"Phúc cho đầy tớ nào khi chủ về còn thấy tỉnh thức".
"Những của ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai?"
"Trong giờ ấy, Thánh Thần sẽ dạy các con phải nói thế nào".
"Mọi sợi tóc trên đều các con cũng đã được đếm cả rồi".
"Sẽ bị đòi nợ máu của các tiên tri đã đổ ra, kể từ máu của Abel cho đến máu của Giacaria".
"Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít".
"Không ban cho dòng giống này điềm lạ nào ngoài điềm lạ của tiên tri Giona".
"Các ngươi gặp bất cứ ai, thì hãy mời vào dự tiệc cưới".
"Phúc cho dạ đã cưu mang Thầy".
"Nếu Ta nhờ ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, ắt là nước Thiên Chúa đã đến giữa các ngươi rồi".
"Các con hãy xin thì sẽ được".
"Lạy Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện".
"Martha rước Người vào nhà mình. Maria đã chọn phần tốt nhất".
"Ai là anh em của tôi?"
"Này Trinh nữ sẽ thụ thai và sinh một Con trai".
"Ai tiếp đón Thầy, là tiếp đón Ðấng đã sai Thầy".
"Sự bằng an của các con sẽ đến trên người ấy".
Page 1 of 57 (1121 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
55
56
57
Next
Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 937
Tất cả: 45,307,727