"Khi nào các ông đưa Con Người lên cao, các ông sẽ nhận biết Ta là ai".
"Giuse đã thực hiện như lời Thiên thần Chúa truyền".
"Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất thối đi, thì nó sinh nhiều bông hạt".
"Ðấng Kitô xuất thân từ Galilêa sao?"
"Chúng tìm cách bắt Người, nhưng chưa tới giờ Người".
"Có người tố cáo các ngươi, đó là Môsê, người mà các ngươi vẫn tin tưởng".
"Chúa Cha cho người chết sống lại và làm cho họ sống thế nào, thì Chúa Con cũng vậy, Người làm cho ai sống là tuỳ ý Người".
"Tức khắc người ấy được lành bệnh".
"Ông hãy về đi, con ông mạnh rồi".
"Thiên Chúa đã sai Con Ngài đến để thế gian nhờ Con Ngài mà được cứu độ".
"Người thu thuế ra về được khỏi tội".
"Thiên Chúa của ngươi là Thiên Chúa duy nhất, và ngươi hãy kính mến Người".
“Ai không thuận với Ta là nghịch cùng Ta”.
“Ai giữ và dạy người ta giữ, sẽ được kể là người cao cả trong Nước Trời”.
“Nếu mỗi người trong chúng con không tha thứ cho anh em, thì Chúa Cha cũng không tha thứ cho chúng con”.
“Như Elia và Elisêô, Chúa Giêsu không phải chỉ được sai đến người Do-thái mà thôi đâu”.
"Các ngươi cứ phá huỷ đền thờ này, nội trong ba ngày Ta sẽ dựng lại".
“Em con đã chết nay sống lại”.
"Ðứa con thừa tự kia rồi, nào anh em, chúng ta hãy giết nó".
“Con đã được sự lành, còn Ladarô gặp toàn sự khốn khổ”.
Page 1 of 64 (1268 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
62
63
64
Next
Bài viết mới
Thống kê Truy cập
Đang online: 574
Tất cả: 48,255,451