"Không lẽ một tiên tri phải giết chết ngoài thành Giêrusalem?"
“Người chọn mười hai vị mà Người gọi là tông đồ”.
"Hạt cải mọc lên và trở thành một cây to".
"Chớ thì không nên tháo xiềng xích buộc người con gái của Abraham này trong ngày Sabbat sao?"
"Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi, và yêu thương kẻ khác như chính mình ngươi".
"Nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị huỷ diệt như vậy".
"Các ngươi biết tìm hiểu diện mạo trời đất? Còn về thời đại này, sao các ngươi không tìm hiểu?"
"Thầy không đến để đem bình an, nhưng đem sự chia rẽ".
"Người ta đã ban cho ai nhiều, thì sẽ đòi lại kẻ ấy nhiều".
"Phúc cho đầy tớ nào khi chủ về còn thấy tỉnh thức".
"Những của ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai?"
"Các con hãy đi giảng dạy muôn dân".
"Trong giờ ấy, Thánh Thần sẽ dạy các con phải nói thế nào".
"Mọi sợi tóc trên đều các con cũng đã được đếm cả rồi".
"Sẽ bị đòi nợ máu của các tiên tri đã đổ ra, kể từ máu của Abel cho đến máu của Giacaria".
"Khốn cho các ngươi, hỡi những người biệt phái, và khốn cho các ngươi, hỡi những tiến sĩ luật".
"Hãy bố thí, thì mọi sự sẽ nên trong sạch cho các ông".
"Không ban cho dòng giống này điềm lạ nào ngoài điềm lạ của tiên tri Giona".
"Các ngươi gặp bất cứ ai, thì hãy mời vào dự tiệc cưới".
"Phúc cho dạ đã cưu mang Thầy".
Page 1 of 112 (2222 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
110
111
112
Next
Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 812
Tất cả: 67,607,162