"Sự Thương Khó Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta".
"Ðể quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mát về một mối".
"Họ tìm bắt Người, nhưng Người thoát khỏi tay họ".
"Cha các ngươi là Abraham đã hân hoan vì nghĩ sẽ được thấy ngày của Ta".
"Nếu Chúa Con giải thoát các ngươi, thì các ngươi thực sự được tự do".
"Khi nào các ông đưa Con Người lên cao, các ông sẽ nhận biết Ta là ai".
"Ai trong các ngươi sạch tội, hãy ném đá chị này trước đi".
"Ta là sự sống lại và là sự sống".
"Ðấng Kitô xuất thân từ Galilêa sao?"
"Chúng tìm cách bắt Người, nhưng chưa tới giờ Người".
"Có người tố cáo các ngươi, đó là Môsê, người mà các ngươi vẫn tin tưởng".
“Này Bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai”.
"Tức khắc người ấy được lành bệnh".
"Ông hãy về đi, con ông mạnh rồi".
"Hắn đi rửa, rồi trở lại trông thấy rõ".
"Người thu thuế ra về được khỏi tội".
"Thiên Chúa của ngươi là Thiên Chúa duy nhất, và ngươi hãy kính mến Người".
"Giuse đã thực hiện như lời Thiên thần Chúa truyền".
“Ai giữ và dạy người ta giữ, sẽ được kể là người cao cả trong Nước Trời”.
“Nếu mỗi người trong chúng con không tha thứ cho anh em, thì Chúa Cha cũng không tha thứ cho chúng con”.
Page 1 of 101 (2015 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
99
100
101
Next
Bài viết mới
Thống kê Truy cập
Đang online: 3983
Tất cả: 63,365,921