"Con Người cũng là chủ ngày sabbat".
"Ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng".
"Chúa đã giấu không cho những người khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mạc khải cho những kẻ bé mọn".
"Trong ngày phán xét, Tyrô và Siđon sẽ được xét xử khoan dung hơn các ngươi".
"Thầy không đến để đem hòa bình, nhưng đem gươm giáo".
"Người bắt đầu sai các ông đi".
"Các con đừng sợ những kẻ giết được thân xác".
"Không phải chính các con nói, nhưng là Thánh Thần của Cha các con".
"Các con đã lãnh nhận nhưng không, thì hãy cho nhưng không".
"Các con hãy đến cùng chiên lạc nhà Israel".
"Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít".
"Con gái tôi vừa mới chết, nhưng xin Ngài đến, nó sẽ sống lại".
"Không một tiên tri nào mà không bị khinh bỉ ở quê hương".
"Làm sao các phù rể có thể buồn rầu khi tân lang còn đang ở với họ".
"Họ tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho loài người quyền năng như thế".
"Ông đến lúc này để hành hạ các quỷ".
"Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con!"
"Con hãy theo Ta".
"Hỡi em bé, Ta bảo em hãy chỗi dậy".
Page 1 of 70 (1390 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
68
69
70
Next
Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 666
Tất cả: 50,740,825