“Đấng Phù Trợ mà Cha sẽ sai đến, Người sẽ dạy các con mọi điều”.
"Thầy ban cho các con điều răn mới, là các con hãy yêu thương nhau".
"Ai thấy Thầy là xem thấy Cha".
"Thầy là đường, là sự thật và là sự sống".
"Ai đón nhận kẻ Thầy sai, là đón nhận Thầy".
"Ta là sự sáng đã đến thế gian".
"Thầy không còn gọi các con là tôi tớ: Thầy gọi các con là bạn hữu".
"Ta là cửa chuồng chiên".
"Ta ban cho các chiên Ta được sống đời đời".
"Chúng con sẽ đi đến với ai? Thầy mới có những lời ban sự sống".
"Thịt Ta thật là của ăn, Máu Ta thật là của uống".
"Ta là bánh từ trời xuống".
"Ý muốn của Cha Ta là: hễ ai thấy Con thì có sự sống đời đời".
"Không phải Môsê, mà chính Cha Ta mới ban bánh bởi trời đích thực".
"Hãy ra công làm việc không phải vì của ăn hay hư nát, nhưng vì của ăn tồn tại cho đến cuộc sống đời đời".
"Chúa Giêsu đến, cầm bánh và cá trao cho họ ăn".
"Họ thấy Chúa Giêsu đi trên mặt biển".
"Nếu điều gì các con nhân danh Thầy mà xin, Thầy sẽ làm cho".
"Đức Chúa Cha thương mến Con Ngài, nên ban toàn quyền trong tay Con Ngài".
"Ông ta không phải là con bác phó mộc sao?"
Page 1 of 85 (1694 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
83
84
85
Next
Lời Chúa mỗi ngày
Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 1007
Tất cả: 56,866,348