"Làm phép rửa cho họ, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần".
"Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân rẽ".
"Thà con mất một tay mà được vào cõi sống, còn hơn đủ cả hai tay mà phải vào hoả ngục".
"Ai không chống đối các con, là ủng hộ các con".
"Con Người sẽ bị nộp. Ai muốn làm lớn nhất, thì hãy tự làm người rốt hết".
“Lạy Thầy, tôi tin, xin Thầy trợ giúp đức tin hèn kém của tôi”.
"Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con: Các con hãy nhận lấy Thánh Thần".
"Chính môn đệ này làm chứng về những việc đó và đã viết ra".
“Con hãy chăn dắt các chiên mẹ và chiên con của Thầy”
“Xin cho chúng nên một”.
“Để chúng được nên một như Ta”.
“Lạy Cha, xin hãy làm vinh hiển Con Cha”.
“Cha yêu mến các con, bởi vì các con yêu mến và tin Thầy”.
“Niềm vui của các con không ai sẽ lấy mất được”.
“Các con sẽ buồn sầu, nhưng nỗi buồn của các con sẽ trở thành niềm vui”.
“Thần Chân lý sẽ dạy các con biết tất cả sự thật”.
“Nếu Thầy không đi, thì Đấng Phù Trợ sẽ không đến với các con”. (Ga 16,7)
Page 1 of 67 (1336 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
65
66
67
Next
Bài viết mới
Thống kê Truy cập
Đang online: 521
Tất cả: 49,699,122