"Trong ngày Sabbat được cứu sống hay là giết chết?"
"Ngày Sabbat làm ra vì loài người, chứ không phải loài người vì ngày Sabbat".
"Tân lang còn ở với họ".
"Chúa Giêsu đã làm phép lạ đầu tiên này tại Cana xứ Galilêa".
"Ta không đến để kêu gọi những người công chính, mà kêu gọi những người tội lỗi".
"Con Người có quyền tha tội dưới đất".
"Bệnh cùi biến mất và người ấy được sạch".
"Ngài chữa nhiều người đau ốm những chứng bệnh khác nhau".
"Ngài giảng dạy người ta như Ðấng có uy quyền".
"Anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào Tin Mừng".
"Khi Chúa Giêsu đã chịu phép rửa và đang cầu nguyện thì trời mở ra".
"Bạn hữu của tân lang vui mừng vì tiếng nói của tân lang".
"Lập tức người ấy khỏi phong hủi".
"Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh này".
"Họ thấy Người đi trên mặt biển".
"Hoá bánh ra nhiều, Chúa Giêsu tỏ ra Mình là Ðấng Tiên tri".
"Nước trời đã đến gần".
"Chúng tôi từ phương Đông đến thờ lạy Đức Vua".
"Thầy là Con Thiên Chúa, là Vua Israel"
"Chúng tôi đã gặp Ðấng Cứu Thế".
Page 1 of 79 (1577 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
77
78
79
Next
Bài viết mới
Thống kê Truy cập
Đang online: 753
Tất cả: 54,478,135