“Các con hãy đi rao giảng Tin Mừng khắp thế gian”.
"Anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào Phúc Âm".
"Những thân nhân của Người nói: Người đã mất trí".
"Người gọi những kẻ Người muốn gọi để họ ở cùng Người".
"Các thần ô uế vừa thấy Người, liền sụp lạy và kêu lên rằng: "Ngài là Con Thiên Chúa", nhưng Người nghiêm cấm chúng không được tiết lộ gì về Người".
"Trong ngày Sabbat được cứu sống hay là giết chết?"
"Ngày Sabbat làm ra vì loài người, chứ không phải loài người vì ngày Sabbat".
"Tân lang còn ở với họ".
"Họ xem chỗ Người ở, và ở lại với Người".
"Ta không đến để kêu gọi những người công chính, mà kêu gọi những người tội lỗi".
"Con Người có quyền tha tội dưới đất".
"Bệnh cùi biến mất và người ấy được sạch".
"Ngài chữa nhiều người đau ốm những chứng bệnh khác nhau".
"Ngài giảng dạy người ta như Ðấng có uy quyền".
"Anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào Tin Mừng".
"Con là Con yêu dấu của Cha, Con đẹp lòng Cha".
"Bạn hữu của tân lang vui mừng vì tiếng nói của tân lang".
"Lập tức người ấy khỏi phong hủi".
"Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh này".
"Họ thấy Người đi trên mặt biển".
Page 1 of 116 (2310 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
114
115
116
Next
Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 442
Tất cả: 69,231,966