"Chúa Giêsu sẽ sinh bởi Ðức Trinh Nữ Maria, vị hôn thê của Thánh Giuse, thuộc dòng dõi Ðavít".
"Giữa các ngươi có một Ðấng mà các ngươi không biết".
"Elia đã đến rồi, và họ không nhận biết ông".
"Họ không nghe lời Gioan và lời Con Người".
"Chưa từng có ai cao trọng hơn Gioan Tẩy Giả".
"Hãy đến với Ta, hỡi những ai vất vả cực nhọc".
"Chúa không muốn những kẻ bé nhỏ phải hư đi".
"Hôm nay chúng tôi đã thấy những việc lạ lùng".
"Hãy dọn đường Chúa cho ngay thẳng".
"Thấy đoàn lũ dân chúng, Người động lòng xót thương họ".
"Chào Trinh Nữ đầy ân sủng, Chúa ở cùng Trinh Nữ".
"Ai thực hiện ý Chúa Cha, sẽ được vào nước trời".
"Chúa Giêsu chữa nhiều người và hoá bánh ra nhiều".
"Chúa Giêsu đầy hoan lạc trong Chúa Thánh Thần"
"Nhiều người từ phương đông và phương tây sẽ đến trong nước trời".
"Các con hãy tỉnh thức, vì các con không biết lúc nào chủ nhà trở về".
"Các con hãy tỉnh thức, để có thể thoát khỏi những việc sắp xảy đến".
"Các ông bỏ lưới mà đi theo Người".
"Các con sẽ bị mọi người ghét bỏ vì danh Thầy, nhưng dù một sợi tóc trên đầu các con cũng sẽ chẳng hư mất".
Page 1 of 59 (1176 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
57
58
59
Next
Lời Chúa mỗi ngày
Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 1037
Tất cả: 46,339,071