"Tám ngày sau Chúa Giêsu hiện đến".
"Các con hãy đi khắp thế gian rao giảng Tin Mừng".
"Chúa Giêsu đến, cầm bánh và cá trao cho họ ăn".
"Đấng Kitô phải chịu thương khó như vậy, rồi mới được tôn vinh".
"Hai ông đã nhận ra Người lúc bẻ bánh".
"Tôi đã trông thấy và Người đã phán với tôi những điều ấy".
"Hãy đi nói với anh em đến Galilêa mà gặp Ta ở đó".
"Người phải sống lại từ cõi chết".
"Ngài đã sống lại và sẽ đến xứ Galilêa".
"Sự Thương Khó Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta".
"Ngài yêu thương họ đến cùng".
"Con Người ra đi như đã được ghi chép sẵn từ trước, nhưng khốn thay cho kẻ sẽ làm cho Ngài bị phản nộp".
"Một người trong các con sẽ nộp Thầy... Trước khi gà gáy con đã chối Thầy ba lần".
"Hãy để mặc cô ấy làm công việc chỉ về ngày táng xác Ta".
“Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến”.
"Ðể quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mát về một mối".
"Họ tìm bắt Người, nhưng Người thoát khỏi tay họ".
“Này Bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai”.
"Nếu Chúa Con giải thoát các ngươi, thì các ngươi thực sự được tự do".
"Khi nào các ông đưa Con Người lên cao, các ông sẽ nhận biết Ta là ai".
Page 1 of 120 (2386 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
118
119
120
Next
Bài viết mới
Thống kê Truy cập
Đang online: 844
Tất cả: 70,638,814