Chúa, để nắm giữ tập tục phàm nhân".
"Vì ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ngươi hãy vào hưởng sự vui mừng của chủ ngươi".
Page 1 of 73 (1452 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
71
72
73
Next
Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 480
Tất cả: 52,077,108